Frazémy jako malované

Zobrazeno: 8922

V hodinách českého jazyka a komunikace jsme se věnovali frazeologii, proto jsme se v rámci projektové práce rozhodli výtvarně zpracovat některé frazémy a formou dotazníků zjistit, jak dnešní mládež frazémy zná. Cílem ztvárněných frazémů je pobavit a přiblížit toto téma.

Frazémy neboli idiomy jsou ustálená slovní spojení. Člení se na:

  • přísloví ( Ať levice neví, co činí pravice.)
  • přirovnání (zima jako v Rusku)
  • rčení (sedm tučných a sedm hubených let)
  • pranostiky (Únor bílý - pole sílí.)
  • pořekadla (Odvážnému štěstí přeje.).

Některé pocházejí z antiky, bible nebo z historie (např. Achillova pata), ty se nazývají kulturní (knižní) frazémy.

Nejdříve jsme vybírali frazémy vhodné k výtvarnému zpracování. Zařadili jsme i jeden, ve kterém se objeví dost jadrný český výraz. Doufáme, že nám to i ten nejpřísnější puritán odpustí.
 

Na úvod jsme zařadili tři obrázky frazémů s komentářem:


1. Udělat kozla zahradníkem (Svěřit něco nepravé osobě)

2. Dopadli jak sedláci u Chlumce (Váže se k povstání sedláků v Chlumci roce 1775. Povstání bylo potlačeno a sedláci byli
uvězněni a pověšeni).

3. Ševče, drž se svého kopyta (Máme dělat to, v čem se nejlépe vyznáme, a nemáme se plést jiným do řemesla.

 

Při průzkumu prováděném na naší škole jsme studentům 1. – 3. ročníku ukázali 14 obrázků, ke kterým měli napsat, jaký frazém kresba představuje. Vedle správných odpovědí (psány tučně) jsme získali i odpovědi chybné, které ale tento handicap nahrazovaly svou originalitou:

4. Holá prdel, holé neštěstí / Mít prdelní ksicht

5. Mít máslo na hlavě / Máslem gel na vlasy nenahradíš

6. Nahoře huj, vespod fuj / Hermafrodit na procházce

7. Bez práce nejsou koláče / Je líný jako veš

8. Mít knedlík v krku / Jestli jsi jedlík, strč tam ještě knedlík

9. Až pokvetou hrábě / Svíjí se kolem chlapa, jako kytka kolem pohrabáče.

10. Jaký otec takový syn – jablko nepadá daleko od stromu / Za krádež jablka do basy

11. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá / kdo se bojí, nesmí do lesa

12. Mít nůž na krku / Krve by se v něm nedořezal

13. Čumí jako bacil do lékárny / Čumí jako puk

14. Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři / Svatý Jiří, rád hady a štíry

15. Láska hory přenáší / Zlomit srdce způsobem, jakým skončil Titanic

16. Jde po tom jak slepice po flusu / Ani to kuře to nežere

17. Sedí si na uších / Pro bezdomovce i taška z Billy dobrá

Průzkumu se zúčastnilo téměř 140 žáků. Výsledky jsme zaznamenali pomocí grafů.
Na prvním grafu je procentuálně vyjádřená úspěšnost ve všech testovaných třídách (4 třídy)


Z grafu vyplývá, že nejúspěšnější v řešení byla třída A3, nejméně se dařilo třídě H1.
Následující graf zobrazuje úspěšnost v testovaných třídách.

 

Po skončení testování byli studenti dotázáni, jaké výtvarné zpracování frazémů je nejvíce zaujalo.

Přehled nejúspěšnějších obrázků:

  • Mít prdelní ksicht. 33 hlasů
  • Čumí jako bacil do lékárny. 13 hlasů
  • Jablko nepadá daleko od stromu. 12 hlasů
  • Láska hory přenáší. 9 hlasů


Závěrem bychom chtěli poděkovat všem zúčastněním studentům, kteří k testování přistupovali zodpovědně, dále učitelům, již nám při našem testování vyšli vstříc, a pracovnicím školního informačního centra, kde jsme mohli dotazníky vytisknout, a také vám, kteří jste strávili svůj čas čtením tohoto projektu.

Studenti třídy E3.

 


 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev