M A T U R I T N Í   Z K O U Š K Y:

 

Profilová část MZ 2017-2018

Profilová část maturitních zkoušek je plně v kompetenci ředitele školy a skládá se ze 3 povinných zkoušek a z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky. Forma profilové zkoušky   a)  písemná zkouška b)  praktická zkouška c)  ústní zkouška před zkušební maturitní komisí d)  maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí   Přehled povinných a nepovinných zkoušek v jednotlivých oborech vzdělání   Přehled zkoušek v profilové části MZ pro jednotlivé obory vzdělání  Zobrazit | Stáhnout  Profilová část pro obor  O B C H O D N Í   A K A D

Školní seznam literárních děl: 2017 - 2018

  Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2017 - 2018    Seznam obsahuje 70 literárních děl, žák si z něj vybírá 20 děl podle následujících kritérií: 1.   Světová a česká literatura do konce 18. století   minimálně 2 literární díla

MZ podzim 2017 - sdělení ředitele spádové školy

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod je spádovou školou pro 8 středních škol okresu Havlíčkův Brod. Písemné zkoušky (didaktické testy a písemné práce) se konají na pracovišti Bratříků 851 (ve většině případů v učebnách ve IV. poschodí). Na pozvánce k písemným zkouškám má každý uchazeč uvedenou zkušební učebnu, která vychází z plánování v informačním systému IS CERTIS. Ovšem skutečné umístění učebny na dané adrese stanovuje vždy ředitel školy. Proto je bezpodmínečně nutné po vstupu do školy velice pečlivě zkontrolovat jmenné seznamy uchazečů v jednotlivých učebnách. Jmenné seznamy žáků na jednotlivé písemné zkoušky společné části MZ budou umístěny: na

Jednotné zkušební schéma MZ - podzim 2017

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2017. Jednotné zkušební schéma - podzim 2017 (.pdf 84 kB) Zobrazit | Stáhnout   Podrobnější informace jsou k dispozici na www.novamaturita.cz V Havlíčkově Brodě dne 15. 8. 2017 Mgr. Jiří Forman ředitel

Složení maturitních komisí - podzim 2017

  Maturitní komise Zobrazit | Stáhnout  (.pdf)     Náhled dokumentu  

Podzim 2017 - termíny náhradních a opravných zkoušek

  Podzimní termíny MZ a ZZ Zobrazit | Stáhnout   Náhled dokumentu:    

Skončily nám maturity...

Slavnostním předáním maturitních vysvědčení úspěšným absolventům skončily ve středu 7. června na Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod maturitní zkoušky. K jarnímu termínu podalo přihlášku celkem 99 žáků oborů vzdělání Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Hotelnictví a Gastronomie. Než se však studenti propracovali k převzetí vysněného maturitního vysvědčení, museli složit všechny předepsané zkoušky - a nebylo jich málo! Písemná práce z českého jazyka a literatury První zkouška na ně čekala už 11. dubna, kdy byla dle harmonogramu MZ naplánována písemná práce z českého jazyka. Studenti mohli volit z nabídky 10 nejrůznějších témat, na rozmyšlenou měli 25 minut a na vlastní vypracování 90

Informace k podzimnímu termínu MZ 2017

 

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky

  V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017. Kritéria hodnocení (formát PDF) Zobrazit | Stáhnout V Havlíčkově Brodě dne 29. 3. 2017 Mgr. Karel Sedlák zástupce ředitele

Katalogy požadavků zkoušek společné části
maturitní zkoušky platné od školního roku 2015/2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platné od školního roku 2015/2016. V souladu s těmito požadavky budou koncipovány zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2016.   Český jazyk Zobrazit | Stáhnout   Matematika       Zobrazit | Stáhnout

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nebuďte průměrní,
přijďte mezi nás...

chev