Nakupování pod drobnohledem

  Ve středu 24. ledna 2017 proběhl na naší škole program s výstavou „Nakupování pod drobnohledem“, kterého se zúčastnili studenti třetích ročníků. Program připravila o. p. s. Chaloupky, pracoviště Horní Krupá.     Studenti se prostřednictvím samostatné práce i dialogu s lektory seznámili se základními údaji o výchově a ochraně spotřebitele, s prodejní i spotřebitelskou strategií,

EkoEDA - soutěž projektu Zelená škola

 

Akce "Čistá Vysočina"

Dne 18. 4. 2016 se skupina němčinářů (2 – n2) z prvních ročníků zúčastnila akce Kraje Vysočina a uklidila okolí a areál školy. Odpadky jsme dle pokynů řádně vytřídili. Kraj dodal odpadkové pytle a reflexní vesty. Studentům patří pochvala za jejich aktivní přístup. Ing. Hubert Wiche koordinátor EVVO

Beseda "Energie pro budoucnost"

  V úterý 7. října jsme se zúčastnili zajímavé přednášky, která byla připravena v rámci vzdělávacího programu Zelená škola. Naši školu navštívil Ing. Pavel Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostřední (OIŽP) České Budějovice a ve dvouhodinovém semináři nazvaném „Energie pro budoucnost“ nás seznámil s nejnovějšími trendy využívání energií. Na závěr přednášky proběhl vědomostní kvíz. Cenu za nejlepší výsledky v testu – tričko s ekologickým obrázkem - získaly Kristýna Pospíchalová ze třídy C1.K a Petra Švecová ze třídy E2. Protože OIŽP organizuje i jiné tematické přednášky a exkurze, můžeme se těšit na další setkání. Určitě by nás zajímala témata, která

Plán environmentální výchovy
ve školním roce 2014 - 2015

Hlavním cílem environmentální výchovy je vést žáky k tomu, aby pochopili souvislosti mezi lidskými aktivitami a environmentálními problémy, respektovali principy udržitelného rozvoje, pochopili odpovědnost za své jednání a osvojili si zásady zdravého životního stylu. Podrobnější informace naleznete v následujícím dokumentu: Plán environmentální výchovy Zobrazit | Stáhnout    Ing. Hubert Wiche koordinátor environmentální výchovy na škole        

Přednáška "Emoce, stres a násilí"

Dne 3. října 2012 proběhl cyklus přednášek z projektu „Příroda, kultura a lidé pospolu“ na téma Emoce, stres a násilí, kterého se zúčastnili studenti 3. ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou. Přednášeli nám pracovníci Centra ekologického výzkumu a výchovy ze Svatého Janu pod Skalou. Přednášky byly zajímavé a pro naše studenty i poučné.V budoucnu budeme mít nadále zájem o spolupráci s tímto ekocentrem.     Ing. Hubert Wiche koordinátor environmentální výchovy na škole

Projekt "Zelená škola"

Naše škola se v těchto dnech zapojila do projektu Zelená škola®. Studentům i všem zaměstnancům školy je na pracovišti Bratříků k dispozici sběrný box, který je umístěn v 1. poschodí u sborovny. Do boxu je možno ukládat vysloužilé elektrospotřebiče, baterie, telefony, klávesnice, CD a DVD, kalkulačky, zářivky, fény atd. Na pracoviště Kyjovská byl umístěn červeno-černý box na sběr vybitých baterií.   O projektu: Projekt Zelená škola® je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Jedná se o zabezpečení snadné recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty do sběrného dvora či na speciální místo zpětného odběru. V současné době je v projektu zapojeno přes 180

Informace z "Klubu ekologické výchovy"

Dana Kvasničková z Klubu ekologické výchovy nám poskytla následující novinky: - Nové typy elektráren míří do Česka - Rozmary počasí vykryje spalování plynu - Polsko hlásí nový nález zemního plynu - Evropa má prý netušené zásoby plynu   Nové typy elektráren míří i do Česka PRAHA - Nové typy solárních elektráren, zálohování energie pomocí stlačeného vzduchu, malé jaderné reaktory či kombinace plynové elektrárny s obnovitelnými zdroji. To jsou některé z novinek, které mohou doplnit stávající zdroje elektrické energie. Revoluční změnu v oblasti výroby elektřiny však experti oslovení LN v dohledné době neočekávají. "V období dalších 30 let lze těžko očekávat komerční využívání nových zdrojů elektrické energie, jako

"Jak to bude vypadat záleží na vás"

Teprve dnes jsme zjistili, jaká je to dřina. Mnozí lidé se s námi nechtěli bavit a dokonce i nadávali. Naštěstí těch lidí bylo minimum. „Já je chápu, když se na mě vrhne někdo s letákem v ruce, tak také odmítám“. Přesto jsme se rozhodli vydržet do konce a vyplatilo se. Většina lidí si na nás udělala chvilku čas a dokonce se našli lidé, kteří nás ochotně vyslechli. Byli potěšeni zájmem mladých lidí o problematiku nebezpečných odpadů. Přivítali naše informace o třídění odpadů se zájmem a ujistili nás, že je určitě využijí. Zaujal je náš slogan: „Každý člověk přeci ví, že odpad

A zase ta příroda

 Dne 17. 5. 2010 naši školu navštívili pracovníci ze Střediska ekologické výchovy Ostrůvek z Velkého Meziříčí s programem „…A zase ta příroda,“ . Připravili ho v rámci projektu Semínka enviromentálního vzdělání pro Vysočinu a představili ho našim studentům 1. a 2. ročníků. Pomocí názorných výstavních panelů plných zajímavých fotografií a také díky osobitému výkladu Mgr. Vlastimila Káni zábavnou formou předali a doplnili informace o živočiších, krajině a neživé přírodě. Ke konci programu každý ze studentů vyplnil připravený kvíz a odpověděl na otázky. Tento kvíz bude vyhodnocen a někteří z nás obdrží věcnou odměnu. Již se těšíme!    Romana Kloudová, třída E1.

Ekologie a základy přírodních věd

V pondělí 5. října se vydali žáci druhého ročníku  oboru kuchař a cukrář ze třídy C2.K na tzv. ekologickou vycházku. Bohužel, z nápadu vyrazit si do okolní přírody a vykonat něco užitečného pro zlepšení našeho prostředí, nebyli zrovna všichni nadšeni. Někteří jedinci se bránili jen sbírání odpadů, jiní však odmítali i samotnou vycházku. Takže zazněly i hlasy: "Sbírat odpadky nikdy nebudu!!, "Fuj, to je špína!", "Ven nejdu!" atp. Naštěstí to byly názory menšinové.Prvotní neblahé reakce velice brzy  vystřídal příjemný pocit z pobytu na čerstvém vzduchu. Z našeho pracoviště na Kyjovské jsme se přes Vršovice a Občiny vydali k Zádušnímu

Životní prostředí – odpovědná spotřeba

Redakční realizační tým: Jana Komárková - tisková mluvčí Markéta Tumová - odborná poradkyně

Mandarín v Havlíčkově Brodě

  Jeho pravlastí je východní Asie včetně Japonska, do Evropy byl přivezen už v 18. století a chován jako okrasný pták. V České republice se občas vyskytnou jednotliví ptáci, např. u Lednice na jižní Moravě, na Jizeře u Semil, na Volyňce u Strakonic. Jedná se zřejmě o ptáky uprchlé z chovů.   Kachnička mandarinská je menší a podsaditější než kachna divoká. Má hmotnost asi 0,5 kg, délku těla do 0,5 m a rozpětí křídel 0,7 m. Hnízdí většinou v dutinách stromů, odkud musí mláďata již několik dní po vylíhnutí vyskákat sama na zem.    V těchto dnech můžete našeho mandarína vidět

Výstava „Nakupování pod drobnohledem“

Dne 30. 1. 2017 se třídy E3. a H3. zúčastnily interaktivní putovní výstavy „Nakupování pod drobnohledem“. Výstavu pořádala společnost Ekocentrum Chaloupky Horní Krupá, která se zabývá ekologickou výchovou a vzděláním. Systém vzdělávání Chaloupek vychází z tradic, které středisko za dvacet pět let svého působení na poli ekologické výchovy v ČR nabylo, a taky z inspirace v zahraničí, především Velké Británie a Nizozemí. Navazuje na dlouholeté zkušenosti zakladatelky společnosti Mgr. Květoslavy Burešové. V rámci této výstavy jsme se dozvěděli množství zajímavých informací o Fair Trade, neboli férovém obchodu, ekoznačení, reklamách, historii obchodu a spoustě dalších témat. Součástí bylo i tzv. nakupování. V

Nakupování pod drobnohledem

V pátek 11. října 2013 proběhla v hale naší školy komentovaná výstava Nakupování pod drobnohledem. Celou výstavou nás prováděly pracovnice Chaloupek o.p.s. z Horní Krupé. Akce byla určena studentům 3. ročníků, kteří se dozvěděli mnoho zajímavého z oblasti nakupování. Zajímavé byly i používané triky některých obchodníků.   V Havlíčkově Brodě dne 14. 10. 2013 Ing. Hubert Wiche

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev