Adaptační kurzy pro 1. ročníky

Zobrazeno: 3249

Dne 2., 3. a 4. září 2015 se uskutečnily jednodenní adaptační kurzy 1. ročníků učebních oborů Stravovací a ubytovací služby, Cukrář a Kuchař-číšník v areálu pracoviště Kyjovská. Kurzů se zúčastnilo celkem 68 žáků.

Nastupující žáci se nejvíce zapojili do pohybových a tvůrčích činností jako „místa si vymění“ nebo vyzdobení trička a erbu třídy. Zároveň budoucí kuchaři, číšníci a cukráři uplatnili své herecké umění při dramatizaci pohádek. Rádi hráli i zážitkové a seznamovací techniky. Domníváme se, že aktivity splnily svůj účel a že byly navázány nové vztahy ve třídách.

Organizace i jednodenních kurzů by nebylo možné zajistit bez podpory vedení školy a pomoci výchovné poradkyně, asistentek, školní psycholožky, třídních učitelů, učitelů odborného výcviku, proto patří všem poděkování. Doufáme, že se i v příštích letech podaří podobné akce opět zorganizovat.


 

V Havlíčkově Brodě dne 16. 9. 2015

PhDr. Jaromíra Kvačková
školní metodička prevence
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev