Ú Ř E D N Í   D E S K A:

 

Konzultační hodiny o prázdninách

Zkoušky žáků, kteří nebyli za II. pololetí tohoto školního roku hodnoceni, budou probíhat v rámci konzultačních hodin jednotlivých učitelů. Přehled stanovených termínů v měsíci červenci a srpnu na obou pracovištích je k dispozici v následujícím dokumentu.  Přehled přítomnosti učitelů o prázdninách ve škole: Zobrazit | Stáhnout Náhled dokumentu:      

Provozní doba o prázdninách

Z důvodu rekonstrukce částí budovy Bratříků bude omezen vstup do hlavní budovy - nebude fungovat systém otevírání dveří. Úředním dnem bude pondělí od 9.00 - do13.00 hodin.   Při příchodu volejte na služební telefon 603 862 331.     Je možné domluvit se telefonicky na kterýkoliv jiný pracovní den, provozní zaměstnanci budou stále přítomni.  

Vyhlášení ředitelského volna

           Mgr. Jiří Forman, ředitel školy     Vyhlášení ředitelského volna   Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, pro žáky na pracovišti Kyjovská 3187 ze závažných technických důvodů (přerušení dodávky elektrické energie) na den 6. dubna 2017 volný den.   Vyučování na pracovišti Bratříků 851 bude probíhat podle stanoveného rozvrhu hodin.       Havlíčkův Brod 2017-03-24                                                                                

Naše škola v Rejstříku příspěvkových organizací

    Odkaz na report naší školy v Rejstříku příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ..............zde 

Vyhlášení ředitelského volna

  Mgr. Jiří Forman, ředitel školy     Vyhlášení ředitelského volna   Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, pro žáky na pracovišti Bratříků 851 ze závažných technických důvodů (přerušení dodávky elektrické energie) na den 22. listopadu 2016 volný den.   Vyučování na odloučeném pracovišti Kyjovská 3187 bude probíhat podle stanoveného rozvrhu hodin.     Havlíčkův Brod 2016-11-09                                                                                    

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016 - 2017

Originální dokument  (.pdf 206 kB)  Zobrazit | Stáhnout   Náhled dokumentu:  

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY (ŠVP)

  Platné od 1. září 2014 pro 1. ročníky Ekonomické lyceum Zobrazit | Stáhnout  (.pdf 3,44 MB)   Obchodní akdemie Zobrazit | Stáhnout  (.pdf 3,23 MB)

VÝROČNÍ ZPRÁVY ŠKOLY

  VÝROČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod za rok: 2015/2016   Zobrazit | Stáhnout    (.pdf 1045 kB)   2014/2015   Zobrazit | Stáhnout    (.pdf 1045 kB)   2013/2014   Zobrazit | Stáhnout    (.pdf 921 kB)   2012/2013   Zobrazit | Stáhnout    (.pdf 876 kB) 2011/2012   Zobrazit | Stáhnout    (.pdf 690 kB)   2010/2011   Zobrazit | Stáhnout    (.pdf 639 kB)  

ŠKOLNÍ ŘÁD

 JEDNOTLIVÉ KAPITOLY: Kapitola I.: Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole Zobrazit | Stáhnout  (.pdf 89 kB)   Kapitola II.: Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole Zobrazit | Stáhnout  (.pdf 51 kB)   Kapitola III.:  Provoz a vnitřní režim školy Zobrazit | Stáhnout  (.pdf 69 kB)  

INSPEKČNÍ ZPRÁVY

   INSPEKČNÍ  ZPRÁVA  čj. ČŠIJ-152/13-J v termínu 4. - 7. února 2013    (.pdf 4,88 MB) Zobrazit | Stáhnout    

Podmínky pro zajištění praktické výuky

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod uzavírá s jednotlivými firmami v souladu s platnými předpisy smlouvy o zabezpečení praktického vyučování žáků. Veškeré podmínky jsou uvedeny v následujícím dokumentu: Smlouva o zajištění praktického vyučování Zobrazit | Stáhnout V Havlíčkově Brodě dne 1. 9. 2015 Mgr. Jiří Forman ředitel školy

Směrnice na ochranu osobních údajů

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. zveřejňuje ředitel školy následující směrnici na ochranu osobních údajů: Obsah: Úvod Vymezení pojmů Shromažďované údaje Oznamovací povinnost Školní matrika Údaje o úrazech žáků

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.   1. Název   Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod     2. Důvod a způsob založení subjektu   Kraj podle § 181 školského zákona zřizuje určité druhy a typy škol, mj. střední školy, neboť je povinen zajistit podmínky pro uskutečňování středního a vyššího odborného vzdělávání. Organizace byla zřízena Krajem Vysočina, a to usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne 18. 9. 2001, ve znění dodatků schválených příslušnými usneseními Zastupitelstva Kraje

ICT plán školy

1.1 Úvod Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky ve vzdělávání. Plán školy dále stanovuje cíle a postupy k zajištění požadavků daných Standardem ICT služeb ve škole a vytváří předpoklady pro účelné a efektivní použití účelových dotací v oblasti ICT. Plán školy je zpracován pro období do konce školního roku. Poté jej škola vyhodnotí a provede jeho aktualizaci. Aktualizováno 1.9.2014 1.2 Stávající a cílový stav

Výroční zprávy školy podle zákona 106/1999 Sb.

  Výroční zprávy o činnosti školy v oblasti poskytování informací za rok: 2013 Zobrazit | Stáhnout   2012 Zobrazit | Stáhnout   2011 Zobrazit | Stáhnout   2010  Zobrazit | Stáhnout

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
k veřejné zakázce malého rozsahu

  „Dodávka licencí programů Microsoft dle licenčního programu    pro řešení ve vzdělávání (EES) Enrollment for education solutions   na období 1.8.2016 – 31.7.2019“     Veřejná zakázka (dokument v plném znění) Zobrazit | Stáhnout   předmětem dodávky je 212 licencí programů Microsoft pro 6 středních škol na dobu 3 let   lhůta pro podání nabídek končí 22. 7. 2016 ve 12.00 hodin   V Havlíčkově Brodě dne 21. 6. 2016 Mgr. Jiří Forman ředitel školy  

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nebuďte průměrní,
přijďte mezi nás...

chev