Pokyny k podání přihlášky

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Doplňující informace k podávání přihlášek na naši školu: přihláška ke studiu se podává na předepsaném tiskopisu, který uchazeč ZŠ obdrží ve škole; případně lze přihlášku stáhnout na stránkách >MŠMT< nebo přímo z našich webových stránek s hlavičkou školy a předvyplněným oborem  >ZDE< v 1. kole lze podat maximálně 2 přihlášky: pořadí zvolených škol na obou přihláškách musí být totožné poslední termín pro odevzdání …

Olympiáda z dějepisu

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže

Dne 8. 12. 2022 se na naší škole uskutečnila Olympiáda z dějepisu. Školního kola se zúčastnilo 13 soutěžících – napříč všemi studijními obory a všemi ročníky. Zapálení dějepisci řešili nelehké úkoly na téma „Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992“ a mohli získat maximálně 60 bodů. Pořadí na předních místech bylo velmi vyrovnané a dva nejlepší řešitelé postupují do …

Přípravné kurzy 2023

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod organizuje pro uchazeče o maturitní obory – žáky 9. tříd základních škol – kromě tzv. PŘIJÍMAČEK NANEČISTO také PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Jejich hlavním cílem by mělo být zajištění co největší úspěšnosti jednotlivých uchazečů u přijímacích zkoušek z daných předmětů. A s tím souvisí i cíle dílčí – systematizace, …

Olympiáda v českém jazyce

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže

Dne 29. 11. 2022 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V jedné třídě se sešlo 22 studentů ekonomických oborů – nevídaná koncentrace nadšenců českého jazyka! Ekonomické lyceum mělo 14 zástupců, třídy obchodní akademie 8 studentů. Potěšitelná je vysoká účast studentů 1. ročníků, kteří se sice zatím neprosadili, ale rozhodně ukázali své kvality a v příštích letech můžeme očekávat …

Koho chtějí studenti na Hradě?

Karel Sedlák Školní novinky

Ve dnech 12. a 13. prosince se na naší škole uskutečnily studentské prezidentské volby. Studenti měli možnost si vyzkoušet volbu hlavy státu nanečisto, seznámili se tak s volebním systémem a principy zastupitelské demokracie.  Z maturitních i učebních oborů se k volbám dostavilo celkem 300 studentů. Nejvíce hlasů od studentů získala kandidátka Danuše Nerudová – maturitní obory: 156 hlasů, učební obory: 37 hlasů. Více …

Pozvánka na den otevřených dveří

Karel Sedlák DOD, Školní novinky

Vážení rodiče, milí žáci 9. tříd ZŠ, zveme Vás na náš druhý DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který  se uskuteční ve čtvrtek 26. ledna 2023 v době od 9 do 16 hodin na pracovišti Bratříků 851 v Havlíčkově Brodě. Pro zájemce o obory vzdělání s výučním listem budou  také zpřístupněny odborné dílny a učebny na odloučeném pracovišti Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod. CO MŮŽETE OČEKÁVAT: prohlídku …

Přijímačky nanečisto 2023

Karel Sedlák DOD, Přijímací řízení, Školní novinky

Od školního roku 2016-2017 jsou pro všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou povinné jednotné přijímací zkoušky. Zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Uvedené testy se v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat …

Maturitní zpravodaj – přihlašování žáků

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

První vydání Maturitního zpravodaje ve školním roce 2022/2023 obsahuje informace o podobě maturitní zkoušky v roce 2023 a postup při vyplňování přihlášky. Maturitní zpravodaj  přináší základní časový harmonogram jarního i podzimního zkušebního období maturitní zkoušky v roce 2023, představení povinných a nepovinných zkoušek společné části a základní informace o profilových zkouškách. Kromě toho je v něm i stručný návod na …