Chcete získat výuční list nebo osvědčení
o uznání dílčí kvalifikace?

Zobrazeno: 36883

► Pracujete v jiné profesi, než jste vystudovali?
► Práci ovládáte, ale nemáte o tom žádný doklad?
► Chcete změnit místo a nemůžete svou dovednost prokázat?

Může Vám pomoci nový způsob uznávání kvalifikací.

Přesně pro tyto případy vznikl nový zákon o uznávání dalšího vzdělávání, který Vám umožní složit zkoušku a tím prokázat své dovednosti. Všechny informace o nové národní soustavě kvalifikací najdete na webové adrese www.nsk.nuov.cz/ nebo www.narodni-kvalifikace.cz.

Co pro to musíte udělat?

Přihlásíte se ke zkoušce z požadované dílčí kvalifikace u autorizované osoby (např. školy). Pokud ji úspěšně zvládnete, získáte celostátně platné osvědčení o uznání dílčí kvalifikace (např. „Příprava teplých pokrmů“).

Jestliže máte zájem o výuční list, musíte absolvovat zkoušek více. U každého oboru je stanoveno, které dílčí kvalifikace potřebujete k tomu, abyste mohli vykonat závěrečnou zkoušku a tím získat výuční list.

Naše škola Vám nabízí možnost nechat se přezkoušet z dílčích kvalifikací spadajících pod obory číšník, kuchař a zároveň u nás můžete složit závěrečnou zkoušku. Škola zatím získala autorizaci pro dílčí kvalifikace oboru 65-51-H/01 Kuchař – číšník. V případě zájmu o dílčí kvalifikace dalších oborů potřebnou autorizaci vyřídíme.

Více informací:

Ing. Jana Dubnová,
zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz


TM: 736 545 784
e-mail: dubnova@oahshb.cz

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita