Ceník poplatků a placených služeb ŠSIC

Zobrazeno: 33919

Registrační poplatek na školní rok 

Zaměstnanci, žáci školy.................................................. zdarma 

Žáci jiných škol...............................................................  50 Kč
 

Poplatky za přestupky

Poplatek z prodlení – 1. upozornění...................................5 Kč 

Poplatek z prodlení – 1. upomínka (písemná).....................10 Kč

Poplatek z prodlení – 2. upomínka (doporučená)................dle platných poštovních tarifů 

Vymáhání výpůjček právní cestou.......................................dle nákladu řízení
 

Poškození půjčených dokumentů:

Stránky..........................................................................5 Kč 

Vazby............................................................................20 Kč

Čárového kódu...............................................................10 Kč
 

Ostatní poplatky

 Meziknihovní výpůjčky (dle skutečných nákladu na dopravu dokumentu – poštovné, balné................min. 40 Kč
 

Použití PC

Žáci školy......................................................................zdarma
 

Tisk z počítače

1 strana A4 jednostranně/barva.......................................1/ 6 Kč/ks

1 strana A4 oboustranně/barva........................................2/12 Kč/ks

Při barevném krytí větším než 30% se cena násobí čtyřmi. 
 

Kopírování

1 strana A4 jednostranně/barva........................................1/ 6 Kč/ks

1 strana A4 oboustranně/barva.........................................2/12 Kč/ks 

1 strana A3 jednostranně/barva........................................2/12 Kč/ks

1 strana A3 oboustranně/barva.........................................4/24 Kč/ks

Při barevném krytí větším než 30% se cena násobí čtyřmi. 
 

Skenování 

Žáci školy........................................................................zdarma
 

Kroužková vazba 

10 Kč/kus
Aktualizováno 21. 3. 2011
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev