DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

 

Den otevřených dveří 2019 je minulostí

Ve středu 4. prosince 2019 se konal v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod tradiční Den otevřených dveří spojený se Dnem vánoční gastronomie.

Informace o dnech otevřených dveří
ve školním roce 2019 - 2020

zve na   DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ zaměřené na žáky 8. a 9. tříd základních škol   ► středa 4. prosince 2019 : 9:00 - 17:00 hod.     - prezentace všech našich oborů     - informace o vzdělávání u nás     - ukázky slavnostních vánočních tabulí     - výrobky studené kuchyně     - cukrářské a pekařské výrobky     - ..... a určitě si něco budete moci vyzkoušet, sníst, odnést ...         ► úterý 28. ledna 2020 : 9:00 - 16:00 hod.     - informace o jednotlivých oborech vzdělání     - ukázka výuky ve třídách a odborných učebnách     - účast při výuce odborného výcviku žáků oborů vzdělání s výučním listem     - prohlídka celého areálu školy      - informace o

Pozvánka na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

   Středa 4. prosince 2019        

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev