Absolventi vzpomínají, hodnotí a doporučují

Zobrazeno: 2051

Příběh první


Ahoj, jmenuji se Láďa Šimek a už to bude skoro deset let, co jsem byl ve tvé kůži a byl přede mnou výběr střední školy. Rozhodl jsem se tenkrát pro obor Hotelnictví. Zajímá tě, co se mi během těch čtyř let strávených na naší škole líbilo nejvíc? Odpověď je jednoduchá – možnost práce v zahraničí. Systém praxí nám dal šanci zažít už v sedmnácti letech, jaké to je, pracovat několik měsíců v rozdílných částech Evropy obklopen odlišnou kulturou. Hodina angličtiny ve školní lavici může být sebelepší, ale věř mi, že zkušenost s každodenním fungováním v cizím jazyce to nikdy nenahradí. Taková zkušenost ti otevře v mnoha směrech oči, a i když to pro mě v hotelech v Řecku nebo ve Švédsku nebyla vždycky procházka růžovým sadem, tak jsem moc rád, že jsem té příležitosti využil.

Nedlouho po maturitě jsem si vybral na několik let jako další místo pro život Velkou Británii. A musím říct, že pro mě tahle změna nebyla zdaleka tak obtížná. A to hlavně díky tomu, že už jsem tušil, co obnáší život a práce v absolutně jiném prostředí než u nás na Vysočině.

Pro ty, co chtějí začít objevovat svůj svět víc než jen na dovolené v Chorvatsku, představuje letní praxe v oboru Hotelnictví rozhodně otevřenou bránu. A Evropou to končit nemusí, ale to už je jen na tobě…

Láďa Šimek, Calgary - Kanada
 

Příběh druhý


Dovolte mi prosím, abych se s vámi podělil o svůj příběh. Je to příběh o tom, jak mi studium na Obchodní akademii a Hotelové škole v Havlíčkově Brodě změnilo život.

Už na základní škole jsem našel zálibu v různých předmětech, nejvíce mě však bavil dějepis a občanská výchova. Z těchto důvodů jsem si říkal, že by pro mě mohlo být zajímavé studium práv. Bylo tedy nutné vybrat si správnou střední školu. Nejlogičtější se mi jevila varianta přihlášky na gymnázium.

Rok 2008 nebyl z hlediska výběru střední školy nejjednodušší. Nejzásadnější problém byl v tom, že si žák mohl podat pouze jednu přihlášku. Bylo zde tedy riziko, že se na gymnázium vůbec nemusím dostat. A riskovat druhé kolo jsem rozhodně nechtěl. Proto jsem se nakonec přihlásil na obor Ekonomické lyceum na Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod. Obor byl otevřen teprve druhým rokem a sliboval jsem si od něho zejména to, že zde budu mít dostatek všeobecných předmětů, ale i odborných včetně práva, což mi umožní po maturitě přihlásit se na studium práv.

Tehdy jsem samozřejmě ještě netušil, že mě nadchne úplně jiná oblast, o které jsem do té doby neměl nejmenší tušení, že by mě mohla takovým způsobem zaujmout. Tou oblastí se stala ekonomika a zejména účetnictví. To mě doslova fascinovalo a mé myšlenky na studium práv se postupem času rozplynuly. Když jsem se pak před maturitou rozhodoval, kam budou směřovat mé další kroky, podal jsem si přihlášky na vysoké školy ekonomického zaměření. I díky posílené výuce matematiky v ekonomickém lyceu jsem se nakonec dostal na můj vysněný obor, a sice Účetnictví a finanční řízení podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zde jsem v některých odborných předmětech pocítil dokonce určitý náskok před studenty z gymnázií. I s všeobecnými předměty jsem se dokázal popasovat lépe, než jsem čekal. Další výhodou mého předcházejícího studia byla maturita z účetnictví, díky které jsem snadno získal brigádu v oboru.

V současné době se snažím dokončit magisterské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze na oboru Účetnictví a finanční řízení podniku, kterému jsem zůstal věrný. Během studia jsem si vyzkoušel praxi v účetnictví, auditu a aktuálně pracuji v controllingu. S odstupem času jsem opravdu rád, jak jsem se ve čtrnácti letech rozhodl. Střední škola mi ukázala úplně jiný směr, než ten, kterým jsem se původně chtěl vydat. Byla to rozhodně dobrá volba!

Tomáš Perlik, Vysoká škola ekonomická Praha
 

Příběh třetí


Když jsem se v deváté třídě rozhodovala, jakou školu si vybrat, měla jsem v zásadě tři možnosti. Věděla jsem, že chci po maturitě studovat vysokou školu, ale ještě jsem úplně neměla vybraný obor, neboť na základní škole mě bavilo, a troufla bych si říct, že i šlo, všechno. Gymnázium tudíž pro mě bylo jasnou volbou. Tenkrát, v roce 2011, jsme mohli podat tři přihlášky, a na gymnáziu se tehdy otevírala pouze jedna třída. Inspirovala jsem se tedy u mého staršího bratra, který v té době již třetím rokem studoval obor Ekonomické lyceum, a druhou přihlášku jsem si podala na tento obor. A kdyby mi náhodou nevyšlo ani jedno, jako záchranu jsem si vybrala i obor Obchodní akademie. Když jsem se ve finále dostala na všechny tři školy, měla jsem rozhodnuto. Půjdu raději studovat Ekonomické lyceum, protože přeci jenom, kdyby se mi po maturitě na vysokou školu nechtělo, nebo bych se tam nedostala, budu mít alespoň nějaké odborné vzdělání, jako je maturita z ekonomiky a z účetnictví, což považuji nejenom za výhodu při hledání nové práce, ale i za výhodu v každodenním životě. Dokážu si spočítat mzdu, vyplnit daňové přiznání a spoustu dalších administrativních záležitostí, jako třeba napsat obchodní dopis jak v jazyce českém, tak i anglickém.

Studium na střední škole plynulo a já jsem úplné zalíbení v ekonomice a účetnictví nenašla… Pořád mě ale bavily předměty jako je biologie, zeměpis, český jazyk a literatura, matematika a dějepis. Co s tím mám dělat? Jaká vysoká škola a jaké zaměstnání by mi umožnily se těmito obory zabývat? Až jsem přišla na to, že si to můžu užívat, když je budu sama učit, a to v té nejjednodušší formě, na prvním stupni základní školy. A tak jsem v maturitním ročníku podala přihlášky na tři vysoké školy, kde se dá obor Učitelství pro 1. stupeň studovat, a dnes jsem ve třetím ročníku na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, a pokud to dobře půjde, za dva roky se už budu připravovat na státní zkoušky a splní se mi můj sen, učit nové generace, které na mě budou doufám vzpomínat v dobrém, jako vzpomínám já na své učitele.

Jsem ráda, že jsem se tenkrát rozhodla pro studium na Ekonomickém lyceu, neboť je to takové gymnázium s ekonomickým zaměřením, a já mám oproti mým vrstevníkům studujícím na gymnáziu díky této škole alespoň nějakou finanční gramotnost a praxi do budoucího života. A který předmět na vysoké škole nejvíce úročím? Jsou dva: český jazyk a komunikace a základy společenských věd. Z těch těžím maximum, co to jde, a úspěšně. A největší radost mám z toho, že i když jsem na oboru jediná, kdo absolvoval ekonomickou školu, se spolužáky z gymnázií držím tempo ve všech všeobecných předmětech. A za to děkuji!

Klára Perliková, Masarykova univerzita Brno

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita