Informace o dnech otevřených dveří
ve školním roce 2019-2020

Zobrazeno: 286

zve na
 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


zaměřené na žáky 8. a 9. tříd základních škol

 

středa 4. prosince 2019 od 9:00 do 17:00 hod.


    - prezentace všech oborů
    - zábavné soutěže
    - informace o vzdělávání
    - organizace a průběh přijímacího řízení
    - atraktivní dílny na vyzkoušení praktických dovedností
    - odměny pro soutěžící
    - ukázka slavnostních vánočních tabulí
    - výrobky studené kuchyně
    - cukrářské výrobky
    - a další
   

   

úterý 28. ledna 2020 od 9:00 do 16:00 hod.


   
- informace o jednotlivých oborech vzdělání
    - ukázka výuky ve třídách a odborných učebnách
    - účast při výuce odborného výcviku žáků oborů vzdělání s výučním listem
    - prohlídka celého areálu školy
    - informace o přijímacím řízení
    - přihlášky na přípravné kurzy z ČJL a MAT a "Přijímačky nanečisto"
    - odpovědi na specifické dotazy uchazečů a jejich zákonných zástupců

 

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev