7. ročník soutěže
"O bramborovou pochoutku Vysočiny"

Zobrazeno: 3282

 

  • Datum konání: pátek 24. října 2014

  • Pořadatel: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod 
     
  • Místo konání: pracoviště Kyjovská 3187

  • Partner soutěže: Ústřední bramborářský svaz ČR 


Soutěž je vypsána pro žáky středních škol a středních odborných učilišť s gastronomickým zaměřením. Přihlášenou školu reprezentují dvoučlenná soutěžní družstva. Vlastní soutěž má tři soutěžní disciplíny:

 Soutěžní disciplína Maximální počet bodů
 Příprava bramborového salátu 40 bodů 
 Příprava restauračního moučníku 40 bodů
 Soutěž zručnosti 10 bodů (20 bodů pro družstvo)

Jeden ze členů družstva připraví bramborový salát, druhý člen družstva připraví restaurační moučník. Soutěže zručnosti se zúčastní oba členové soutěžního družstva.

Práci soutěžících bude hodnotit odborná komise bodováním, soutěžní družstvo může získat maximálně 100 bodů.

  • Odborná komise

      ►   Marie Urbancová - Ústřední bramborářský svaz ČR
      ►   představitelé cechu hostinských
      ►   odborní učitelé 

Přihlášku do soutěže zasílejte do 30. září 2014 písemně na adresu školy (Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Ing. Marie Mrázová, Kyjovská 3187, 580 02 Havlíčkův Brod) nebo e-mailem na adresu mrazova@oahshb.cz.


Těšíme se na vaši účast v soutěži!

Vaše případné dotazy a připomínky budou řešeny prostřednictvím e-mailové adresy mrazova@oahshb.cz nebo na telefonním čísle 731 483 661.


V Havlíčkově Brodě dne 17. 9. 2014
 
Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro obory vzdělání s výučním listem a praktické vyučování

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev