M A T U R I T N Í   Z K O U Š K Y:

 

Maturitní zpravodaj č. 43
- přihlašování žáků k MZ 2018

  CERMAT = Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání právě vydalo nové číslo Maturitního zpravodaje, které seznamuje širokou veřejnost s novinkami a organizací maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 a zároveň přináší podrobné informace o přihlašování žáků k maturitní zkoušce. Měli by si ho podrobně prostudovat nejen všichni maturanti, ale i zainteresovaní pedagogičtí pracovníci. Všichni žáci současných závěrečných ročníků v oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou jsou povinni nejpozději do 1. prosince 2017 podat přihlášku k řádnému termínu maturitní zkoušky pro jarní zkušební období školního roku 2017/2018. Předvyplněné přihlášky obdrží žáci naší školy od svých třídních učitelů nejpozději do 16. listopadu 2017. Maturitní

Maturitní práce ve školním roce 2017 - 2018

     Pravidla a harmonogram maturitní práce a její obhajoby  Zobrazit | Stáhnout Kritéria hodnocení maturitní práce Zobrazit | Stáhnout Struktura maturitní práce Zobrazit | Stáhnout V Havlíčkově Brodě dne 2. 10. 2017 Mgr. Jiří Forman ředitel školy           

Profilová část MZ 2017-2018

Profilová část maturitních zkoušek je plně v kompetenci ředitele školy a skládá se ze 3 povinných zkoušek a z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky. Forma profilové zkoušky   a)  písemná zkouška b)  praktická zkouška c)  ústní zkouška před zkušební maturitní komisí d)  maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí   Přehled povinných a nepovinných zkoušek v jednotlivých oborech vzdělání   Přehled zkoušek v profilové části MZ pro jednotlivé obory vzdělání  Zobrazit | Stáhnout  Profilová část pro obor  O B C H O D N Í   A K A D

Školní seznam literárních děl: 2017 - 2018

  Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2017 - 2018    Seznam obsahuje 70 literárních děl, žák si z něj vybírá 20 děl podle následujících kritérií: 1.   Světová a česká literatura do konce 18. století   minimálně 2 literární díla

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky

  V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017. Kritéria hodnocení (formát PDF) Zobrazit | Stáhnout V Havlíčkově Brodě dne 29. 3. 2017 Mgr. Karel Sedlák zástupce ředitele

Katalogy požadavků zkoušek společné části
maturitní zkoušky platné od školního roku 2015/2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platné od školního roku 2015/2016. V souladu s těmito požadavky budou koncipovány zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2016.   Český jazyk Zobrazit | Stáhnout   Matematika       Zobrazit | Stáhnout

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita