I naše škola pomáhá

Zobrazeno: 2240


Naše škola se pravidelně zúčastňuje různých charitativních akcí. Žáci obou našich pracovišť ochotně pomáhají potřebným. Ani letošní jaro tomu nebylo jinak.

Dne 3. května jsme se zúčastnili prodeje knoflíčků pro Centrum J. J. Pestalozziho.
Centrum J. J. Pestalozziho je nestátní nezisková organizace, která dlouhodobě a velmi úspěšně poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice s důrazem na kraje Pardubický a Vysočinu. Organizace usiluje o znovuzařazení klientů do společnosti a zlepšení kvality jejich života.

Dne 10. května jsme se zúčastnili charitativní sbírky Kytičkový den pořádaný pod záštitou neziskové organizace Liga proti rakovině. Prodávali jsme kvítky měsíčku lékařského, v letošním roce ozdobeného modrou stužkou. Hlavním cílem Ligy proti rakovině je již více než 25 let snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v České republice. K dosažení tohoto cíle zvolili tři hlavní dlouhodobé programy. Je to prevence nádorových onemocnění a výchova ke zdravému způsobu života, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť.
Tato sbírka je celostátně známá a o kytičky byl velký zájem. Setkali jsme se vřelými úsměvy a povzbuzujícími slovy od mnoha dárců.

Touto činností se nám podařilo vybrat více než 25 000 Kč.

Dalšími sbírkami, kterých se naše škola pravidelně zúčastňuje, jsou Srdíčkové dny pro NADACI DĚTEM a prodej předmětů sdružení Benediktus.

V charitativní činností budeme i nadále pokračovat a pomáhat tak těm, kteří to potřebují. Jsme moc rádi, že můžeme být takto užiteční.

Věra Novotná, E3.
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev