M A T U R I T N Í   Z K O U Š K Y:

 

Složení maturitních komisí - podzim 2017

  Maturitní komise Zobrazit | Stáhnout  (.pdf)     Náhled dokumentu  

Skončily nám maturity...

Slavnostním předáním maturitních vysvědčení úspěšným absolventům skončily ve středu 7. června na Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod maturitní zkoušky. K jarnímu termínu podalo přihlášku celkem 99 žáků oborů vzdělání Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Hotelnictví a Gastronomie. Než se však studenti propracovali k převzetí vysněného maturitního vysvědčení, museli složit všechny předepsané zkoušky - a nebylo jich málo! Písemná práce z českého jazyka a literatury První zkouška na ně čekala už 11. dubna, kdy byla dle harmonogramu MZ naplánována písemná práce z českého jazyka. Studenti mohli volit z nabídky 10 nejrůznějších témat, na rozmyšlenou měli 25 minut a na vlastní vypracování 90

Podzim 2017 - termíny náhradních a opravných zkoušek

  Podzimní termíny MZ a ZZ Zobrazit | Stáhnout   Náhled dokumentu:    

Informace k podzimnímu termínu MZ 2017

 

Praktická maturitní zkouška třídy H4.

  Průběh naší praktické maturitní zkoušky byl časově, organizačně a pracovně velmi náročný. Vše začalo ve středu 19. dubna losováním tématu. K vylosovanému tématu jsme zpracovali odbornou práci dle zadání: slavnostní tabule, složitá obsluha, organizace a vyúčtování rautu, přípravy teplých a studených rautových výrobků a minidezertů. Praktické dovednosti jsme museli zvládnout ve dvou dnech pod dozorem učitelek gastronomických předmětů. V pátek 21. dubna příprava k praktické maturitní zkoušce vyvrcholila a pokrmy byly předloženy kontrolní komisi. Studenti, kteří si vylosovali složitou obsluhu, připravovali před komisí flambovaný dezert, míchané saláty či drinky. Povedly se i slavnostní tabule našich spolužaček. Naše praktická maturitní zkouška oboru Hotelnictví

Maturitní zpravodaj č. 41 a 42
Matematika a Cizí jazyky

  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo další dvě tematicky zaměřená čísla Maturitního zpravodaje, tentokrát zaměřená na maturitní zkoušku z matematiky a cizího jazyka.   Maturitní zpravodaj č. 41 - Matematika (pdf) Zobrazit | Stáhnout   Maturitní zpravodaj č. 42 - Cizí jazyky (pdf)        Zobrazit | Stáhnout  

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky

  V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017. Kritéria hodnocení (formát PDF) Zobrazit | Stáhnout V Havlíčkově Brodě dne 29. 3. 2017 Mgr. Karel Sedlák zástupce ředitele

Maturitní zpravodaj č. 40 – Český jazyk a literatura

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo první tematicky zaměřené číslo Maturitního zpravodaje v letošním roce. Vydání s pořadovým číslem 40 je zaměřeno na maturitní zkoušku ve společné části z českého jazyka a literatury, jejíž dílčí zkouška konaná formou písemné práce se koná již 11. dubna 2017. Maturitní zpravodaj - ČJL (pdf) Zobrazit | Stáhnout  Náhled zpravodaje    

Složení maturitních komisí - jaro 2017

Třída  A4. Zobrazit | Stáhnout  (.pdf)   Třída  E4. Zobrazit | Stáhnout  (.pdf) 

Jednotné zkušební schéma MZ - jaro 2017

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2017. Jednotné zkušební schéma - jaro 2017 (.pdf 84 kB) Zobrazit | Stáhnout   Podrobnější informace jsou k dispozici na www.novamaturita.cz V Havlíčkově Brodě dne 13. 1.

Maturitní zpravodaj č. 39

  CERMAT = Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání právě vydalo nové číslo Maturitního zpravodaje, které seznamuje širokou veřejnost s novinkami a organizací maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017 a zároveň přináší podrobné informace o přihlašování žáků k maturitní zkoušce. Měli by si ho podrobně prostudovat nejen všichni maturanti, ale i zainteresovaní pedagogičtí pracovníci. Všichni žáci současných závěrečných ročníků v oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou jsou povinni nejpozději do 1. prosince 2016 podat přihlášku k řádnému termínu maturitní zkoušky pro jarní zkušební období školního roku 2016/2017. Předvyplněné přihlášky obdrží žáci naší školy od svých třídních učitelů nejpozději do 15. listopadu 2016. Maturitní

Maturitní práce ve školním roce 2016 - 2017

     Pravidla a harmonogram maturitní práce a její obhajoby  Zobrazit | Stáhnout Kritéria hodnocení maturitní práce Zobrazit | Stáhnout Struktura maturitní práce Zobrazit | Stáhnout V Havlíčkově Brodě dne 1. 10. 2016 Mgr. Jiří Forman ředitel školy           

Školní seznam literárních děl: 2016-2017

  Seznam obsahuje 60 literárních děl, žák si z něj vybírá 20 děl podle následujících kritérií:  1. Světová a česká literatura do konce 18. století  minimálně 2 díla  1. Světová a česká literatura do konce 19. století

Profilová část maturitních zkoušek v roce 2017

    Forma profilové zkoušky   a)  písemná zkouška b)  praktická zkouška c)  ústní zkouška před zkušební maturitní komisí d)  maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí   Přehled povinných a nepovinných zkoušek v profilové části  Přehled zkoušek v profilové části MZ pro jednotlivé obory vzdělání Zobrazit | Stáhnout  Profilová část pro obor  O B C H O D N Í   A K A D E M I E Anglický jazyk Zobrazit | Stáhnout

Katalogy požadavků zkoušek společné části
maturitní zkoušky platné od školního roku 2015/2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platné od školního roku 2015/2016. V souladu s těmito požadavky budou koncipovány zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2016.   Český jazyk Zobrazit | Stáhnout   Matematika       Zobrazit | Stáhnout

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nebuďte průměrní,
přijďte mezi nás...

chev