Den s Karlem IV.

Zobrazeno: 3688

Bylo krásné slunečné ráno, 10. června 2016, a studenti druhých a třetích ročníků všech oborů se scházeli na Havlíčkově náměstí, aby připomenuli místnímu obyvatelstvu jednu z největších osobností českých dějin – Karla IV. – a oslavili tak 700. výročí jeho narození.

Celá akce se mohla uskutečnit díky iniciativě našeho studentského parlamentu, který se zapojil do projektu Mládež kraji, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Z naší školy se do projektu zapojili dobrovolníci z následujících tříd: A2., E2., H2., A3. a E3., v jejichž aktivitě jim pomáhali i někteří vyučující.

Již ve středu 8. června proběhla na půdě školy komentovaná prezentace, za jejímž vznikem stála část třídy E2. Žáci byli zajímavou a přehlednou formou seznámeni se základními údaji o životě Karla IV., připomenuty byly i významné stavby a památky, které se z jeho doby dochovaly.

 

Hlavní část celé akce ale probíhala v již zmíněný pátek 10. června. Pro občany byl připraven zábavný program, skládající se jednak z krátké divadelní adaptace kramářské písně se studenty coby herci a také z šermířského vystoupení skupiny Novus Origo, která předvedla nejen styl boje ve středověku, ale i zbraně a výbava. Pro obecenstvo tu navíc byla možnost zapojit se a vyzkoušet si souboj na vlastní kůži. Aby toho nebylo málo, přítomní si také mohli otestovat své znalosti o Karlu IV. v krátkém testu, po jehož dokončení byli sladce odměněni.

 

Program trval od dopoledních hodin do třetí hodiny odpolední, přičemž jednotlivé složky programu mezi sebou měly přibližně hodinové odstupy. V průběhu pauzy si tak lidé i studenti mohli dojít na oběd do naší restaurace Pod Starou radnicí, kde je uvítal a pohostil sám Karel IV., poklábosit na lavičkách, podělit se o své dojmy či popít ovocnou limonádu, jež byla k zakoupení v jednom z několika rozestavěných stánků, a ochutnat drobné dobové pohoštění, např. varmuže, bramborové placky či kuřecí paličky.

 

Za tento originální program patří velké poděkování především městu za poskytnutí finančních prostředků, ale také Ing. Janě Lajnerové za výpomoc s veškerým nakládáním s financemi, Mgr. Ivě Bělouškové za přípravu divadelního vystoupení, Mgr. Marii Drápelové za odbornou pomoc a také učitelkám odborného výcviku Mgr. Haně Pertlové a Michaele Staníčkové za pomoc s přípravou pokrmů. Dále děkujeme šermířské skupině Novus Origo za jejich úchvatné vystoupení a samozřejmě i žákům, kteří se do projektu zapojili, za jejich originální nápad, jak zábavným a možná i trochu naučným způsobem zpříjemnit páteční den.

Podívejte se na souhrnnou videoprezentaci z této akce, její obsah je následující :

a) 00:00 - 05:34   prezentace z fotografií
b) 05:35 - 06:47   zahájení programu
c) 06:48 - 12:22   divadelní adaptace kramářské písně
d) 12:23 - 15:43   ukázka historického šermu

 

Text: Radim Vašek, třída E3.

Autor fotografií a videa: Ing. Zdeněk Janča
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita