Den učitelů 2015

Zobrazeno: 4486

Slavnostní setkání současných i bývalých zaměstnanců školy konané při přležitosti "Dne učitelů" se uskutečnilo na naší škole ve středu 1. dubna 2015 od 14:30 hodin v jídelně pracoviště Bratříků. V úvodu vystoupil ředitel školy Mgr. Jiří Forman s poměrně rozsáhlým referátem o životě a díle Jana Amose Komenského a také s blahopřáním všem učitelům k jejich svátku. Následovalo kulturní pásmo, které si připravili pod režijním vedením paní učitelky Mgr. Ivy Bělouškové žáci naší školy - hodně se zpívalo (jenom anglicky), také trochu moderně tančilo a nechybělo ani barmanské vystoupení. Žáci třídy H2. se pak zasloužili o rychlou obsluhu všech přítomných účastníků - podával se tradiční vepřový řízek s bramborovým salátem a káva s výborným zákuskem. Poděkování za přípravu těchto skvělých pochoutek po právu patří našim kuchařkám a cukrářkám, ale také všem ostatním, kteří se podíleli na zdárném průběhu této slavnostní akce.

Po dobrém jídle následovala volná zábava všech účastníků. Při pohledu do prezenčních listin je určitě milým zjištěním skutečnost, že na naši školu nezapomínají bývalí zaměstnanci, kteří jsou v současné době již na zaslouženém odpočinku, ale těchto akcí se v hojném počtu rádi účastní. Bylo tomu i tentokrát. A tak se hodně povídalo, diskutovalo, vzpomínalo, porovnávalo, plánovalo,.....prostě dobře bylo! 

  • Několik fotografií s hlavními aktéry a účastníky této vydařené akce: 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
   

 

 V Havlíčkově Brodě dne 2. 4. 2015

Mgr. Karel Sedlák
zástupce ředitele

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev