Soutěž pro žáky ZŠ - "Rozumíte penězům?"

Zobrazeno: 649

V úterý 28. listopadu 2017 pořádá naše škola 3. ročník soutěže pro žáky základních škol, ve které si tříčlenné týmy z žáků 8. a 9. tříd prověří své znalosti z oblasti financí a hospodaření.

Soutěž má dvě části:
1. část - Test ze základů finanční gramotnosti všech soutěžících jednotlivě
2. část - Týmové zpracování a prezentace zadaného úkolu s využitím PC

Vyhodnoceny budou nejlepší týmy, které odměníme diplomy a drobnými cenami. Pro soutěžící i jejich pedagogický doprovod bude připraveno malé občerstvení.

Podrobný program soutěže obdrží soutěžící a jejich pedagogický doprovod při prezenci, která bude probíhat od 8:00 h do 8:45 h v budově Bratříků 851. Slavnostní zahájení soutěže se uskuteční ve foyeru školy od 8:45 h do 9:15 h. Předpokládaný konec soutěže je ve 13:00 h.

Závaznou přihlášku nám zasílejte nejpozději do 16. listopadu 2017 v tištěné nebo elektronické podobě. Pro elektronickou přihlášku použijte e-mailovou adresu wiche@oahshb.cz, pro tištěnou přihlášku adresu:

    Obchodní akademie a Hotelová škola
    Ing. Hubert Wiche
    Bratříků 851
    580 02 HAVLÍČKŮV BROD

Na tuto adresu lze směřovat také veškeré dotazy k soutěži, případně můžete volat na tel. č. 569 421 182.

Srdečně zveme žáky základních škol a jejich pedagogy na soutěžní klání a zároveň příjemné setkání.

Ing. Hubert Wiche
organizátor soutěže

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita