Maturitní zpravodaj č. 43
- přihlašování žáků k MZ 2018

Zobrazeno: 470

 

CERMAT = Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání právě vydalo nové číslo Maturitního zpravodaje, které seznamuje širokou veřejnost s novinkami a organizací maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018 a zároveň přináší podrobné informace o přihlašování žáků k maturitní zkoušce. Měli by si ho podrobně prostudovat nejen všichni maturanti, ale i zainteresovaní pedagogičtí pracovníci.

Všichni žáci současných závěrečných ročníků v oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou jsou povinni nejpozději do 1. prosince 2017 podat přihlášku k řádnému termínu maturitní zkoušky pro jarní zkušební období školního roku 2017/2018. Předvyplněné přihlášky obdrží žáci naší školy od svých třídních učitelů nejpozději do 16. listopadu 2017.

 
V Havlíčkově Brodě dne 6. 11. 2017

Mgr. Karel Sedlák
zástupce ředitele

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita