Akce z oblasti primární prevence

Zobrazeno: 5197

Exkurze v Nemocnici Havlíčkův Brod
Dne 10. března 2010 žáci třídy C3. navštívili Nemocnici v Havlíčkově Brodě. Kromě útulných „pokojíčků pro nastávající maminky“ si žákyně a žáci mohli prohlédnout i nedonošené miminko v inkubátoru. Děkujeme MUDr. Magdaleně Chvílové Weberové za informace o těhotenství, porodu a poskytované péči i za nevšední zážitky.
 
 
 


Kriminalita a právní vědomí
Naše škola pravidelně spolupracuje s Městskou policií Havlíčkův Brod při zajišťování přednášek a besed v rámci plnění "Minimálního preventivního programu školy". Dne 11. a 19. března 2010 se uskutečnily pro žáky prvních ročníků učebních oborů přednášky s besedou na téma Kriminalita a právní vědomí. Všichni přítomní vždy pozitivně přijali vystoupení p. Trňáka, který jim na konkrétních příkladech vysvětlil, co je to přestupek, přečin i zločin, a zároveň jim radil, jak se mají v náročných životních situacích chovat a čeho se vyvarovat.

 


PhDr. Jaromíra Kvačková
školní metodička prevence

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita