Ekonomický tým Junior 2014

Zobrazeno: 3575

V úterý 10. června 2014 se naše škola zúčastnila soutěže "Ekonomický tým Junior", kterou každoročně pořádá Obchodní akademie Pelhřimov. Letos se konal již 11. ročník této populární soutěže.

Školu reprezentovala dvě družstva:

1. družstvo třídy E3. ve složení: Filip Danielka, Pavlína Kubátová a Jana Milichovská

2. družstvo třídy A3. ve složení: Zdeněk Fikar, Renata Hudcová a Kristýna Zadinová

Po slavnostním zahájení se rozběhla vlastní soutěž, která se skládá ze dvou samostatných částí. Nejdříve každé družstvo vypracovalo test, v němž museli všichni žáci prokázat svoje odborné znalosti z ekonomiky, účetnictví a informačních a komunikačních technologii. Test obsahoval jak otázky teoretické, tak také řadu praktických ekonomických a účetních výpočtů.

Po napsání tohoto  náročného testu měli soutěžící všech družstev půl hodiny na přípravu prezentace na stanovené téma „Internet - dobrý sluha, zlý pán“. Při následném předvedení vlastní prezentace se jednotlivá družstva snažila zaujmout odbornou porotu, ve které zasedli kromě ředitele pořádající školy Ing. Radoslava Kučery také ředitelé ostatních obchodních akademií našeho kraje, svým orginálním pojetím dané problematiky.

Naši žáci se v konkurenci deseti družstev rozhodně neztratili. První družstvo ze třídy E3. se umístilo na skvělém 2. místě, přičemž na první místo jim chyběly pouhé 2 body. Také druhé družstvo ze třídy A3. si vedlo velmi dobře, když skončilo s odstupem jediného bodu na celkovém 4. místě. 

Všem soutěžícím blahopřejeme k vynikajícím výsledkům, kterých dosáhli, a děkujeme jim za reprezentaci naší školy. Zároveň bych chtěla poděkovat všem svým kolegyním a kolegům, kteří naše žáky na soutěž pečlivě připravili.

Ing. Hana Kopicová, předsedkyně předmětové komise ekonomických a grafických předmětů

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev