Závěrečné zkoušky 2017

V měsíci červnu žilo odloučené pracoviště školy v ulici Kyjovská závěrečnými zkouškami žáků oborů vzdělání s výučním listem. Jednotné zadání zkoušek připravili pracovníci Národního ústavu pro vzdělávání společně s odbornými učiteli vybraných škol a představiteli Hospodářské komory ČR. Na všech středních školách mají zkoušky stejnou úroveň a výsledky absolventů jsou srovnatelné. Písemná část ZZ První červnový den se žáci pustili do písemné části závěrečných zkoušek. V letošním roce ještě vypracovávali zadání ručním zápisem do připravených tiskopisů, ale v následujícím roce čeká absolventy vybraných oborů vzdělání písemná zkouška v elektronické podobě.

Nová závěrečná zkouška 2

 

Podzim 2017 - termíny náhradních a opravných zkoušek

  Podzimní termíny MZ a ZZ Zobrazit | Stáhnout   Náhled dokumentu:    

Ústní část závěrečných zkoušek

  Konkrétní rozpis ústních závěrečných zkoušek jednotlvých žáků je na školním intranetu ve složce Dokumenty pro studenty.  

Praktická část závěrečných zkoušek 2017

  Konkrétní rozpis praktických závěrečných zkoušek jednotlvých žáků je na školním intranetu ve složce Dokumenty pro studenty.  

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nebuďte průměrní,
přijďte mezi nás...

chev