Cena Františka Drašnera

Zobrazeno: 3500

V pátek 9. října na 25. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě v rámci doprovodného programu „Vzpomínka na Františka Drašnera“ proběhlo vyhlášení čtvrtého ročníku soutěže O Cenu Františka Drašnera. Jedná se o literární soutěž pro zájemce o regionální historii, která vede studenty, ale i širokou veřejnost k navázání na dílo F. Drašnera a tím podporuje zájem společnosti o regionální dějiny.


 

Této literární soutěže se zúčastnilo celkem sedm soutěžících, z toho pět studentek z naší školy. – M. Hladíková, Z. Chmelíková, M. Koumarová ze třídy H2. a A. Krpálková a V. Novotná ze třídy E2. Všechny obdržely čestné uznání od výboru Okrašlovacího spolku Budoucnost Havlíčkův Brod a možnost vybrat si dvě knihy, částečně publikace F. Drašnera, ale i publikace jiných autorů.

Vyhlášení se zúčastnila i dcera F. Drašnera, která nám s dojetím děkovala, že jsme svou účastí v soutěži přispěly k připomenutí odkazu jejího otce. Jako poděkování za to, že se soutěže zúčastňujeme jako jediná havlíčkobrodská škola, jsme ještě dostaly krásný dort.


Doufáme, že příští rok se této soutěže zúčastní více našich studentů, které zajímá historie regionu a budou chtít dát veřejnosti vědět o konkrétních historických událostech, stavbách či osobnostech.  Soutěžní práce budou zveřejněny na webových stránkách Okrašlovacího spolku Budoucnost.


 

Pro ty, kteří osobnost F. Drašnera neznají, ještě malé připomenutí.


František Drašner
(*14.9.1943 v Solnici, †13.6.2006)


Od mládí chtěl být archivářem či muzejníkem. Jeho zálibami bylo cestování a šachy, dříve orientační běh. Své celoživotní lásce - regionální historii - se naplno začal věnovat až poté, co ze zdravotních důvodů odešel do důchodu. Ze studia rozsáhlých archivních materiálů se mu v té době podařilo vydat celou řadu knih:

  • Číhošťský zázrak (2002)
  • Krvavá lázeň v Kobylím dolu (2003)
  • Ohně na Vysočině (2002)

Knihu "Havlíčkobrodský poutník" však již autor neviděl v konečné knižní podobě. Poslední publikaci "Partyzánský výsadek Mistr Jan Hus" vydala po autorově smrti jeho dcera Martina Krejčiříková, která cítila povinnost zveřejnit již zpracovaný text o problematice partyzánského odboje u Leškovic na Vysočině, k níž František Drašner sbíral materiály již od 60. let minulého století.
František Drašner tak svojí celoživotní činností obohatil tu nejcennější a nejtrvalejší část české kultury - tedy kultury, skutečně hodné toho jména, která nezávisí na slávě a penězích, ale vyplývá z úžasného úsilí skromných osobností, které většinou dojdou svého uznání až s odstupem času.

V. Novotná, třída E2.
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita