Cena Františka Drašnera

Zobrazeno: 2539

Dne 21. října proběhl v Havlíčkově Brodě již 27. Knižní veletrh, který byl sám o sobě velkou událostí.

Pro nás to znamenalo vyhodnocení soutěže amatérských regionálních historiků, kterou každoročně vyhlašuje Okrašlovací spolek Budoucnost. Práce se týkaly osobností či památek z našeho regionu.

Nejlepší zprávou ale je, že všechny tři vítězné pozice obsadily studentky z naší školy. Nejúspěšnější byla Barbora Marešová (E2.) s prací Český Manchester – soukenictví v Humpolci, druhá Martina Gicová (E2.) – Blanka Matragi a na třetím místě Michaela Kozlová (H3.) s prací Za vortovským poznáním. Vyhlášení se zúčastnila i Lenka Freudenreichová (H3., Obec Pohled) a Anna Smejkalová (E2., Okrouhlice kolébka malířů).

Všechny jsme si odnesly nejen knižní ceny, ale i zkušenosti a poznatky; velice cenné byly rady dramatičky a divadelní teoretičky Viktorie Hradské. Díky patří také Mgr. Sobotkové a Mgr. Zrnové za podporu a pomoc. Doufáme, že příští ročník pro nás bude taktéž úspěšný.

Zleva:  Michaela Kozlová, Barbora Marešová, Anna Smejkalová, Martina Gicová

 

V Havlíčkově Brodě dne 25. 10. 2017

Barbora Marešová - třída E2.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev