Finská delegace ve škole

Zobrazeno: 4535

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod je jedním z partnerů projektu Efektivní řízení škol, který předložil Kraj Vysočina v rámci programu celoživotního učení „Partnerství Comenius Regio“. Cílem projektu je sblížit region Vysočina a finský region Tampere a podpořit spolupráci mezi nimi. Setkávání představitelů středních škol Kraje Vysočina a regionu Tampere přispívá k hledání nových forem řízení škol, příkladů dobré praxe a nástrojů měření kvality škol.

V rámci projektu jsme 31. 10. 2012 v naší škole přivítali zástupce Tampere Upper Secondary Education a Tampere College a představitele Kraje Vysočina a Vysočina Education. Formou prezentace byli hosté seznámeni s řízením, financováním a činností školy.


 

Poté navštívili výuku ve specializovaných učebnách s ukázkami práce žáků na iPadech a interaktivní tabuli a psaní v programu ZAV. S velkým úspěchem se setkalo vystoupení žákyně 4. ročníku oboru vzdělání Ekonomické lyceum Lucie Holcové, která v anglickém jazyce prezentovala poznatky a závěry z odborné praxe ve firmě ENSTO COMPANY, jejíž mateřská společnost sídlí ve Finsku.

 

Na odloučeném pracovišti školy si hosté prohlédli moderní gastrocentrum a cukrářské dílny a seznámili se s odborným výcvikem žáků oborů vzdělání s výučním listem. Na učebně stolničení pak shlédli ukázku flambování, přípravu dvoufázového drinku Bankog a brilantní barmanské vystoupení.
 

 Po slavnostním obědě následovalo přijetí hostů starostou města Havlíčkův Brod na radnici.

 

V Havlíčkově Brodě dne 2. 11. 2012

Ing. Marie Mrázová
zástupce ředitele pro obory vzdělání s výučním listem a praktické vyučování

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita