Zkoušky profesní kvalifikace - říjen 2019

   Zkoušky profesní kvalifikace 65-001-H PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Bratříků 851 a pracovišti Kyjovská 3187 ve dnech: 23. října 2019 od 14:00 do 17:00 hod.   24. října 2019 od 14:00 do 18:00 hod.    Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz

Zkoušky profesní kvalifikace - květen 2019

   Zkoušky profesní kvalifikace 65-004-H  PŘÍPRAVA MINUTEK, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská 3187 dne: 22. května 2019 od 14:00 do 17:00 hod.      Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz

Zkoušky profesní kvalifikace - duben 2019

  Zkoušky profesní kvalifikace 65-002-H  PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská 3187 ve dnech: 24. dubna 2019 od 14:00 do 17:00 hod.   25. dubna 2019 od 14:00 do 18:00 hod.    Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz

Zkoušky profesní kvalifikace - březen 2019

  Zkoušky profesní kvalifikace 65-001-H  PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská 3187 ve dnech: 27. března 2019 od 14:00 do 17:00 hod. 28. března 2019 od 14:00 do 18:00 hod.    Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz

Zkoušky profesní kvalifikace - březen 2018

  Zkoušky profesní kvalifikace 65-002-H  PŘÍPRAVA POKRMŮ STUDENÉ KUCHYNĚ, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská 3187 ve dnech: 14. března 2018 od 14:00 do 17:00 hod. 15. března 2018 od 14:00 do 18:00 hod.  Zkoušky profesní kvalifikace 65-004-H  PŘÍPRAVA MINUTEK, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona 179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská 3187 dne:  28. března 2018 od 14:00 do 17:00 hod.  Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz

Zkoušky profesní kvalifikace - únor 2018

      Zkoušky profesní kvalifikace 65-001-H  PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona 179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská 3187 ve dnech: 21. února 2018 od 14:00 do 17:00 hod. 22. února 2018 od 14:00 do 18:00 hod.  Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz      

Zkoušky profesní kvalifikace - březen 2017

    Zkoušky profesní kvalifikace 65-001-H  PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona 179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská 3187 ve dnech: 28. března 2017 od 14:00 do 17:00 hod. 29. března 2017 od 14:00 do 18:00 hod.  Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz    

Zkoušky profesní kvalifikace - září 2016

    Zkoušky profesní kvalifikace 65-001-H  PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona 179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská 3187 ve dnech: 15. září 2016 od 14:00 do 17:00 hod. 16. září 2016 od 14:00 do 18:00 hod.   Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz    

Přehled termínů zkoušek pro profesní kvalifikace

Termíny zkoušek ověřujících dosažení profesní kvalifikace podle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání  aktualizováno 10. dubna 2019 Zkoušky se konají v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, pracoviště Kyjovská 3187 v následujících termínech:   24. - 25. 4. 2019      65-002-H   Příprava pokrmů studené kuchyně 27. - 28. 3. 2019      65-001-H   Příprava teplých pokrmů 14. - 15. 3. 2018      65-002-H   Příprava pokrmů studené kuchyně 28. 3. 2018              65-004-H   Příprava minutek

Nová možnost získání kvalifikace

Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (179/2006) umožňuje dospělým lidem získat plnohodnotný doklad o dosažení kvalifikace na základě přezkoušení vědomostí a dovedností člověka bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem, či praxí. Pomůže to lidem, kteří nepracují v oboru, který vystudovali, v praxi se naučili dělat něco jiného, ale když se zajímají o dané pracovní místo, chybí jim doklad o odpovídajícím vzdělání. Nový zákon tedy umožní získat celostátně platné osvědčení o uznání dílčí kvalifikace na základě zkouškou prokázaných dovedností a znalostí. Význam dílčích kvalifikací je podpořen požadavky světa práce, kdy zaměstnavatelé často nevyžadují po zaměstnancích

Chcete získat výuční list nebo osvědčení
o uznání dílčí kvalifikace?

► Pracujete v jiné profesi, než jste vystudovali? ► Práci ovládáte, ale nemáte o tom žádný doklad? ► Chcete změnit místo a nemůžete svou dovednost prokázat? Může Vám pomoci nový způsob uznávání kvalifikací. Přesně pro tyto případy vznikl nový zákon o uznávání dalšího vzdělávání, který Vám umožní složit zkoušku a tím prokázat své dovednosti. Všechny informace o nové národní soustavě kvalifikací najdete na webové adrese www.nsk.nuov.cz/ nebo www.narodni-kvalifikace.cz. Co pro to musíte udělat? Přihlásíte se ke zkoušce z požadované dílčí kvalifikace u autorizované osoby (např. školy). Pokud ji úspěšně zvládnete, získáte celostátně platné osvědčení o uznání dílčí kvalifikace (např. „Příprava teplých pokrmů“). Jestliže máte zájem o výuční

Zkoušky z dílčích kvalifikací

Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (179/2006) umožňuje dospělým lidem získat plnohodnotný doklad o dosažení kvalifikace na základě přezkoušení vědomostí a dovedností člověka bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem, či praxí. Pomůže to lidem, kteří nepracují v oboru, který vystudovali, v praxi se naučili dělat něco jiného, ale když se zajímají o dané pracovní místo, chybí jim doklad o odpovídajícím vzdělání. Základním prvkem nového systému jsou tzv. dílčí kvalifikace. Jde o způsobilost k vykonávání pouze části určitého povolání, tj. určité pracovní činnosti nebo několika pracovních činností, které ale dávají možnost profesního uplatnění.   Naše škola získala

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev