Česky English Deutsch Francais   
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA  OA a HŠ Havlíčkův Brod
Hlavní stránkaFotogaleriePřijímací řízeníNabídka studiaKontakty Suplování Dnešní datum: 20. 01. 2020
Zřizovatel školy
Kraj Vysočina zřizovatel organizace.
Vyhledávání

Hledej


Cesta: Titulní stránka >> Přijímací řízení >> 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání CUKRÁŘ

* 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání CUKRÁŘ
Vydáno dne 08. 07. 2011 (1754 přečtení) ( Informační e-mail Vytisknout článek )

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 29-54-H/01 CUKRÁŘ ve školním roce 2011-12.
 
 
1.     Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání:
  • do 19. srpna 2011
 
2.     Termín přijímacího řízení:
  • 22. srpen 2011
 
3.     Zveřejnění pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů:
  • 22. srpen 2011
Pořadí uchazečů bude zveřejněno na webových stránkách školy www.oahshb.cz a na vstupu
do budovy Bratříků 851.
 
4.     Možnost nepřijatých uchazečů seznámit se s podklady rozhodnutí:
  • 23. srpen 2011
V případě umístění mezi nepřijetými uchazeči má zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč možnost se ještě před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři zástupce ředitele Mgr. Karla Sedláka v době od 9.00 do 12.00 hodin.
 
5.     Vydávání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání:
  • 24. srpen 2011
Písemná rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání budou vydávána zletilým uchazečům a zákonným zástupcům nezletilých uchazečů osobně v kanceláři ředitelství školy v ulici Bratříků 851 v době od 9 do 16 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou. Uchazeči mohou po obdržení rozhodnutí o přijetí odevzdat zápisový lístek.

6.     Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
  • 4 uchazeči
7.     Přijímací zkouška

        Ředitel školy rozhodl, že v rámci přijímacího řízení uchazeči nebudou konat přijímací zkoušku.


8.     Kritéria přijímacího řízení:
  • Kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
Hodnotí se průměrný prospěch na vysvědčení za:
-          1. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole:
                40 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 3,00
-          2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole:
                40 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 3,00
-          1. pololetí posledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole:
                40 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 3,00
Přijímací zkoušku v oborech vzdělání s výučním listem uchazeči nekonají.
 
  • Stanovení dodatkových kritérií
V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v tomto pořadí:
1.      prospěch z matematiky ve sledovaných třech pololetích na vysvědčení ze základní školy
2.      prospěch z českého jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčení ze základní školy
 
  • Pořadí uchazečů
Uchazeči budou přijati v pořadí podle získaného počtu bodů v přijímacím řízení.
Počet přijatých uchazečů je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů (viz bod 6).

9.     Zdravotní způsobilost:

Je požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na přihlášce ke vzdělávání.

  
10.     Další důležité informace:

Každý uchazeč, který se rozhodne v případě přijetí vzdělávat na naší škole, je povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o přijetí, odevzdat řediteli školy zápisový lístek. Ten obdrží uchazeči ze ZŠ na svých základních školách, ostatním uchazečům zápisový lístek vydá na jejich žádost krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Pokud uchazeč v určené lhůtě nedoručí zápisový lístek na střední školu, vzdává se tím svého práva být přijat za žáka dané střední školy.
 
V zájmu uchazeče je žádoucí doplnit přihlášku vyšetřením z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, pokud se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
  
 
 
 
Havlíčkův Brod 4. července 2011                                                                  Mgr. Jiří Forman
                                                                                                                  ředitel školy

 

 

100 LET
Obchodní akademie slaví 100 let
A L M A N A C H
(objednávka)

NOVINKY
23.06.2011: VELKÝ ÚSPĚCH U STÁTNÍCH MATURIT
Škola dosáhla vynikajícího výsledku ve společné části maturitní zkoušky. Umístila se na druhém místě mezi všemi středními odbornými školami v kraji Vysočina! Je to velký úspěch našich maturantů a jejich učitelů a svědčí o vysoké kvalitě poskytovaného vzdělávání na naší škole. Jiří Forman
ODKAZY


eLearning server:Google vyhledávač

Okresní rada AŠSK Havlíčkův Brod

Zpravodajství z Vysočiny

Informační systém o uplatnění absolventů škol

seznam.cz

Jízdní řády

Obchodní rejstřík

Registr ekonomických subjektů


Kontakt: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod, tel.: 569421182, 569423620, fax: 569428813, : 60126817


© oahshb.cz - VB 2004-2011 | Tento web jede na phpRS | Apache 2.2.17 | PHP 5.3.6 | MySQL 5.1.56 |