Aktuální informace pro žáky oborů vzdělání
s výučním listem

Zobrazeno: 4013

Vzhledem ke stavebním úpravám na pracovišti Kyjovská konči teoretické vyučování žáků učebních oborů v budově na Kyjovské dnem 31. 5. 2013. V měsíci červnu bude výuka žáků prvních a druhých ročníků probíhat v budově Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod v ulici Bratříků 851.

Pro žáky učebních oborů budou vyčleněny učebny ve 4. patře a budou označeny stejnými symboly jako učebny v rozvrzích žáků (U1, U2, U3, U4, U6, J1K, P1K).

Žáci budou vcházet do budovy hlavním vchodem, pokud budou zavřené dveře, zazvoní na zvonek. V šatnách budou jednotlivé kóje označeny zkratkou třídy. Třídní učitel určí v každé třídě žáka, který ráno před první vyučovací hodinou vyzvedne klíče od šatny u paní sekretářky Peškové a šatnu zamkne. Po skončení vyučování šatnu odemkne a klíče paní Peškové vrátí. Pokud by došlo ke ztrátě věci ze šatny, která nebude zamčená, škola za takovou ztrátu nenese odpovědnost.

Výuka tělesné výchovy bude probíhat na školním hřišti pracoviště Kyjovská a bude přizpůsobena časově tak, aby se žáci včas přemístili na výuku na pracoviště Bratříků.

Pokyny k praktickému vyučování dostanou žáci od učitelek odborného výcviku.

Pondělí 3. 6. 2012

V pondělí 3. 6. 2013 budou na pracovišti Bratříků probíhat písemné závěrečné zkoušky tříd C3.K, K3. a S3. v učebnách ve třetím patře. Na každé učebně bude seznam žáků, kteří v dané místnosti konají závěrečnou zkoušku.

V pondělí 3. 6. 2013 jsou pro třídy, které mají mít teoretickou výuku, naplánovány tyto aktivity:

Třída K1.A:

8:15 sraz žáků na pracovišti Kyjovská s třídní učitelkou Mgr. Rosenkranzovou, úklid šatních skříněk, vrácení klíčů, vypořádání záloh.

9:30 – exkurze u Hasičského záchranného sboru (OČMU).

Výuka bude pokračovat 5. vyučovací hodinou.

Třída K2.A:

8:15 sraz před hotelem Slunce – exkurze v hotelu.

10:00: exkurze v Měšťanském pivovaru Rebel, vstupné Kč 50,-. Dozor Ing. Hana Merclová.

Třída K2.B:

8:15 exkurze v Měšťanském pivovaru Rebel, vstupné Kč 50,-. sraz před pivovarem. Dozor RNDr. Pavlíčková, PaedDr. Hladík..

10:00: exkurze v hotelu Slunce.

Třída C2. – výuka podle rozvrhu, viz suplování. Druhou vyučovací hodinu proběhne přednáška Mgr. Vrbatové na téma Anorexie a bulimie.

Třída S1. – výuka podle rozvrhu, viz suplování.

 
Všem žákům, kteří se stravovali na pracovišti Kyjovská, byly odhlášeny obědy. Žáci mají možnost odebírat oběd v jídelně na pracovišti Bratříků. Oběd si mohou přihlásit u paní Musilové prostřednictvím SMS na telefonním číslu 732 284 471.

 

Havlíčkův Brod 30. 5. 2013          

                                                                                                                         Ing. Marie Mrázová
                                                                                                                               ZŘ OVVL PV

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev