P Ř I J Í M A C Í   Ř Í Z E N Í:

 

Přijímačky NANEČISTO

Od školního roku 2016-2017 jsou pro všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou povinné jednotné přijímací zkoušky. Zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Uvedené testy se v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat uchazečů do oborů vzdělání: 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE se sportovním zaměřením 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM 65-41-L/51  GASTRONOMIE A právě pro tyto uchazeče organizuje naše škola, stejně jako v

Informace o dnech otevřených dveří
ve školním roce 2017 - 2018

zve na   DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ zaměřené tentokrát na žáky 8. a 9. tříd základních škol   ► středa 6. prosince 2017 - pouze na pracovišti Bratříků     - zábavné soutěže     - atraktivní dílny na vyzkoušení praktických dovedností     - odměny pro soutěžící     - prezentace všech oborů     - informace o vzdělávání     - ukázka slavnostních vánočních tabulí     - výrobky studené kuchyně     - cukrářské výrobky     - vánoční koledy + Mikuláš         ► čtvrtek 25. ledna 2018 - na pracovištích Bratříků i Kyjovská     - informace o jednotlivých oborech vzdělání     - ukázka výuky ve třídách a odborných učebnách     - účast při výuce odborného výcviku žáků oborů vzdělání s výučním listem    

Přehled termínů - přijímací řízení 2017/18

  Přehled termínů: prosinec 2017 - květen 2018 Zobrazit | Stáhnout    Náhled dokumentu    

Přihlášky ke studiu platné pro školní rok 2017 - 2018

     Studijní čtyřleté obory   Přihláška Ekonomické lyceum       Zobrazit | Stáhnout   Přihláška Hotelnictví        Zobrazit | Stáhnout   Přihláška Obchodní akademie        Zobrazit | Stáhnout   Přihláška Obchodní akademie se sportovním zaměřením

Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na přihlášce ke vzdělávání je požadováno u oborů vzdělání: Hotelnictví Kuchař-číšník Cukrář Stravovací a ubytovací služby Gastronomie. Lékařské potvrzení nemusí dokládat uchazeči o obory vzdělání Ekonomické lyceum a Obchodní akademie. Příloha č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje kategorizaci zdravotních obtíží a onemocnění, která vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání. Přehled kategorií pro obory vzdělání v Obchodní

NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ:

  1. Pro uchazeče se základním vzděláním:   Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou - denní forma (délka vzdělávání 4 roky): 78-42-M/02  EKONOMICKÉ  LYCEUM 63-41-M/02  OBCHODNÍ  AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ  AKADEMIE - SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM

Ukázky zadání přijímacích zkoušek

  Rok 2017 - přijímací zkoušky: II. termín (19. 4. 2017) Český jazyk a literatura        Zobrazit | Stáhnout Matematika Zobrazit | Stáhnout  Rok 2017 - přijímací zkoušky: I. termín (12. 4. 2017) Český jazyk a literatura        Zobrazit | Stáhnout Matematika

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita