P Ř I J Í M A C Í   Ř Í Z E N Í:

 

Výsledky II. kola přijímacího řízení

V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do oborů vzdělání s výučním listem, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2017/2018. Seznam přijatých uchazečů Zobrazit | Stáhnout

2. kolo přijímacího řízení

  Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2017 - 2018   1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání   do 24. května 2017    2. Termín přijímacího řízení   25. květen 2017   3.  Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů 25. květen 2017 Pořadí uchazečů bude zveřejněno na hlavních dveřích ve vstupu do budovy školy v ulici Bratříků 851 a na webových stránkách školy. Rozhodnutí přijatým uchazečům se oznamuje tímto zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Písemná rozhodnutí budou odeslána pouze nepřijatým uchazečům.   4.  Možnost nepřijatých uchazečů seznámit se s podklady rozhodnutí

Výsledky přijímacího řízení
do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky prvního kola přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem do prvního ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2017/2018, které obsahují: Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;

Výsledky přijímacího řízení
do oborů vzdělání s výučním listem

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky prvního kola přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem do prvního ročníku oborů vzdělání s výučním listem, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2017/2018, které obsahují: Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;

Přehled termínů - přijímací řízení 2017

Leden - květen 2017 Zobrazit | Stáhnout    Náhled dokumentu    

Přípravné kurzy - informace
pro přihlášené uchazeče

Přípravné kurzy pro uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou se uskuteční na Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod pracoviště Bratříků v plánovaných termínech a časech: český jazyk a literatura:  úterý 14. 2. 2017 od 14:30 do 16:15 hodin   matematika: čtvrtek 16. 2. 2017 od 14:30 do 16:15 hodin K přípravným kurzům se závazně přihlásilo celkem 48 žáků základních škol. Jsou rozděleni podle abecedy do dvou učeben č. 205 a č. 207 umístěných ve II. patře budovy školy - viz přílohy. Seznamy přihlášených žáků budou rovněž k dispozici na nástěnce

Kritéria 1. kola přijímacího řízení
ve školním roce 2016/2017

  Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2017-2018   1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání   do 1. března 2017   2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů     Název oboru vzdělání (denní forma) Kód oboru

Základní informace k přijímacímu řízení 2017

  Dotazy a odpovědi k přijímacímu řízení v roce 2017   Dokument v plném znění Zobrazit | Stáhnout   Havlíčkův Brod 1. listopadu 2016 Mgr. Jiří Forman ředitel školy   Náhled dokumentu:  

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky 2017

  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod organizuje pro uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou - žáky 9. tříd základních škol - kromě tzv. PŘIJÍMAČEK NANEČISTO také PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Jejich hlavním cílem by mělo být zajištění co největší úspěšnosti jednotlivých uchazečů u přijímacích zkoušek z daných předmětů. A s tím souvisí i cíle dílčí - systematizace, doplnění a procvičení stěžejního učiva obou předmětů, vhodná volba strategie řešení didaktických testů, poznání reálného prostředí školy a v neposlední řadě minimalizace stresových faktorů. Přípravné kurzy povedou zkušení středoškolští učitelé s odpovídající praxí a budou

NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ:

  1. Pro uchazeče se základním vzděláním:   Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou - denní forma (délka vzdělávání 4 roky): 78-42-M/02  EKONOMICKÉ  LYCEUM 63-41-M/02  OBCHODNÍ  AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ  AKADEMIE - SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM

Přihlášky ke studiu platné pro školní rok 2016 - 2017

     Studijní čtyřleté obory   Přihláška Ekonomické lyceum       Zobrazit | Stáhnout   Přihláška Hotelnictví        Zobrazit | Stáhnout   Přihláška Obchodní akademie        Zobrazit | Stáhnout   Přihláška Obchodní akademie se sportovním zaměřením

Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na přihlášce ke vzdělávání je požadováno u oborů vzdělání: Hotelnictví Kuchař-číšník Cukrář Stravovací a ubytovací služby Gastronomie. Lékařské potvrzení nemusí dokládat uchazeči o obory vzdělání Ekonomické lyceum a Obchodní akademie. Příloha č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje kategorizaci zdravotních obtíží a onemocnění, která vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání. Přehled kategorií pro obory vzdělání v Obchodní

Ukázky zadání přijímacích zkoušek

  Rok 2017 - přijímací zkoušky: II. termín (19. 4. 2017) Český jazyk a literatura        Zobrazit | Stáhnout Matematika Zobrazit | Stáhnout  Rok 2017 - přijímací zkoušky: I. termín (12. 4. 2017) Český jazyk a literatura        Zobrazit | Stáhnout Matematika

Přijímačky NANEČISTO - informace
pro přihlášené uchazeče

Přijímačky NANEČISTO se uskuteční na Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod pracoviště Bratříků v  úterý 7. 2. 2017 od 13:00 hodin. Ke zkouškám se závazně přihlásilo celkem 74 žáků základních škol z blízkého i vzdálenějšího okolí (Jihlava, Humpolec, Polná, Větrný Jeníkov, Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš, Čáslav,...). Uchazeči jsou rozděleni do 5 učeben umístěných ve II. patře budovy školy - jmenovité obsazení učeben v přiloženém dokumentu. Seznamy žáků budou navíc umístěny na nástěnce ve vstupní hale do budovy školy a také na jednotlivých učebnách. Zahájení zkoušek ve 13:00 hodin, předpokládaný závěr v 17:00 hodin - podrobnější informace v následujícím harmonogramu. Žádám

Přijímačky NANEČISTO

Od školního roku 2016-17 jsou pro všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou povinné jednotné zkoušky, a to pro všechny formy vzdělávání. Zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Uvedené testy se v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat uchazečů do oborů vzdělání: 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE se sportovním zaměřením 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM 65-41-L/51  GASTRONOMIE A právě pro tyto uchazeče organizuje naše

Zadání a správné řešení testů v roce 2016

Zadání didaktických testů včetně jejich správného řešení v rámci pokusného ověřování přijímacího řízení ve školním roce 2015-2016 jsou k dispozici na www.cermat.cz/didakticke-testy-z-radneho-terminu-2016-1404035337.html. V Havlíčkově Brodě dne 23. 4. 2016 Mgr. Karel Sedlák zástupce ředitele  

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nebuďte průměrní,
přijďte mezi nás...

chev