Cizí jazyky interaktivně

Zobrazeno: 16300

Operační program  Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Vyhlašovatel  MŠMT
Realizátor  Masarykova obchodní akademie Jičín
Pozice školy  Partner s finančním příspěvkem - 507 275 Kč
Odkaz na webové stránky projektu   http://jazyk.moa-jc.cz/zobraz_clanek.php?id=26
Datum zahájení-ukončení projektu  2010 - 2013
Celkové způsobilé náklady  23 000 000 Kč 
Zapojení pracovníci školy  Mgr. Drápelová, Ing. Forgáčová, Mgr. Klementová, Mgr. Lupačová, Mgr. Stehno
Název projektu

 "Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského
 referenčního rámce pro jazyky"

Cíl projektu

 Zkvalitnění vzdělávání v oblasti využívání techniky interaktivní výuky.

Zapojení školy  
-         spolupráce při zajišťování cílové skupiny
-         spolupráce na definování potřeb cílové skupiny
-         zapojení 4 učitelů do tvorby interaktivních výukových hodin
-         zapojení 2 učitelů do práce metodických komisí
-         zajištění povinné publicity projektu dle pokynů realizátora
-         účast na vzdělávacích seminářích a závěrečné konferenci
-         provozování vypůjčené techniky (2 ks soubor interaktivní tabule 
          a dataprojektor a 1 ks hlasovací zařízení)
Popis projektu
Masarykova obchodní akademie Jičín zahájila ve spolupráci s dalšími 27 středními
školami z České Republiky nový projekt. Zapojené školy budou vybaveny novými
interaktivními tabulemi, dataprojektory a další technikou. Učitelé zúčastněných škol
budou odborně proškoleni a v průběhu let 2010 – 2013 vytvoří moduly pro výuku cizích jazyků (AJ, NJ, RJ, FJ, ŠJ, LAT), které budou volně dostupné všem školám.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita