P Ř I J Í M A C Í   Ř Í Z E N Í:

 

Přípravné kurzy - informace
pro přihlášené uchazeče

Přípravné kurzy pro uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou se uskuteční na Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod pracoviště Bratříků v plánovaných termínech a časech: český jazyk a literatura:  úterý 20. 2. 2018 od 14:30 do 16:15 hodin   matematika: čtvrtek 22. 2. 2018 od 14:30 do 16:15 hodin Přihlášení uchazeči jsou rozděleni podle abecedy do dvou učeben č. 202 a č. 207 umístěných ve II. patře budovy školy - viz přílohy. Seznamy přihlášených žáků budou rovněž k dispozici na nástěnce ve vstupní hale do budovy školy a také na obou

Přijímačky NANEČISTO - informace
pro přihlášené uchazeče

  Přijímačky NANEČISTO se uskuteční na Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Bratříků ve  středu 7. února 2018 od 13:00 hodin. Ke zkouškám se závazně přihlásilo celkem 91 žáků základních škol většinou z okresu Havlíčkův Brod, ale jsou přihlášeni i žáci z Jihlavy, Humpolce, Polné, Žďáru nad Sázavou či dokonce z Liberce. Uchazeči jsou rozděleni do 6 učeben umístěných ve II. patře budovy školy - abecední rozdělení žáků do jednotlivých učeben je k dispozici v následujících dokumentech. Seznamy žáků budou navíc umístěny na nástěnce ve vstupní hale do budovy školy a také na dveřích příslušných učeben.  Učebna

Časový rozvrh písemných testů
jednotné přijímací zkoušky

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie stupně dosaženého vzdělání M, K a L podle § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k termínům stanoveným ve Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce 2017/2018 (č. j. MSMT-22351/2017-1 ze dne 29. srpna 2017). 

Kritéria 1. kola přijímacího řízení
ve školním roce 2018 - 2019

  Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2018-2019   1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání   do 1. března 2018   2. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů     Název oboru vzdělání (denní forma) Kód oboru

Základní informace k přijímacímu řízení 2018

  Dotazy a odpovědi k přijímacímu řízení v roce 2018   Dokument v plném znění Zobrazit | Stáhnout     Havlíčkův Brod 10. ledna 2018                                                                         Mgr. Jiří Forman                                                              

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky 2018

  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod organizuje pro uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou - žáky 9. tříd základních škol - kromě tzv. PŘIJÍMAČEK NANEČISTO také PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Jejich hlavním cílem by mělo být zajištění co největší úspěšnosti jednotlivých uchazečů u přijímacích zkoušek z daných předmětů. A s tím souvisí i cíle dílčí - systematizace, doplnění a procvičení stěžejního učiva obou předmětů, vhodná volba strategie řešení didaktických testů, poznání reálného prostředí školy a v neposlední řadě minimalizace stresových faktorů. Přípravné kurzy povedou zkušení středoškolští učitelé s odpovídající praxí a budou

Přijímačky NANEČISTO

Od školního roku 2016-2017 jsou pro všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou povinné jednotné přijímací zkoušky. Zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Uvedené testy se v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat uchazečů do oborů vzdělání: 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE se sportovním zaměřením 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM 65-41-L/51  GASTRONOMIE A právě pro tyto uchazeče organizuje naše škola, stejně jako v

Informace o dnech otevřených dveří
ve školním roce 2017 - 2018

zve na   DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ zaměřené tentokrát na žáky 8. a 9. tříd základních škol   ► středa 6. prosince 2017 - pouze na pracovišti Bratříků     - zábavné soutěže     - atraktivní dílny na vyzkoušení praktických dovedností     - odměny pro soutěžící     - prezentace všech oborů     - informace o vzdělávání     - ukázka slavnostních vánočních tabulí     - výrobky studené kuchyně     - cukrářské výrobky     - vánoční koledy + Mikuláš         ► čtvrtek 25. ledna 2018 - na pracovištích Bratříků i Kyjovská     - informace o jednotlivých oborech vzdělání     - ukázka výuky ve třídách a odborných učebnách     - účast při výuce odborného výcviku žáků oborů vzdělání s výučním listem    

Přehled termínů - přijímací řízení 2017/18

  Přehled termínů: prosinec 2017 - květen 2018 Zobrazit | Stáhnout    Náhled dokumentu    

Přihlášky ke studiu platné
pro školní rok 2017 - 2018

     Studijní čtyřleté obory   Přihláška Ekonomické lyceum       Zobrazit | Stáhnout   Přihláška Hotelnictví        Zobrazit | Stáhnout   Přihláška Obchodní akademie        Zobrazit | Stáhnout   Přihláška Obchodní akademie se sportovním zaměřením

Požadavky na zdravotní způsobilost uchazečů

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na přihlášce ke vzdělávání je požadováno u oborů vzdělání: Hotelnictví Kuchař-číšník Cukrář Stravovací a ubytovací služby Gastronomie. Lékařské potvrzení nemusí dokládat uchazeči o obory vzdělání Ekonomické lyceum a Obchodní akademie. Příloha č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje kategorizaci zdravotních obtíží a onemocnění, která vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání. Přehled kategorií pro obory vzdělání v Obchodní

NABÍDKA OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ:

  1. Pro uchazeče se základním vzděláním:   Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou - denní forma (délka vzdělávání 4 roky): 78-42-M/02  EKONOMICKÉ  LYCEUM 63-41-M/02  OBCHODNÍ  AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ  AKADEMIE - SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM

Ukázky zadání přijímacích zkoušek

  Rok 2017 - přijímací zkoušky: II. termín (19. 4. 2017) Český jazyk a literatura        Zobrazit | Stáhnout Matematika Zobrazit | Stáhnout  Rok 2017 - přijímací zkoušky: I. termín (12. 4. 2017) Český jazyk a literatura        Zobrazit | Stáhnout Matematika

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita