PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI KRIZOVÉHO OPATŘENÍ

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Rozhodnutím vlády ČR ze dne 30. října 2020 se omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. mj. provoz středních škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Dále se omezuje provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol. Provoz školní jídelny není zakázán, …

Informace pro žáky školy ke stravování

Karel Sedlák Školní novinky

  V době, kdy probíhá distanční výuka,  mají žáci nárok na oběd ve školní jídelně za dotovanou cenu (tj. cenu, kterou platí žák v době běžné prezenční výuky). Školní jídelna Bratříků bude po dobu distanční výuky žáků v provozu  s výjimkou volných dnů a podzimních prázdnin ve dnech  26. 10. – 30. 10. 2020. Obědy byly všem žákům hromadně odhlášeny. V případě zájmu si můžete …

Vyhlášení nového krizového opatření

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Platnost od 14. října 2020   Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. mj. provoz středních škol tím, že zakazuje osobní přítomnost žáků ve středních školách, nově včetně praktické výuky, nově se zakazuje poskytování ubytování žákům na domově mládeže.  Pro zaměstnance platí, že škola je v provozu včetně školní jídelny. …

Vyhlášení krizového opatření

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

PLATNOST od 12. ŘÍJNA 2020   Vláda ČR schválila dne 8. října 2020 s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. do 25. října 2020 do 23:59 hod. usnesení o přijetí krizového opatření, kterým omezuje mj. provoz středních škol tím, že zakazuje osobní přítomnosti žáků ve středních školách s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy. Konkrétní postupy na naší škole: již …

Zkoušky profesní kvalifikace

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky

Zkoušky profesní kvalifikace 65-001-H  PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Bratříků 851 a Kyjovská 3187 ve dnech: 14. října 2020 od 8:00 do 12:00 hod. 15. října 2020 od 8:00 do 11:00 hod.  Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz

Pokyny pro žáky k výuce na dálku

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

POVINNOSTI ŽÁKŮ PŘI VÝUCE NA DÁLKU Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem, pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost žáků ve škole. Vzdělávání distančním způsobem probíhá ve škole na jednotné platformě Google Classroom, …

VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina nařídila s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. mimořádné opatření při epidemii na území Kraje Vysočina spočívající mj. v zákazu osobní přítomnosti žáků ve středních školách, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy. Na základě nařízení KHS nařizuji u všech žáků školy v teoretickém vyučování ve výše …

Povinné roušky!

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Podle nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je od pátku 18. 9. 2020 stanovena povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol, tedy včetně učeben. Výjimkou je pouze výuka tělesné výchovy a pobyt na domově mládeže. Roušky se musí nosit také v kabinetech, kancelářích a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance. Pokud je v těchto prostorech zajištěn odstup osob minimálně 2 metry a …

Aktualizace algoritmů testování

Karel Sedlák Školní novinky

Odborné skupiny při Ministerstvu zdravotnictví zabývající se řešením epidemie covid-19 připravily úpravy metodického opatření pro nařizování karantény a algoritmů testování. Ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů vytvořilo ministerstvo metodiku, která říká, jak má dětský lékař a škola přistupovat k dítěti/ žákovi ve škole/školském zařízení v případě výskytu respiračních obtíží. Jsou zde popsány i možné projevy respirační nákazy dětí …

Nová opatření v provozu školy

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  Provozní manuál školy pro školní rok 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 platný od 1. září 2020 (viz Pravidla provozu školy) byl nově aktualizován. Další opatření v provozu školy od 10. 9. 2020: Všichni žáci i zaměstnanci vstupují do školy v rouškách. Povinnost používat roušky platí ve všech vnitřních společných prostorách školy (chodby, toalety, schodiště, školní jídelna, školní kavárna aj.) Roušky nemusí …