Adaptační kurz třídy A1.S

Zobrazeno: 1486

Ve dnech 3. a 4. září 2018 se naše nově utvořená třída vydala na adaptační kurz do rekreačního zařízení Ředkovec nedaleko Havlíčkova Brodu. Protože jsme sportovní třída, vyrazili jsme na kolech. Cestou nás čekalo pár kopců, a to nejen těch směrem dolů. V Okrouhlici jsme si udělali zastávku na občerstvení, doplnili energii, abychom přesun do cíle všichni zvládli v pohodě a ve zdraví.

 


Na Ředkovci jsme se nejdříve ubytovali a poté už na nás čekaly první seznamovací aktivity. Nejprve jsme hráli hru na zapamatování jmen. Když jsme se dokázali oslovit jménem, učili jsme se vzájemné spolupráci. V náhodně rozdělených týmech jsme se snažili postavit kostky pomocí provázků a gumičky, poslepu stavěli lego podle předlohy, pokoušeli se dostat kuličku bludištěm do cíle bez spadnutí a hráli další hry, které nás nutily ke spolupráci. Večer jsme se rozdělili na dvě skupiny – děvčata a chlapci. Chlapci šli ven hrát hry, děvčata zůstala s panem psychologem v klubovně a snažila se uvažovat trochu víc do hloubky. Poté jsme si aktivity vyměnili. Před večerkou už jsme měli volný program, většinou jsme ho trávili ve skupinkách na pokojích.

Druhý den ráno jsme začali různými činnostmi v klubovně. Poté jsme se vydali na chvíli ven a zkoušeli aktivity na rozvoj vzájemné důvěry, ale počasí nám nepřálo a déšť nás zahnal zpět do klubovny. Alternativou se staly scénky na vylosovaná témata, které jsme podle zadaných kritérií po skupinkách zahráli. Na přípravu jsme měli necelou hodinu, ale i tak se to všem povedlo a my se dobře pobavili.
Po obědě jsme si už jen sbalili věci, uklidili pokoje a vyrazili na kolech na cestu zpět ke škole.

Doufáme, že si jako třída budeme rozumět a že za 4 roky budeme všichni vzpomínat na naše studium i adaptační kurz jen v dobrém. Děkujeme Mgr. Bohuslavu Kůrkovi, Ing. Monice Prchalové a naší paní učitelce třídní RNDr. Ivaně Holubové za doprovod a skvělý program.

Bára Zolmanová, třída A1.S

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev