Den učitelů

Zobrazeno: 4061

Jan Amos Komenský, významný pedagog, spisovatel, teolog a filosof, u nás i ve světě nazývaný Učitelem národů, se narodil 28. března 1592. Na jeho počest se v tento den každým rokem slaví Den učitelů.

Slavnostní setkání současných i bývalých zaměstnanců školy konané právě při přležitosti "Dne učitelů" se uskutečnilo na naší škole ve středu 27. března 2013 od 15:00 hodin v jídelně pracoviště Bratříků. Kromě výborného občerstvení bylo pro všechny účastníky připraveno i kulturní pásmo, které si pod vedením paní učitelky Mgr. Ivy Bělouškové připravili žáci naší školy.

Hned v úvodu vystoupil ředitel školy Mgr. Jiří Forman - jednak s poděkováním všem zaměstnancům školy za jejich každodenní poctivou a nelehkou práci, jednak s povídkou Šimka a Grossmanna "Jak jsem se stal učitelem". Sklidil velký aplaus a pak už následovala vystoupení jednotlivých žáků. 

Moderátorkou celého programu byla Lucie Smejkalová ze třídy E3., na violoncello zahrál Miroslav Hyrš z N2., recitovala Stela Svárovská z A2., tradiční ohlas měl sólový zpěv v podání Víta Stehlíka z A4.A a zajímavé břišní tance předvedla Lucie Slavíčková z H2.

 

Závěrečný bod celého programu obstaraly Michaela Sychrová z H3. a Olga Meruňková z N2., které si pod odborným dohledem paní učitelky Mgr. Věry Sobotové připravily vystoupení na téma "Sommeliér". Přítomné seznámily nejen s teoretickými požadavky na tuto speciální odbornost, ale součástí byla rovněž ukázka správného postupu, přičemž náročného hosta představoval pan ředitel.


   

Po předvedeném kulturním programu následovalo občerstvení a poté volná diskuze přítomných účastníků. Všichni, kteří se podíleli na přípravě, zajištění a průběhu celé akce - ať už se jedná o žáky, provozní zaměstnance či učitele - zasluhují velké poděkování za vynaložené úsilí a odvedenou kvalitní práci.

V Havlíčkově Brodě dne 29. 3. 2013

Mgr. Karel Sedlák
zástupce ředitele

 

 

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita