Adaptační kurzy pro 1. ročníky

Zobrazeno: 2318

 

Dvoudenní adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků maturitních i učebních oborů naší školy se konaly od 29. srpna do 8. září 2017 v areálu Ředkovec. Pěti kurzů se zúčastnili žáci oboru Obchodní akademie, Obchodní akademie se sportovním zaměřením, Ekonomické lyceum, Hotelnictví, Kuchař-číšník a Cukrář.

Dle závěrečného hodnocení se žáci v novém prostředí cítili příjemně a navázali nové vztahy ve skupinách. Nejvíce je zaujaly zážitkové a tvůrčí aktivity. Ukázalo se, že lze všechny získat pro aktivní trávení volného času a že žáci mají rádi i seznamovací techniky.

Třída A1.S

 

Třída E1.A

 

Třída H1.S

 

Třída C1.

 

Třída K1. 

 

Organizace kurzů byla velmi náročná, a tedy by ji nebylo možné zajistit bez podpory vedení školy a pomoci třídních učitelek, asistentky pro sociálně znevýhodněné žáky a výchovné poradkyně, proto patří všem poděkování. Doufáme, že se i v příštích letech podaří podobné akce opět uspořádat.

 

PhDr. Jaromíra Kvačková
metodik prevence

 

 

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita