Časový rozvrh jednotných přijímacích zkoušek

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

  SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJE ČASOVÝ ROZVRH KONÁNÍ PÍSEMNÝCH TESTŮ (ZKUŠEBNÍ SCHÉMA) JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V RÁMCI 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU OBORŮ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 Praha, březen 2021 č. j.: MSMT-583/2021-3   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu …

Časový rozvrh didaktických testů MZ

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

  Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) pro jarní zkušební období roku 2021 – řádný i mimořádný termín Praha, březen 2021 č. j. MSMT-521/2021-6 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání …

Zkušební komise závěrečných zkoušek

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky

  Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro jarní termín závěrečných zkoušek 2021 následující složení zkušebních komisí: Třída C3.K Třída K3. Třída S3.   V Havlíčkově Brodě dne 16. března 2021 Ing. Marie Mrázová zástupkyně ředitele školy pro praktické vyučování

 INFORMACE K DALŠÍM ZMĚNÁM V ORGANIZACI MATURITNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2021

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

SPOLEČNÁ ČÁST MZ Didaktické testy MZ v jarním zkušebním období se uskuteční ve dnech 24., 25. a 26. května 2021. Mimořádný termín DT MZ se uskuteční ve dnech 7., 8. a 9. července 2021. Tento mimořádný termín je určen pouze pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy může omluvit žáka, …

Informace k přijímacím zkouškám

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

INFORMACE PRO UCHAZEČE KE ZMĚNÁM TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY V ROCE 2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo, že: První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky se posouvá na 3. května 2021. Druhý řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky se posouvá na 4. května 2021. První náhradní termín jednotné přijímací zkoušky se posouvá na 2. června 2021. Druhý náhradní termín jednotné přijímací …