Dotazník pro rodiče

Zobrazeno: 4004

Vážení rodiče,
naše škola v letošním roce připravuje své vlastní hodnocení pomocí modulu Společného hodnotícího rámce CAF. Cílem zapojení do tohoto projektu je dále zkvalitňovat výchovu a vzdělávání našich žáků.

Nezbytným předpokladem pro sebehodnocení je znalost názorů na školu všech zainteresovaných stran. Proto nás zajímají také názory vás, rodičů našich žáků. Připravili jsme dotazníkové šetření a velmi vás prosíme, abyste nám věnovali chvilku času a dotazník pravdivě a upřímně vyplnili, a to nejpozději do 31. května 2014. Zaručujeme vám anonymitu údajů a možnost svobodného vyjádření. Vaše názory budou pro nás velmi cenným zdrojem informací pro nastavení procesů vedoucích ke zlepšení vzdělávací služby, kterou vašim dětem poskytujeme.

Dotazník prosím vyplňte elektronicky, přístup k němu najdete na našich webových stránkách www.oahshb.cz, v sekci Pro rodičeInformace rodičům. Vstoupíte do elektronické klasifikace vašeho dítěte (přihlásíte se Vaším heslem). Odkaz na dotazník naleznete hned po přihlášení v části Úvod – Aktuality.

Předem Vám velmi děkujeme za pomoc a spolupráci.


Mgr. Jiří Forman
ředitel školy
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev