Výcvik služebních psů

Zobrazeno: 1062

Dne 3. a 4. května 2017 se žáci prvních a druhých ročníků naší školy zúčastnili „Výcviku služebních psů s besedou o kynologii. Žáci byli seznámeni se způsobem výcviku psů, jejich schopnostmi i nasazením při mimořádných situacích. Čtyři besedy byly doplněny praktickými ukázkami nejen v budově školy, ale i v terénu. Tato aktivita je součástí „Minimálního preventivního programu“ školy a žáci ji přijali s nadšením.

Poděkování patří Krajskému ředitelství Policie Kraje Vysočina, především prap. Patriku Blažejczykovi ze skupiny speciálních kynologických činností, prap. Stanislavu Havlíčkovi a jejich perfektně vycvičeným služebním psům.

PhDr. Jaromíra Kvačková
školní metodička prevence

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita