PF 2020

Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se uskuteční na pracovišti Bratříků ve středu 20. listopadu 2019 od 16:00 hodin. Těšíme se na Vaši účast. Umístění jednotlivých tříd Zobrazit | Stáhnout        V Havlíčkově Brodě dne 13. 11. 2019 Mgr. Jiří Forman ředitel školy             

STÁVKA

  Sděluji všem žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků, že ve středu 6. listopadu 2019 bude probíhat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod STÁVKA. Stávku vyhlásila odborová organizace, důvodem stávky je nesouhlas s nesystémovými kroky ministra Plagy (realizace navýšení platů pro pedagogické pracovníky v roce 2020). Vzhledem k zapojení velké části pedagogů nebude tento den probíhat teoretické ani praktické vyučování. Zákonní zástupci nezletilých žáků mohou požádat o zajištění dohledu nad žáky na den stávky nejpozději v úterý 5. listopadu 2019 prostřednictvím třídních učitelů. Pokud by ještě došlo k dohodě mezi ČMOS a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a stávka by byla zrušena,

Organizace školního roku 2019 - 2020

  Organizace školního roku Zobrazit | Stáhnout     Havlíčkův Brod 29. led

Úřední hodiny o prázdninách

  PROVOZNÍ DOBA NA PRACOVIŚTI BRATŘÍKŮ V DOBĚ PRÁZDNIN:      pondělí a středa od 9:00 - do 13:00 hodin   Při návštěvě školy použijte zvonek s volbou těchto čísel: Volba Pracoviště Zaměstnanec #

Speciálně cvičený policejní pes
předvedl vyhledání drogy

Ve středu 15. května 2019 jsme se zúčastnili poutavé přednášky na téma speciální výcvik služebních psů. Na začátku nám policejní kynolog pověděl něco málo o druzích drog a výbušninách. Poté popsal některé způsoby, kterými se psi cvičí, aby dokázali tyto látky vyhledat a zaznačit. Pes například přijde k malé nádobce, ve které je droga či trhavina, očichá ji a potom dostane odměnu. Tento postup se musí mnohokrát opakovat, aby si pes daný pach zapamatoval. Psy lze naučit vyhledávat prakticky cokoliv. Kromě psů zaměřených na výbušniny a drogy se cvičí také tzv. klasikáři, kteří zvládají mnoho činností, jako je stopování,

Učitel Vysočiny 2019: Naďa Žáčková

V Horáckém divadle Jihlava se v pátek 29. března 2019 konal slavností večer u příležitosti vyhlášení ankety UČITEL VYSOČINY. Z naší školy byla mezi šesticí oceněných Naďa Žáčková, což je obrovský úspěch. Veliká gratulace od všech kolegů ze školy! Další informace na: Vysočina poprvé v historii udělila tituly Učitel Vysočiny   YouTube: Naděžda Žáčková - OA a HŠ Havlíčkův Brod   Máme na škole Učitele Vysočiny 2019!  

Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se uskuteční na obou našich pracovištích ve středu 17. dubna 2019 od 16:00 hodin.   Umístění jednotlivých tříd:   Pracoviště Bratříků Zobrazit | Stáhnout   Pracoviště Kyjovská Zobrazit | Stáhnout   V Havlíčkově Brodě dne 10. 4. 2019 Mgr. Jiří Forman ředitel školy           

Máme na škole Učitele Vysočiny 2019!

V pátek 29. března 2019 proběhlo v Horáckém divadle v Jihlavě vyhlášení nejlepších učitelů Kraje Vysočina za uplynulé období. Poprvé v historii tak byli v našem kraji oceněni středoškolští učitelé, které vybrala odborná komise z návrhů zaslaných jednotlivými školami kraje. Návrhy na ocenění podávali ředitelé škol po konzultaci s pedagogickými sbory. Museli popsat, čím je navrhovaný učitel výjimečný, zda používá aktivizační a inovativní postupy, jak systematicky pracuje se žáky v soutěžích a přehlídkách apod. A hned v prvním ročníku soutěže se do šestice nejlepších učitelek a učitelů dostal zástupce naší školy – Naďa Žáčková, vedoucí učitelka odborného výcviku. Pro celou školu

Absolventi naší školy se ve světě neztratí

V listopadu 2018 navštívil naši školu absolvent oboru vzdělání Kuchař – číšník Dominik Plaskoň. Bývalý žák obdržel výuční list v roce 2015 a jako čerstvý absolvent vycestoval na prázdninovou brigádu do Řecka. Práce v kuchyni ho nadchla a chuť pracovat na sobě a učit se ho dovedla až k šéfkuchaři, který je držitelem hvězdy Michelin. Pod jeho vedením pracoval v Řecku, absolvoval stáž v Dánsku a získal doporučení na práci ve Španělsku. Letošní zimu tráví Dominik v České republice a pracuje jako kuchař v restauraci Chateau Mcely. Restaurace patří mezi TOP restaurace v České republice a svým hostům nabízí ojedinělé

Pekař - motivační stipendium

   

Televizní reportáže o kurzu španělské kuchyně

Noviny Kraje Vysočina zveřejnily reportáž o "Kurzu španělské kuchyně", který se uskutečnil na naší škole na pracovišti Kyjovská ve čtvrtek 25. října 2018. Podrobnější informace k dané akci jsou k nahlédnutí také zde....   Reportáž č. 1    Obdobnou reportáž, jejímž autorem je pan Libor Blažek, uveřejnila také Havlíčkobrodská televize HBin ve svých Havlíčkobrodských minutách 31. října 2018. Reportáž č. 2    Mgr. Karel Sedlák zástupce ředitele  

PEKAŘ - nový učební obor

  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod otevírá od školního roku 2019-2020 nový perspektivní obor vzdělání s výučním listem 29-53-H/01 PEKAŘ.  Je určen pro dívky a chlapce, kteří mají vztah k pečení, milují vůni čerstvého chleba a pečiva a chtějí dělat rukama poctivé řemeslo. Hlavním odborným předmětem je Pekařská technologie, zabývající se výrobou chleba a pekařských výrobků. Kromě odborných předmětů se vyučují i všeobecně vzdělávací předměty včetně jednoho cizího jazyka. Výuka je organizována ve čtrnáctidenních cyklech, v kterých se pravidelně střídá týden teoretického a týden praktického vyučování.

Oslavili jsme 100. výročí vzniku republiky

Pátek 26. října 2018 proběhl na Obchodní akademii a Hotelové škole tak trochu netradičně. Místo klasické výuky se konal projektový den, ve kterém si žáci i učitelé připomínali události spojené se 100. výročím vyhlášení samostatné Československé republiky. Studenti nejprve navštívili filmové představení Jan Palach, jehož příběh na ně hluboce zapůsobil a mnozí si uvědomili, že za svobodu a demokracii je třeba bojovat a střežit si ji. Nezapomněli jsme ani na významné osobnosti spojené s naší historií a zastavili jsme se u památníku Karla Havlíčka Borovského a Tomáše Garrigue Masaryka. Vyslechli jsme informace o jejich životě a díle a u Masarykova pomníku

Sázeli jsme lípy

Kraj Vysočina by se rád zapsal do České knihy rekordů jako region, v němž se v průběhu deseti dnů vysadí nejvíc národních stromů - lip. Hromadné sázení lip na Vysočině probíhá v období od 19. do 28. října 2018 a zapojit se může každý, kdo má zájem připomenout si významné jubileum naší státnosti, vyjádřit sepětí s předky a udělat něco smysluplného. Celý projekt je příspěvkem k oslavám 100. výročí vzniku samostatné republiky - podrobnější informace na stránkách www.lipyvysociny.cz.  Do tohoto projektu, který vyhlásila Agentura Dobrý den z Pelhřimova, se zapojila i Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod. Slavnostní akt sázení lip

Konzultace učitelů o prázdninách

Přehled přítomnosti jednotlivých učitelů ve škole o prázdninách je k dispozici na školním INTRANETU v sekci: Dokumenty pro studenty Dokumenty pro učitele V uvedených dnech budou probíhat plánované doklasifikace žáků, kteří nebyli v řádném termínu hodnoceni. V Havlíčkov Brodě dne 29. 6. 2018 Mgr. Karel Sedlák zástupce ředitele

JA FIRMA

  Ve školním roce 2017/2018 má naše třída Ekonomického lycea třetího ročníku Obchodní akademie a Hotelové školy v Havlíčkově Brodě v rámci výuky předmět fiktivní firma. Místo fiktivní firmy jsme se opět zapojili do jednoletého výukového programu JA Firma pod společností JA Czech. JA Czech je mezinárodní nejstarší a nejrozsáhlejší nezisková vzdělávací organizace, jejím posláním je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni pro vstup na trh práce. Organizace Junior Achievement je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Den španělské kuchyně

Ve čtvrtek 15. února 2018 se naší škole představilo Španělsko. Ve spolupráci s Asociací školních jídelen ČR a Krajem Vysočina jsme uspořádali Den španělské kuchyně, který žákům a zaměstnancům školy nabídl ve školní jídelně klasické španělské menu – andaluské gazpacho, valencijskou paellu a pomeranč s medem a olivovým olejem.

Adaptační kurz třídy A1.S

Ve dnech 3. a 4. září 2018 se naše nově utvořená třída vydala na adaptační kurz do rekreačního zařízení Ředkovec nedaleko Havlíčkova Brodu. Protože jsme sportovní třída, vyrazili jsme na kolech. Cestou nás čekalo pár kopců, a to nejen těch směrem dolů. V Okrouhlici jsme si udělali zastávku na občerstvení, doplnili energii, abychom přesun do cíle všichni zvládli v pohodě a ve zdraví.  

Provozní doba o prázdninách

   Pracoviště Bratříků:   Pondělí a středa   od 9:00 do 13:00 hodin   Je možné se domluvit telefonicky na kterýkoliv jiný pracovní den. Telefonní kontakt: 569 421 182 nebo 603 862 331    Pracoviště Kyjovská:   Bude v provozu od 20. srpna 2018. V Havlíčkově Brodě dne 21. 6. 2018 Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz  

PF 2019

  Autor kresby: Josef Vyvial, třída A2.S 

Pozvánka na třídní schůzky

   Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se uskuteční na obou našich pracovištích ve středu 18. dubna 2018 od 16:00 hodin.   Umístění jednotlivých tříd:   Pracoviště Bratříků Zobrazit | Stáhnout   Pracoviště Kyjovská Zobrazit | Stáhnout   V Havlíčkově Brodě dne 11. 4. 2018 Mgr. Jiří Forman ředitel školy           

Martin Cimfl doporučuje naši školu

Celá řada našich absolventů s odstupem času na naši školu velice ráda vzpomíná, kladně hodnotí a svým případným následovníkům vřele DOPORUČUJE. Nedávno tak byly na našich stránkách zveřejněny příspěvky třech našich bývalých žáků (podrobnosti k dispozici na "Absolventi vzpomínají...."). A nyní k nim přibývá další:  od Martina Cimfla, úspěšného absolventa čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví. Na jeho doporučení se podívejte v následujícím odkaze:

Novinky z řad studentstva

  Drazí studenti, máme pro vás velice dobrou zprávu. Máme jasné slovo v našem kraji! Dne 8. ledna se vybraní zástupci školního parlamentu Pavlína Klementová, Vincent – Lukas König a Barbora Marešová, zúčastnili zasedání Rady studentů Kraje Vysočina na Krajském úřadě v Jihlavě, kde se sešli zástupci škol z řad studentů z celé Vysočiny. Největší novinkou je oficiální založení Rady studentů za náš kraj, která byla vytvořena pro přípravu kulturních akcí, navázání nové spolupráce mezi školami, ať už v rovině kraje nebo okresu, ale hlavně jednodušší řešení studentských problémů a prosazení našich návrhů. Už teď pracujeme na přípravě společných sportovních nebo kulturních

Otevřete svá srdce

V tomto předvánočním čase, kdy vše kolem září rozsvícenými světýlky, jsme chtěly udělat něco pěkného i pro druhé. Díky iniciativě naší spolužačky Katky jsme 21. prosince navštívily pacienty z Oddělení následné péče a rehabilitace v Havlíčkově Brodě, abychom jim zpříjemnily pobyt v nemocnici. Zazpívaly jsme vánoční koledy a četly úryvky z knih. Naše společnost je velmi potěšila a překvapilo je i to, že jsme s sebou přinesly drobné dárky v podobě perníčků a balíčků s cukrovím. Jak nám řekla vrchní sestra, jakékoli rozptýlení je pro jejich pacienty přínosem. Bylo nám smutno, když jsme se dozvěděly, že mnozí zůstanou v nemocnici i

PF 2018

 

Studenti volili hlavu státu

  Dne 12. 12. 2017 se na naší škole uskutečnily již po několikáté studentské volby, tentokrát se ale jednalo o volby prezidentské. Ještě před samotným zahájením voleb se musela utvořit volební komise, která se skládala ze šesti studentů naší školy, rozdělených do dvou skupin. Tato volební komise zajistila propagaci voleb, vytvořila nástěnku s fotografiemi kandidátů, připravila volební místnost, ve které samozřejmě nesměly chybět plenty, bílé ubrusy a volební urna.   Studenti měli možnost zvolit budoucího prezidenta ČR, který bude po dobu 5 let zastupovat naši republiku. Každý po příchodu do volební místnosti a nahlášení svého jména dostal volební lístek a vstoupil za

Pozvánka na třídní schůzky

  Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se uskuteční na obou našich pracovištích ve středu 22. listopadu 2017 od 16:00 hodin. Součástí třídních schůzek bude volba 3 členů školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky.   Umístění jednotlivých tříd:   Pracoviště Bratříků Zobrazit | Stáhnout   Pracoviště Kyjovská Zobrazit | Stáhnout   V Havlíčkově Brodě dne 15. 11. 2017 Mgr. Jiří Forman ředitel školy           

Absolventi vzpomínají, hodnotí a doporučují

Příběh první Ahoj, jmenuji se Láďa Šimek a už to bude skoro deset let, co jsem byl ve tvé kůži a byl přede mnou výběr střední školy. Rozhodl jsem se tenkrát pro obor Hotelnictví. Zajímá tě, co se mi během těch čtyř let strávených na naší škole líbilo nejvíc? Odpověď je jednoduchá – možnost práce v zahraničí. Systém praxí nám dal šanci zažít už v sedmnácti letech, jaké to je, pracovat několik měsíců v rozdílných částech Evropy obklopen odlišnou kulturou. Hodina angličtiny ve školní lavici může být sebelepší, ale věř mi, že zkušenost s každodenním fungováním v cizím jazyce to nikdy

A4. poznává život našich předků

Ve středu 18. října jsme se my, žáci třídy A4., spolu s panem učitelem Rokosem a panem učitelem Drinkou vydali na prohlídku Legiovlaku, který přijel do Havlíčkova Brodu. Hned na úvod nás přivítali legionáři v dobovém oblečení. Legiovlak se skládá ze 13 vagonů (polní pošta, těpluška, zdravotní, filmový, velitelský, štábní, obrněný, prodejní, krejčovský, kovářský, ubytovací a dvou plošinových vozů). Ve všech vozech pro nás byly připraveny věrné rekonstrukce vybavení, originální exponáty a spousta fotografií mapující historii československých legií. Velké poděkování patří panu „legionáři“, který nás celým Legiovlakem provedl a všechny nás zaujal svým výkladem. Myslím, že jsme se dozvěděli spoustu nových

Studentské volby

  Dne 3. 10. 2017 se na naší škole uskutečnily již druhé studentské volby, tentokrát do Parlamentu ČR. Ještě před samotným zahájením voleb se musela utvořit volební komise, která se skládala ze šesti studentů naší školy, rozdělených do dvou skupin. Tato vybraná volební komise poté musela připravit volební místnost, ve které samozřejmě nesměly chybět plenty, bílé ubrusy a volební urna. Studenti měli možnost volit strany kandidující do Parlamentu ČR. Každý po příchodu do místnosti a nahlášení svého jména dostal volební lístek, vstoupil za plentu a svobodně si vybral a zakroužkoval jednu stranu ze seznamu. Spousta voličů přicházela velmi nesměle, těm však volební

Adaptační kurzy pro 1. ročníky

  Dvoudenní adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků maturitních i učebních oborů naší školy se konaly od 29. srpna do 8. září 2017 v areálu Ředkovec. Pěti kurzů se zúčastnili žáci oboru Obchodní akademie, Obchodní akademie se sportovním zaměřením, Ekonomické lyceum, Hotelnictví, Kuchař-číšník a Cukrář. Dle závěrečného hodnocení se žáci v novém prostředí cítili příjemně a navázali nové vztahy ve skupinách. Nejvíce je zaujaly zážitkové a tvůrčí aktivity. Ukázalo se, že lze všechny získat pro aktivní trávení volného času a že žáci mají rádi i seznamovací techniky. Třída A1.S

Přednáška Jiřího Rusnoka

V pondělí 12. června 2017 se třídy E3. a A3. zúčastnily přednášky guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka pod názvem Česká národní banka: co je a co není. Přednáška byla velmi zajímavá a naučná. Dozvěděli jsme se, kdo stojí v čele a jaké funkce plní ČNB. Pan Rusnok odpověděl na všechny naše dotazy týkající se zavedení Eura, zpřísnění podmínek poskytování hypoték či příčin příliš nízké inflace, na kterou hledá lék mnoho světových ekonomik. Doufáme, že v budoucnu navštívíme i další podobné přednášky.   Novotná Věra a Adamcová Lucie, třída E3.  

Bezplatný portál na prodej učebnic

V nedávné době byl spuštěn první bezplatný inzertní portál studentistudentum.cz, který usnadňuje prodej učebnic. Student, který prodává, pouze přidá nabízené učebnice do záložky své domovské školy. Student, který učebnice shání, si nabídku na daném portálu školy prohlédne. V případě zájmu si následně přes web domluví samotný obchod. Veškeré služby tohoto inzertního portálu jsou bezplatné. Odkaz na portál je trvale umístěn také na školním INTRANETU - DOKUMENTY PRO STUDENTY.   V Havlíčkově Brodě dne 29. 5. 2017 Mgr. Karel Sedlák zástupce ředitele

Výcvik služebních psů

Dne 3. a 4. května 2017 se žáci prvních a druhých ročníků naší školy zúčastnili „Výcviku služebních psů“ s besedou o kynologii. Žáci byli seznámeni se způsobem výcviku psů, jejich schopnostmi i nasazením při mimořádných situacích. Čtyři besedy byly doplněny praktickými ukázkami nejen v budově školy, ale i v terénu. Tato aktivita je součástí „Minimálního preventivního programu“ školy a žáci ji přijali s nadšením.

I naše škola pomáhá

Naše škola se pravidelně zúčastňuje různých charitativních akcí. Žáci obou našich pracovišť ochotně pomáhají potřebným. Ani letošní jaro tomu nebylo jinak. Dne 3. května jsme se zúčastnili prodeje knoflíčků pro Centrum J. J. Pestalozziho. Centrum J. J. Pestalozziho je nestátní nezisková organizace, která dlouhodobě a velmi úspěšně poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice s důrazem na kraje Pardubický a Vysočinu. Organizace usiluje o znovuzařazení klientů do společnosti a zlepšení kvality jejich života. Dne 10. května jsme se zúčastnili charitativní sbírky Kytičkový den pořádaný pod záštitou neziskové organizace Liga proti rakovině. Prodávali jsme kvítky měsíčku

Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se uskuteční na obou našich pracovištích ve středu 19. dubna 2017 od 16:00 hodin.   Umístění jednotlivých tříd:   Pracoviště Bratříků Zobrazit | Stáhnout   Pracoviště Kyjovská Zobrazit | Stáhnout   V Havlíčkově Brodě dne 5. 4. 2017 Mgr. Jiří Forman ředitel školy             

PF 2017

    

Výsledky soutěže o nejkrásnější vánoční stromeček

Na Den otevřených dveří škola vyhlásila soutěž pro třídy o nejkrásnější vánoční stromeček, do které se nakonec zapojilo 8 tříd. Každý z návštěvníků Vánočního gastrodne mohl na svém hlasovacím lístku zapsat pořadí 3 nejhezčích stromečků, přičemž za první místo byly uděleny 3 body, za druhé 2 body a za třetí pouze jeden bod. Celkem bylo odevzdáno 151 hlasovacích lístků a výsledky jsou následující: Pořadí

Nová podoba fiktivních firem

V tomto školním roce se žáci tříd A3. a E3., v rámci předmětu Fiktivní firma, zapojili do projektu JA Czech. JA Czech je mezinárodní nezisková organizace, která vznikla v USA v roce 1919 a dnes působí ve více než 120 zemích světa. Do jejích programů se každoročně zapojí na 10 milionů dětí a studentů. Organizace poskytuje mladým lidem praktické ekonomické vzdělání a snaží se je připravit na budoucí podnikání. V České republice je tento projekt od roku 1992 a od té doby se ho účastnilo více než 300 tisíc studentů. „Posláním organizace Junior Achievement je vzdělávat českou mládež tak, aby poznala

Ekonomické lyceum jako ideální příprava
pro kariéru ve financích a účetnictví

V rámci propagace spolupráce Vysoké školy ekonomické v Praze se středními školami, kterou moje fakulta nabízí, jsem se rozhodla střední školu, kde jsem v roce 2013 odmaturovala, navštívit a představit Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze budoucím maturantům jako možnou alternativu jejich dalšího studia. I když je všeobecně známo, že tato vysoká škola patří mezi náročnější, s trochou snahy a úsilí jde i po absolvování jiné střední školy než gymnázia úspěšně zvládnout přijímací zkoušky. Cílem mé návštěvy bylo seznámit studenty 4. ročníků s možnostmi studia a přiblížit jim nejvhodnější přípravu na přijímací zkoušky. Mimo to se s

Pozvánka na třídní schůzky

  Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se uskuteční na obou našich pracovištích ve středu 23. listopadu 2016 od 16:00 hodin.   Umístění jednotlivých tříd:   Pracoviště Bratříků Zobrazit | Stáhnout   Pracoviště Kyjovská Zobrazit | Stáhnout   V Havlíčkově Brodě dne 14. 11. 2016 Mgr. Jiří Forman ředitel školy           

Seniorská miniolympiáda

  Důkazem toho, že na naše milé seniory nezapomínáme, byla naše pomoc při pořádání seniorské olympiády, která se konala na půdě školy Obchodní akademie a Hotelové školy v Havlíčkově Brodě pod záštitou Českého červeného kříže dne 7. října 2016. Soutěž začala dopoledne v devět hodin v tělocvičně školy. Senioři byli rozděleni do šesti týmů po pěti soutěžících, pro které studenti třídy E2. pomohli vymyslet zdánlivě nenáročné úkoly. Soutěžící si vyzkoušeli házení míčků na terč, stavění pyramidy z plastových kelímků a jejich následné skládání do tubusu, házení florbalových míčků do koše, slalom s ping-pongovým míčkem na lžíci, shazování kuželek a nakonec střílení florbalových

Studentské volby

Dne 20. 9. 2016 se na naší škole uskutečnily studentské volby do krajských zastupitelstev. Nejprve se musela utvořit volební komise, která se skládala ze šesti studentů naší školy, rozdělených do dvou skupin po třech. Tato vybraná volební komise musela připravit volební místnost, v níž samozřejmě nesměly chybět plenty, volební urna ale i malé občerstvení pro komisi. Studenti měli možnost volit strany kandidující do krajských voleb. Každý po příchodu do místnosti a nahlášení svého jména dostal volební lístek, zašel za plentu a svobodně si vybral a zakroužkoval jednu stranu ze seznamu. Spousta voličů přicházela velmi nesměle, těm však komise s radostí pomohla

Adaptační kurzy pro 1. ročníky učebních oborů

Dvoudenní adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků učebních oborů se konaly od 6. do 8. září 2016 v areálu Ředkovec. Dvou kurzů se zúčastnilo celkem 36 žáků oborů vzdělání s výučním listem Kuchař-číšník a Cukrář. Dle závěrečného dotazníku se žáci v novém prostředí cítili příjemně, líbilo se jim, že se mohli blíže poznat. Nejvíce je zaujaly zážitkové a tvůrčí aktivity. Můžeme s uspokojením konstatovat, že kurz splnil svůj účel, byly navázány nové vztahy ve skupinách. Ukázalo se, že lze všechny získat pro aktivní trávení volného času a že žáci mají rádi i seznamovací techniky. Organizace kurzů byla velmi náročná, a tak by

Úřední hodiny o prázdninách

  Sekretariát Bratříků:   Termín Úřední dny Úřední hodiny 11. 7. - 15. 7. 2016

Den s Krajem Vysočina

V pátek 3. června 2016 se uskutečnil v prostorách Horáckého zimního stadionu v Jihlavě "Den s Krajem Vysočina". Pod mottem „Řemeslo má zlaté dno“ mohli návštěvníci zhlédnout ukázky různých řemesel v podání žáků středních odborných škol a učilišť Kraje Vysočina. Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod prezentovala obory vzdělání Cukrář a Kuchař – číšník. Nejvíce zájemců z řad dětí i dospělých přilákala čokofontána, u které si zejména děti s chutí vyzkoušely přípravu jahod v čokoládě. S ukázkou přípravy sushi zaujal řadu návštěvníků Jaroslav Kaiser, absolvent oboru vzdělání Kuchař – číšník a nástavbového studia Gastronomie. Žáci 2. ročníku oboru vzdělání Kuchař

Schůzky s rodiči žáků budoucích prvních ročníků

Vážení rodiče, zveme Vás na první schůzku zákonných zástupců a žáků budoucích prvních ročníků školního roku 2016-2017. Schůzky s vedením školy, třídními učiteli a jednotlivými vyučujícími se uskuteční ve dnech 13. - 14. 6. 2016 v I. patře budovy školy v ulici Bratříků 851 podle následujícího rozpisu: 

Výcvik služebních psů

Dne 11. 5. 2016 se žáci tříd H1. a H2. naší školy zúčastnili „Výcviku služebních psů“ s besedou o kynologii. Žáci byli seznámeni se způsobem výcviku psů, jejich schopnostmi i nasazením při mimořádných situacích. Beseda byla doplněna praktickými ukázkami nejen v budově školy, ale i v terénu. Tato aktivita je součástí Minimálního preventivního programu školy a žáci ji přijali s nadšením. Poděkování patří Krajskému ředitelství Policie Kraje Vysočina, především prap. Patriku Blažejczykovi ze skupiny speciálních kynologických činností, prap. Stanislavu Havlíčkovi, pprap. JUDr. Martinu Lackovi a jejich perfektně vycvičeným služebním psům.   PhDr. Jaromíra Kvačková školní metodička prevence  

Přednáška s besedou k problematice
domácího násilí

Dne 22. dubna 2016 byla pro třetí ročníky učebních oborů uspořádána přednáška s besedou na téma "Domácí násilí", stejnou besedu absolvovali již dříve (27. 1. 2016) i žáci třetích ročníků maturitních oborů a prvního ročníku nástavbového studia. Domácí násilí je jev, který postihuje značnou část populace, a proto byli žákyně a žáci seznámeni se základními pojmy a s možností pomoci aktérům. Studenti ocenili především informace o druzích domácího násilí, stalkingu, policejním vykázání, službě intervenčního centra a zajímavé dle šetření byly i kazuistiky. Přednášku s besedou pro naši školu připravilo Intervenční centrum Kraje Vysočina, které poskytuje sociální, sociálně právní, právní a

Regionální potravinová sbírka

Dne 14. 4. 2016 se žáci Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod zúčastnili, stejně jako v předcházejících dvou letech, "Regionální potravinové sbírky", která je organizována pravidelně každým rokem. Zákazníci mohou přispět tím, že nakoupí trvanlivé potraviny, které jsou dále posílány do skladu potravinové banky v Ledči nad Sázavou, kde si je mohou vyzvednout různé organizace, které se přímo zabývají rozdělováním nasbíraných potravin, například do azylových domů, matkám samoživitelkám, sociálně slabým občanům, vícepočetným rodinám a mnohým dalším. Tento rok se sbírky zúčastnila třída E2. Byli jsme rozděleni na dvě pracoviště. Jedna skupina byla v obchodním centru Alej a druhá v ulici

Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se uskuteční na obou našich pracovištích ve středu 20. dubna 2016 od 16:00 hodin.   Umístění jednotlivých tříd:   Pracoviště Bratříků Zobrazit | Stáhnout   Pracoviště Kyjovská Zobrazit | Stáhnout   V Havlíčkově Brodě dne 11. 4. 2016 Mgr. Jiří Forman ředitel školy             

Večer se sushi

Žáci Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod připravili pro hosty školní restaurace "Pod Starou radnicí" (www.podstarouradnici.cz/) dva večery se sushi. A byly to večery skutečně vydařené. Studenti přímo před očima návštěvníků sushi vyráběli, svoji činnost provázeli slovem, zájemce seznamovali s historií, surovinami a výrobou tohoto speciálního japonského jídla, hotové výrobky ihned servírovali. Rezervace byly po oba dny naprosto beznadějně zadané a spokojeným hostům opravdu chutnalo. Ostatně podívejte se sami na krátké video, které je součástí Havlíčkobrodských minut č. 736 z 10. 2. 2016 Televize HBin. Videoukázka   V Havlíčkově Brodě dne 17. 2. 2016 Mgr. Karel Sedlák zástupce ředitele

Pozvánka na maturitní ples třídy H4.

Vážení učitelé, milí rodiče, bývalí absolventi, vážení přátelé školy, dovolujeme si Vás pozvat na maturitní ples třídy H4., který se uskuteční v pátek 8. ledna 2016 od 19:00 hodin ve Spolkovém Domě v Humpolci - viz http://www.spolkovydum-humpolec.cz/. K poslechu a tanci bude hrát kapela Variace. Vstupenky na sezení v ceně 180,- Kč nebo na stání za 150,-Kč si můžete zakoupit u studentů třídy H4.  Autobusové svozy jsou zajištěny!!! Těšíme se na Vás. Maturanti třídy H4.

PF 2016

Pozvánka na třídní schůzky - listopad 2015

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se uskuteční na obou našich pracovištích ve středu 18. listopadu 2015 od 16:00 hodin.   Umístění jednotlivých tříd:   Pracoviště Bratříků Zobrazit | Stáhnout   Pracoviště Kyjovská Zobrazit | Stáhnout   V Havlíčkově Brodě dne 11. 11. 2015 Mgr. Jiří Forman ředitel školy           

Televizní reportáž - otevření restaurace

Ve čtvrtek 1. října 2015 zahájila svůj provoz školní restaurace Pod Starou radnicí. Této události byla věnována i podstatná část radničního okénka č. 529 07 10 2015, které pro město Havlíčkův Brod připravuje Televize HBin.  Radniční okénko   V Havlíčkově Brodě dne 20. 10. 2015 Mgr. Karel Sedlák zástupce ředitele

Pohled na Ukrajinu očima jejích studentů

V pátek 9. října 2015 se uskutečnila pro třídy E1. a E2. přednáška se třemi ukrajinskými studenty. Ti studují na Užhorodské ukrajinské univerzitě, která je zároveň největší vysokou školou na západní Ukrajině. Věnují se zde bohemistice, proto tato beseda probíhala v češtině. Na začátku nás seznámili se svou zemí a my jsme už v tu chvíli mohli obdivovat úroveň jejich češtiny. Ta je na 3 roky studia opravdu výborná. V druhé části jsme se dozvěděli něco o systému školství na Ukrajině, který se od toho našeho poměrně dost liší. Například se u nich rozlišují pouze dva stupně vzdělávání.

Epigramy Karla Havlíčka Borovského

17. října 2015 přinesla Mgr. Zrnová do naší třídy na hodinu základů společenských věd nabídku soutěže "Epigramy K. H. Borovského" pořádanou Okrašlovacím spolkem BUDOUCNOST. Stručně nám vysvětlila, o co se jedná a rozdala prospekt s mapkou všech epigramů. Zprvu nás to moc nezaujalo, ale nakonec jsme se rozhodly to vyzkoušet kvůli jednoduchosti soutěže, která spočívala ve vyfocení se u některého z epigramů a poslání fotky na uvedený e-mail.   Ve středu 23. 10. 2015 jsme se vydaly po stopách epigramů. Začaly jsme na Havlíčkově náměstí, pokračovaly Horní ulicí až k Městskému úřadu. Celkem jsme udělaly 17 fotografií u 17 citátů. Spojily jsme

Restaurace Pod Starou radnicí otevřena

Ve čtvrtek 1. října 2015 byla za účasti významných představitelů kraje i města slavnostně otevřena restaurace Pod Starou radnicí. Tuto restauraci bude na základě nájemní smlouvy s městem provozovat Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod jako své středisko odborné praxe žáků. Na přípravě jídel a obsluze hostů se tak budou podílet žáci oboru vzdělání Kuchař - číšník a Hotelnictví, výrobu sladkých dezertů budou zajišťovat žáci oboru vzdělání Cukrář. Podnik je koncipován jako stylová nekuřácká restaurace založená na kvalitní kuchyni s využitím čerstvých regionálních potravin a také na rychlé, příjemné a slušné obsluze. Všichni žáci se budou učit pod vedením

Kytičkový den

Ve středu 13. května proběhl již 19. ročník Českého dne proti rakovině, do kterého se jako dobrovolníci zapojili žáci třídy A3. Jako každoročně dobrovolníci prodávali kytičky měsíčku lékařského za minimální částku 20 korun, horní hranice příspěvku ovšem nebyla stanovena. Naši žáci byli v prodeji velmi úspěšní, prodali celkem 1002 kytiček a na účet Ligy proti rakovině tak byla připsána částka 21 524 Kč. Letošní ročník byl věnovaný rakovině reprodukčních orgánů, a jelikož součástí Českého dne proti rakovině je zejména prevence, rozdávali naši dobrovolníci letáčky shrnující nejdůležitější informace týkající se výše uvedeného onemocnění a seznamovali naši veřejnost se zásadami obecné prevence.   Děkuji

Výcvik služebních psů za účasti veřejnosti

Dne 8. a 15. dubna 2015 se všichni žáci učebních oborů naší školy zúčastnili "Výcviku služebních psů za účasti veřejnosti". Tato aktivita byla nově zařazena do Minimálního preventivního programu školy, a protože ji žáci přijali s nadšením, počítáme s jejím opakováním i v příštím roce. Poděkování patří Krajskému ředitelství Policie Kraje Vysočina, především prap. Patriku Blažejczykovi ze skupiny speciálních kynologických činností a pprap. Janu Smutnému ze skupiny základních kynologických činností. Ukázka výcviku psů na pracovišti Kyjovská V Havlíčkově Brodě dne 6. 5. 2015 PhDr. Jaromíra Kvačková školní metodička prevence

Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se uskuteční na obou našich pracovištích ve středu 22. dubna 2015 od 16:00 hodin.   Umístění jednotlivých tříd:   Pracoviště Bratříků Zobrazit | Stáhnout   Pracoviště Kyjovská Zobrazit | Stáhnout   V Havlíčkově Brodě dne 14. 4. 2015 Mgr. Jiří Forman ředitel školy         

Cestovatelská diashow s Martinem Loewem

Dne 30. 3. 2015 se studenti 3. a 4. ročníků studijních oborů zúčastnili cestovatelské diashow Martina Loewa na téma Anglie a Wales. Tento známý cestovatel, fotograf a průvodce navštívil naši školu při svém putování po českých městech. V rámci jeho multimediální projekce, která byla spojena s živým vyprávěním, doplněným hudebními pasážemi, se studenti mohli přenést do Anglie a podniknout imaginární cestu, která vedla od bílých útesů Doveru přes jižní Anglii až po severní Wales. Na severu země se mohli seznámit s národním parkem Snowdonia a opatstvím Fountains Abbey v hrabství Yorkshire. Tento kaleidoskop starobylých městeček, církevních památek a přírodních atraktivit,

Odstávka školní kuchyně Bratříků

V souvislosti s vodovodní havárií a její následné opravy se nebude ve školní kuchyni pracoviště Bratříků vařit celý tento týden - až do pátku 20. února 2015. Strava bude všem strávníkům centrálně odhlášena. Celodenní strava pro žáky ubytované na domově mládeže pracoviště Bratříků i pracoviště Kyjovská bude zajištěna, podrobnější informace všem ubytovaným poskytnou vychovatelé. Provoz školní jídelny na pracovišti Kyjovská zůstává beze změn.   V Havlíčkově Brodě dne 17. 2. 2015 Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz  

Regionální potravinová sbírka

Dne 15. ledna se naše škola zúčastnila "Regionální potravinové sbírky". Úkolem této charitativní akce bylo nashromáždit co největší množství potravin, které se přerozdělí mezi sociálně slabé vrstvy, do azylových domů nebo lidem na okraji společnosti. Sbírka probíhala v pobočkách obchodního řetězce COOP. Do této akce se naše škola zapojila již letos na podzim. Tentokrát se dobrovolníky stali žáci třídy E3. Rozdělili jsme se do dvou skupin, první měla stanoviště v Obchodním domě Alej, druhá skupina v samobsluze na sídlišti Žižkov. Po příchodu jsme si oblékli propagační trika a dostali jsme letáčky, které jsme rozdávali potencionálním dárcům. Každému z nich jsme sdělili,

PF 2015

Výsledky voleb do školské rady

Ve středu 19. listopadu 2014 se konaly volby do Školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na funkční období 2015 - 2017. Voleb se zúčastnili zákonní zástupci žáků mladších 18 let, zletilí žáci a také všichni pedagogičtí pracovníci. Zvoleni byli: a) za pedagogické pracovníky Ing. Hana Kopicová Ing. Bohuslav Musil Mgr. Pavlína Rosenkranzová b) za zákonné zástupce a zletilé žáky: Jan Pfeffer Ladislav Plesl Renata Smažíková   Výsledky voleb Zobrazit | Stáhnout

Sametový pátek

V pátek 14. listopadu 2014 se na naší škole při příležitosti nadcházejícího 25. výročí Sametové revoluce uskutečnil projektový den k událostem, které vedly k pádu komunistického režimu v bývalém Československu. Program tzv. Sametového pátku zahájil ředitel školy Mgr. Jiří Forman úvodním slovem k významu Listopadu 1989. Žáci se poté vystřídali na několika aktivitách, které připravily učitelky společenskovědních předmětů, dobové písničky s žáky nacvičila Mgr. Iva Běloušková. V hale v 1. patře žáci vyslechli přednášku historiků Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Michala Kampa a Aleny Jindrové na téma 17. listopad na Havlíčkobrodsku.   V učebnách zhlédli dokument „Tenkrát“ o událostech roku 1989. S učiteli poté

Poděkování od hejtmana Kraje Vysočiny

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod ve spolupráci s hotelovými školami z Velkého Meziříčí a Třebíče se podílela na úspěšné prezentaci Kraje Vysočina u příležitosti oslav říjnového státního svátku České republiky na velvyslanectví ČR v Paříži. Současně také zajišťovala přípravu a realizaci vernisáže výstavy obrazů pana Emanuela Ranného v Českém centru v Paříži. Naši školu reprezentovali učitelé odborných gastronomických předmětů - Mgr. Hana Pertlová a Mgr. Miroslava Klimešová a 3 studenti - Martin Kunst ze 4. ročníku oboru Hotelnictví, Jakub Flégr z 1. ročníku nástavbového oboru Gastronomie a Jan Doležal ze 3. ročníku oboru Kuchař – číšník.

Prezentace Kraje Vysočiny v Paříži

Kraj Vysočina se prezentoval dne 30. října 2014 na slavnostní recepci při příležitosti oslav státního svátku České republiky na Velvyslanectví České republiky v Paříži. Na přípravě občerstvení k recepci se podíleli studenti a pedagogové hotelových škol z Havlíčkova Brodu, Třebíče a Velkého Meziříčí, kteří prezentovali regionální recepty a své vynikající kulinářské umění, jež se setkalo v Paříži

Potraviny potřebným

Dne 7. 10. 2014 se skupina žáků třídy E4. zúčastnila regionální potravinové sbírky organizované Potravinovou bankou Vysočina, která se konala v obchodním domě Alej v Havlíčkově Brodě od 9:00 do 14:00 hodin. Činnost potravinových bank spočívá v shromažďování a rozdělování potravin humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem. Potraviny, které naše třída vybrala, putovaly do azylového domu v Havlíčkově Brodě. První dary jsme obdrželi v 9:08 hodin. Jedna z dárkyň nám řekla, že se o sbírce dozvěděla až při vstupu do obchodu a že darovala smetanu do kávy a čaj. Na otázku, co ji k rozhodnutí darovat

Adaptační kurz pro 1. ročníky
oborů Cukrář a Kuchař - číšník

Dne 3. a 4. září 2014 se uskutečnil adaptační kurz 1. ročníků učebních oborů Cukrář a Kuchař-číšník v příjemném prostředí areálu Ředkovec. Pobyt se všem se líbil, žáky nejvíce zaujaly sportovní aktivity, beseda k závislostem, tvorba koláže a velmi se „vydováděli“ na módní přehlídce. Akce splnila svůj účel, byly navázány nové vztahy ve třídách. Ukázalo se, že lze všechny získat pro aktivní trávení volného času a že žáci mají rádi i zážitkové a seznamovací techniky. Organizace kurzu byla náročná, a nebylo by ji tedy možné zajistit bez podpory vedení školy a pomoci třídních učitelů, učitelů odborného výcviku, výchovné poradkyně a školní

Burza učebnic nově

V letošním školním roce bude tradiční burza učebnic organizována trošku odlišným způsobem. Střediskem burzy se stane školní studijní informační centrum (ŠSIC). Žáci sem budou přinášet učebnice k prodeji podle stanoveného rozpisu po jednotlivých třídách. V nabízené učebnici bude v pravém horním rohu 1. stránky poznamenáno: jméno a příjmení žáka třída požadovaná cena Současně žáci odevzdají vyplněý formulář "Seznam učebnic pro prodej na BURZE UČEBNIC" - viz dokument níže. Na organizaci se budou podílet pracovnice ŠSIC, třídní učitelé a další určení učitelé. Žákům pak bude oznámen termín a čas, ve kterém si budou

Úřední hodiny v srpnu 2014

  Sekretariát Bratříků: Denně od 9.00 do 13.00 hodin. Mimo stanovenou dobu je možné si návštěvu dohodnout individuálně na e-mailu: peskova@oahshb.cz, případně na tel: 569 421 182.   Sekretariát Kyjovská: Vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 hodin s výjimkou pondělí 18. 8. a středy 20. 8. 2014. V posledním týdnu srpna od 25. 8. – 28. 8. 2014 denně od 7.30 do 13.00 hodin s výjimkou pátku 29. 8. 2014. Mimo stanovenou dobu je možné si návštěvu dohodnout individuálně na e-mailu: musilova@oahshb.cz, případně na tel: 732 848 471 V Havlíčkově Brodě dne 4. 8. 2014 Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz

Zdravotnictví není zadarmo

Ve středu 11. června 2014 se na naší škole uskutečnila přednáška o zdravotním systému v ČR. Přednášky se zúčastnili žáci tříd: E2., A2., E3. a A3. Organizátorem této akce bylo České zdravotnické fórum, o. p. s., které po celé naší republice seznamuje žáky středních a vyšších odborných škol se systémem zdravotní péče.   Přednášející paní Kristina Škorpíková velice pěkným a zajímavým způsobem seznámila naše žáky s těmito tématy: jak funguje naše zdravotnictví kdo a kolik platí do zdravotního pojištění kdo má ze zákona povinnost být zdravotně pojištěn za které osoby

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče, naše škola v letošním roce připravuje své vlastní hodnocení pomocí modulu Společného hodnotícího rámce CAF. Cílem zapojení do tohoto projektu je dále zkvalitňovat výchovu a vzdělávání našich žáků. Nezbytným předpokladem pro sebehodnocení je znalost názorů na školu všech zainteresovaných stran. Proto nás zajímají také názory vás, rodičů našich žáků. Připravili jsme dotazníkové šetření a velmi vás prosíme, abyste nám věnovali chvilku času a dotazník pravdivě a upřímně vyplnili, a to nejpozději do 31. května 2014. Zaručujeme vám anonymitu údajů a možnost svobodného vyjádření. Vaše názory budou pro nás velmi cenným zdrojem informací pro nastavení procesů vedoucích ke zlepšení vzdělávací služby,

Návštěva Tomáše Graumanna ve škole

Ve středu 30. dubna k nám do školy nepřiletěly čarodějnice, nýbrž „dvakrát zachráněné dítě“ - Tomáš Graumann se svou manželkou Caroline. Pana Graumanna těsně před začátkem druhé světové války zachránil Sir Nicholas Winton. Právě tomuto muži nebyly lhostejné životy židovských dětí a celkem jich zachránil 669. Pan Graumann nám přijel vyprávět svůj příběh, chtěl se s námi podělit o své zážitky a přinést trochu víry do našich srdcí. Sdělil nám obrovské množství informací a apeloval hlavně na to, abychom se chopili příležitosti, pokud se nám naskytne. On sám je dodnes vděčný za příležitost, díky které žije. Kdyby se jeho rodina kdysi

PF 2014

Přednáška zábavnou formou

Dne 26. února 2014 proběhla na pracovišti Kyjovská přednáška paní Mgr. Aleny Blažkové na téma dospívání: „Dívky z Venuše, kluci z Marsu“, podaná pro nás opravdu velmi zajímavým způsobem. Paní lektorka si dovedla poradit s ošemetnými dotazy a zajistit pozornost nás všech. Nabídla nám i možnost soukromých dotazů a spojení: MP promotion, s.r.o. Lužická 12, 120 00 Praha 2, ČR mppromo@mppromo.cz Mgr. Alena Blažková, lektorka tel.: +420 777 64 99 02   Děkujeme za přednášku, na které jsme se rozhodně nenudili. Za třídu S2.: Rozália Kissová    

Workshop na téma "Šikana a domácí násilí"

Dne 4. 12. 2013 byl pro třídu K1. připraven workshop na téma Šikana a domácí násilí ve spolupráci se Soukromou vyšší odbornou školou sociální Jihlava a Bílým kruhem bezpečí – studentkou Máriou Mezsárovou a Mgr. Antonínem Křístkem. Škole byla poskytnuta i zpětná vazba. Žáci pozitivně hodnotili akci, po programu byli sdílnější a otevřeně hovořili o svých problémech.   PhDr. Jaromíra Kvačková školní metodička prevence

Pozvánka na maturitní ples

Studenti tříd A4.B a H4. Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod srdečně zvou své spolužáky a pedagogy školy, ale i ostatní širokou veřejnost,  na svůj maturitní ples, který se koná 28. února 2014 od 20 hodin v Kulturním domě Ostrov Havlíčkův Brod.  

Jak se orientovat v síti paragrafů?

Dne 29. ledna 2014 se žáci maturitních ročníků – tříd A4.A, A4.B, E4., H4. a N2. - zúčastnili přednášky na téma Trestní právo. Státní zástupce z Okresního státního zastupitelství v Havlíčkově Brodě, JUDr. Ing. Pavel Kadrnka, žákům objasnil, čím se trestní právo zabývá a z jakých pramenů vychází. Na praktických příkladech jim vysvětlil, jak se od sebe liší přečin a zločin a co je to skutková podstata trestného činu. Pozornost věnoval hlavně trestným činům, kterých se dopouštějí mladiství, zejména ve spojitosti s dopravními nehodami. Žáci měli prostor pro dotazy, které JUDr. Ing. Pavel Kadrnka ochotně zodpověděl. Přednáška byla velmi zajímavým doplněním

Návštěva z partnerského regionu
Champagne-Ardenne

Ve čtvrtek 23. ledna 2014 navštívila naši školu delegace z partnerského regionu Kraje Vysočina Champagne–Ardenne ve Francii spolu se zástupci vzdělávací instituce Vysočina Education. Cílem setkání byla příprava projektu, který by prohloubil spolupráci i v oblasti školství mezi oběma regiony. Předpokládá zapojení pedagogů a žáků gastronomicky zaměřených škol našeho kraje. Francouzští hosté si prohlédli obě pracoviště školy, navštívili hodiny matematiky, cizích jazyků, odborných předmětů a odborného výcviku cukrářů a kuchařů. Naši žáci a učitelé pro ně připravili ukázky barmanství, sommeliérství, dekorace ovoce a zeleniny a složité obsluhy. Francouzští hosté vyjádřili slova obdivu k výkonům našich žáků, návštěva u nás se jim velmi líbila. Dalších

Workhoutové hřiště vyhrálo!

Jak jsme vás již informovali v článku „Znáte projekt Thing Big? My už ano!“ (poblikováno 22. 11. 2013), studenti naší školy se zúčastnili zajímavého projektu. Natáčeli minutové spoty, které byly následně zveřejněny na oficiálních stránkách projektu a získávaly potřebné hlasy. Zvítězili žáci třídy E4. s projektem „Workoutové hřiště“. Za odměnu dostali od společnosti O2 dárkový balíček s poukázkou na odběr zboží v Alpine pro a C a A   Natočené spoty můžete zhlédnout na následujících webových stránkách:www.facebook.com/o2thinkbigcz/app_199385903581765

Národní srovnávací zkoušky - nabídka ŠSIC

Pro uchazeče o studium na vysoké škole, zvláště pak pro ty, pro které jsou Národní srovnávací zkoušky povinnou součástí přijímacích zkoušek, jsme do Školního informačního centra zakoupili k vypůjčení tyto tituly: 1. Sada NZS 2013 OSP 2. Sada NZS 2013 ZSV 3. Sada NZS 2013 Matematika 4. Cvičebnice OSP Přínosy a využití: zlepšíte efektivitu řešení úloh pomocí doporučených řešení zrychlíte svou orientaci v testu lépe vyhodnotíte strategii řešení úloh při ostrých NSZ       Ing. Eva Forgáčová vedoucí ŠSIC  

Znáte projekt Thing Big? My už ano!

Dne 20. 11. 2013 navštívily naši školu dvě zástupkyně Prázdninové školy Lipnice, což je občanské sdružení, které připravuje mladé lidi na realizaci vlastních týmových projektů. Hlavním úkolem akce bylo seznámit studenty s programem Think Big, jehož partnerem sdružení již několik let je. Think Big je projekt určený pro mladé lidi, kteří mají nápad, jak něco ve svém okolí zlepšit nebo změnit, ale scházejí jim potřebné finance. Pokud se jim podaří vlastní nápad prosadit, mohou s podporou mentora svůj projekt uskutečnit. Dvouhodinového semináře se zúčastnily třídy E3. a E4. Na samém začátku nám obě lektorky z Prázdninové školy Lipnice představily program Think Big

Přednáška "Současné trendy v cestovním ruchu"

V pátek 1. listopadu 2013 proběhla na naší škole přednáška na téma Současné trendy v cestovním ruchu. Lektory byli Ing. Petr Scholz, DiS., a studentka oboru Cestovní ruch Slavěna Venclová, oba z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Přednášky se zúčastnili žáci tříd oboru vzdělání Hotelnictví H3. a H4., kteří si tak zopakovali a rozšířili své znalosti získané v předmětech Cestovní ruch a Metodika průvodce cestovního ruchu. Výklad byl doplněn zajímavě zpracovanou prezentací, jejíž obsah se týkal současných moderních trendů v ubytování, dopravě, stravování a nových segmentů na trhu cestovního ruchu (senioři, singels). Tato akce se konala v rámci zapojení Vysoké školy

Přednáška na téma „Chceš být vysokoškolákem?“

Ve čtvrtek 24. 10. 2013 proběhla na naší škole přednáška Institutu vzdělávání SOKRATES zaměřená na servis studentům středních škol, kteří se hlásí na vysokou školu. Lektorem byl pan Tomáš Skřont, student 4. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který přiblížil jen o několik let mladším studentům základní informace a praktické rady jak dobře vybírat školu a obory uplatnitelné v praxi, jak se efektivně připravit na přijímací zkoušky, kde seženou potřebné informace a studijní materiály. Všichni žáci si odnesli 24 stránkovou brožurku se základními informacemi. Lektor poskytl i základní materiály do našeho školního studijního a informačního centra. Toto neformální podání přednášky ocenili studenti oboru

Návštěva europoslankyně MUDr. Sehnalové

V pátek 6. září 2013 navštívila naši školu poslankyně Evropského parlamentu a členka Výboru pro ochranu spotřebitele MUDr. Olga Sehnalová, MBA. Společně se zástupcem České obchodní inspekce a hlavním koordinátorem soutěže "Spotřeba pro život" panem Zdeňkem Krulou přijela osobně předat nejúspěšnějším studentům, kteří se do výše uvedené soutěže zapojili, věcné ceny a diplomy. Slavnostního předání se zúčastnila také radní kraje Vysočina pro oblast školství Ing. Jana Fialová. Mezinárodní soutěž s názvem „Spotřeba pro život“ v letošním roce vyhlásilo Občanské sdružení spotřebitelů TEST za podpory Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací. Hlavním úkolem studentů bylo vymyslet spotřebitelský časopis zaměřený na testování veřejných služeb.

Škola se připravuje na nový školní rok

Škola o prázdninách rozhodně nespí. Na obou pracovištích je v současné době k vidění velice čilý stavební ruch. Vedení školy v úzké spolupráci s Krajem Vysočina totiž naplánovalo na dobu letních prázdnin hlavní realizaci dvou rozsáhlých stavebních akcí. 1.  Zateplení areálu školy na pracovišti Kyjovská   V rámci této dlouhodobě plánované akce se zateplí vnější plášť budovy, dojde k výměně oken a dveří, budou rekonstruovány ploché střechy na všech objektech areálu (škola, tělocvična, domov mládeže i ubytovna). Díky provedenému zateplení získají všechny budovy novou barevnou fasádu. V jednotlivých objektech bude rovněž instalována nová měřící a regulační technika. Součástí dodavatelských prací bude vyladění topného systému budovy, to

Víčka pro Davídka

  Sbírejte plastová víčka od PET lahví !!!  Pomůžete šestnáctiměsíčnímu Davídkovi v boji s vážnou nemocí.   V říjnu 2011 se narodil Davídek. Od narození má bolestivé křeče, svalové napětí a epilepsii. Davídek potřebuje speciální kočárek a nákladnou léčbu v ADELI centru v Piešťanech. Pokračuje jeho maminka: „Teď je Davídkovi 16 měsíců, nemůže sám sedět, ani se batolit jako jiné děti. Dalším problémem je u něj každodenní zvracení, které ho v mnoha směrech brzdí. Davídek bojuje ze všech sil, ale jeho tělo se brání. Za každou Vaši pomoc budeme nesmírně rádi, ať už to budou víčka od PET lahví nebo peněžitá pomoc.“   Hitrádio Vysočina se rozhodlo Davídkovi

Zájezd od Itálie - Caorle

Na září 2013 připravuje naše škola pětidenní poznávací zájezd do Italie. Cílem je podívat se do míst, kde naši žáci vykonávají odbornou praxi. Termín: 27. 9. - 2. 10. 2013 (pátek večer odjezd, příjezd ve středu 2.10. po 24. hodině).   Dokument v plném znění + přihláška na zájezd (pdf) Zobrazit | Stáhnout    Program bude obsahovat:   -          exkurze do privátního vinařského statku, výroba vína, muzeum, provozovatel pojišťovna Generalli; -          prohlídka přímořského letoviska Caorle; -          výlet lodí do Benátek; -          historické centrum městečka Portoguarno; -          obchodní a zákaznické centrum.   Zájezd bude realizován prostřednictvím CK Kompas tour Jihlava, ubytování v hotelu Al

Ředitelské volno

  Mgr. Jiří Forman, ředitel školy     Oznámení pro žáky   Sděluji, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, jsem rozhodl   na pátek 14. června 2013 vyhlásit pro žáky z technických důvodů volný den.   Toto rozhodnutí neplatí pro žáky, kteří v tento den vykonávají odborný výcvik na provozovnách.         Havlíčkův Brod 30. května 2013                                                                                         

Aktuální informace pro žáky oborů vzdělání
s výučním listem

Vzhledem ke stavebním úpravám na pracovišti Kyjovská konči teoretické vyučování žáků učebních oborů v budově na Kyjovské dnem 31. 5. 2013. V měsíci červnu bude výuka žáků prvních a druhých ročníků probíhat v budově Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod v ulici Bratříků 851. Pro žáky učebních oborů budou vyčleněny učebny ve 4. patře a budou označeny stejnými symboly jako učebny v rozvrzích žáků (U1, U2, U3, U4, U6, J1K, P1K). Žáci budou vcházet do budovy hlavním vchodem, pokud budou zavřené dveře, zazvoní na zvonek. V šatnách budou jednotlivé kóje označeny zkratkou třídy. Třídní učitel určí v každé třídě žáka, který ráno před první vyučovací hodinou vyzvedne klíče

Naši studenti jedou na mistrovství světa v biatlonu

Na základě nabídky organizátorů MISTROVSTVÍ SVĚTA V BIATLONU 2013 v Novém Městě na Moravě se v rámci tzv. „dětského dne“ v první den závodu, tj. ve čtvrtek 7. února 2013, kdy proběhne od 17.30 hod. závod smíšených štafet (2x6 km ženy + 2x7,5 km muži), zúčastní naši studenti tohoto mistrovství světa. Zažijí tak skutečnou atmosféru velkého závodu v roli diváka. Za tímto účelem poskytnul organizátor volné vstupenky včetně zajištění dopravy. Tuto mimořádnou nabídku využilo 80 studentů naší školy + pedagogický dozor.    Seznam účastníků Zobrazit | Stáhnout   Pokyny pro účastníky sraz před hlavním vchodem školy ve

Raut v Tiskárnách Havlíčkův Brod

  Dne 17. ledna 2013 představily Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. nový tiskový stroj s lakovací jednotkou. Slavnostní představení stroje bylo spojeno s rautem, který zajišťovala Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod ve spolupráci s Hotelem Slunce. Na přípravě cukrářských výrobků, pokrmů studené kuchyně a na obsluze hostů se podíleli žáci oborů vzdělání Cukrář a Kuchař – číšník pod vedením učitelek odborného výcviku. Příprava rautu je zachycena na přiložených fotografiích.         Ing. Marie Mrázová zástupkyně ředitele pro obory vzdělání s výučním listem a praktické vyučování      

PF 2013

         

Nabídka nového učebního oboru
Prodavač - operátor skladu

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod nabízí od příštího školního roku obor vzdělání s výučním listem Prodavač se zaměřením operátor skladu. Je určen pro chlapce i dívky, kteří se po deváté třídě základní školy chtějí vyučit v široce zaměřeném obchodně-ekonomickém oboru s důrazem na praktické dovednosti.   Ve výuce se žáci naučí kvalifikovaně prodávat zboží různého sortimentu, pracovat s pokladnami a pokladními systémy, zvládat činnosti spojené s příjmem a výdejem zboží, vedením dokumentace, prováděním inventur a vyřizováním reklamací, vedením podnikatelské agendy. K práci využívají informační a komunikační technologie, seznámí se s jednotlivými druhy zboží, druhy materiálů a možnostmi jejich použití, naučí se také vyplňovat různé formuláře potřebné pro

Finská delegace ve škole

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod je jedním z partnerů projektu Efektivní řízení škol, který předložil Kraj Vysočina v rámci programu celoživotního učení „Partnerství Comenius Regio“. Cílem projektu je sblížit region Vysočina a finský region Tampere a podpořit spolupráci mezi nimi. Setkávání představitelů středních škol Kraje Vysočina a regionu Tampere přispívá k hledání nových forem řízení škol, příkladů dobré praxe a nástrojů měření kvality škol. V rámci projektu jsme 31. 10. 2012 v naší škole přivítali zástupce Tampere Upper Secondary Education a Tampere College a představitele Kraje Vysočina a Vysočina Education. Formou prezentace byli hosté seznámeni s řízením, financováním a činností

NOVÝ OBOR VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod připravuje od příštího školního roku nový obor vzdělání s výučním listem Operátor skladování. Je určen pro chlapce i dívky, kteří se po deváté třídě základní školy chtějí vyučit v ekonomicky zaměřeném oboru s důrazem na praktické dovednosti. V současné době probíhá jednání o zařazení tohoto nového oboru do vzdělávací nabídky školy. Jakmile bude obor schválen, budeme veřejnost o této skutečnosti neprodleně informovat. Žáci tohoto oboru v praxi zvládají práci skladníka nebo skladnice v činnostech jako je příjem a výdej zboží, vedení dokumentace, využití informačních a komunikačních technologií, provádění inventur a reklamace. Samotná výuka je zaměřena

Vítězné logo

Až do 15. září 2012 mohli návštěvníci webových stránek hlasovat o novém logu školy. Do tohoto hlasování se zapojilo celkem 1166 respondentů, kteří dali nakonec největší počet hlasů návrhu s pořadovým číslem 1. Vítězné logo v 6 základních variantách je na následujících obrázcích:

Talent Vysočiny 2012

Za naši školu toto ocenění získal Marek Šotola ve sportovním oboru. Tečkou na konci školního roku v Kraji Vysočina je tradiční oceňování talentovaných žáků, kteří studují na základních i středních školách v regionu. Ve Žďáře nad Sázavou bylo v pátek 22. 6. 2012 předáno 92 ocenění Talent Vysočiny. Ocenění je určeno pro žáky, kteří dosahují v určitém oboru mimořádných výsledků a kteří svůj talent a nadání cílevědomě rozvíjí. Ocenění se vztahuje na výsledky školní i zájmové činnosti. Z celkového počtu 157 návrhů na Talent Vysočiny 2012 odborná komise nominovala celkem 92 žáků. Už pouhá nominace na cenu znamená velký úspěch a také

"Zlatý erb 2009" - 1. místo pro náš web

Dnes probíhalo v Jihlavě předávání cen tvůrcům nejlepších webových stránek – krajského kola soutěže Zlatý erb. Na slavnostním ceremoniálu dne 23. 3. 2009 byly za účasti hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka vyhlášeny výsledky krajského kola kraje Vysočina -  další podrobností zde. Pořadí dle soutěžních kategorií Nejlepší webová stránka města: 1. Moravské Budějovice (http://www.mbudejovice.cz) 2. Havlíčkův Brod (http://www.muhb.cz) 3. Jaroměřice nad Rokytnou (http://www.jaromericenr.cz) Nejlepší webová stránka obce: 1. Dobronín (http://www.dobronin.cz) 2. Police (http://www.obec-police.cz) 3. Škrdlovice (http://www.skrdlovice.cz) Nejlepší elektronická služba: 1. Přibyslav: Vysílání veřejných zasedání zastupitelstva města 2. Rudíkov: eKATALOG místní knihovny 3. Poděšín: Fórum obce Poděšín Zvláštní cena: nejlepší web zřízené organizace kraje Vysočina 1. Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod (http://www.oahshb.cz/) 2. Krajská knihovna Vysočiny (http://www.kkvysociny.cz) 3.

EUROSCOLA 2012

Ve čtvrtek 5. dubna 2012 bylo zahájeno jarní kolo 8. ročníku soutěže EUROSCOLA. Jedná se o vědomostní soutěž pro studenty  2.- 4. ročníku středních škol. Hlavní cenou soutěže je finanční příspěvek pro studenty a pedagogický dozor na zájezd do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku. Setkání s europoslanci a dalšími studenty z jiných zemí může být jedinečnou zkušeností a také příležitostí k procvičení cizího jazyka. Stačí se zaregistrovat a odpovědět na 15 otázek souvisejících s EU. Podrobnější informace o soutěži, registraci a vlastní vědomostní test naleznete na stránkách www.euroscola.cz. Soutěž trvá pouze 10 dnů - do 15. 4. 2012, proto je nutné si pospíšit! 

Výtvarná soutěž: "Školní četba jako komiks"

Školní studijní a informační centrum Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje v rámci akce "Březen měsíc čtenářů" výtvarnou soutěž na téma: ŠKOLNÍ ČETBA JAKO KOMIKS Soutěž je určena pro všechny žáky školy, odevzdané práce se budou hodnotit pro kategorii studijních oborů a pro kategorii učebních oborů. Základní kritéria prací: zachovat věrnost předloze díla dodržet postavy i dobu svázané práce odevzdat nejpozději do 1. března 2012 Odměny pro nejlepší autory prací  1. místo = 500 Kč 2. místo = 400 Kč 3. místo = 300 Kč Originální plakát: Podrobnější informace

Úspěch Nikoly Růžičkové

V říjnu a listopadu loňského roku se  zúčastnili žáci tříd E2. a A2.A projektu Mladé fronty DNES „Studenti čtou a píší noviny“. Projekt probíhal ve třech kolech, v každém z nich bylo redakcí MF DNES vyhlášeno jiné zadání. Nejlepší a nejzajímavější články byly pravidelně uveřejňovány v novinách. Po celou dobu projektu navíc žáci soutěžících tříd dostávali každý všední den MF DNES. Mohli si tak přečíst i příspěvky ostatních studentů z jiných škol. Témata pro jednotlivá kola byla následující: 1. kolo:  STŘET KULTUR, TOLERANCE. 2. kolo:  ŠKOLA: INSPIRACE, NEBO INSTITUCE? 3. kolo:  ZLEPŠOVÁKY A PŘÍRODA Po skončení projektu

Prezentace z praxe

      Na počátku listopadu jste mohli nás, studenty 4. ročníků oboru "Obchodní akademie", vidět výjimečně ve společenském oblečení. Oblékli jsme si ho proto, abychom vypadali k světu při prezentacích zpráv z odborné praxe.      Prezentace obsahovaly charakteristiku chodu podniků či organizací, ve kterých jsme vykonávali svojí odbornou praxi. Popisovaly také průběh praxe, její hodnocení a přínos do odborných předmětů.      Vystupovali jsme pod bedlivým dohledem poroty, která hodnotila odbornou úroveň prezentací, sledovala správné vyjadřování a užívání českého jazyka a věnovala pozornost i úrovni vytvořené prezentace z pohledu informatiky.

Adaptační kurzy pro 1. ročníky

Dne 2., 3. a 4. září 2015 se uskutečnily jednodenní adaptační kurzy 1. ročníků učebních oborů Stravovací a ubytovací služby, Cukrář a Kuchař-číšník v areálu pracoviště Kyjovská. Kurzů se zúčastnilo celkem 68 žáků. Nastupující žáci se nejvíce zapojili do pohybových a tvůrčích činností jako „místa si vymění“ nebo vyzdobení trička a erbu třídy. Zároveň budoucí kuchaři, číšníci a cukráři uplatnili své herecké umění při dramatizaci pohádek. Rádi hráli i zážitkové a seznamovací techniky. Domníváme se, že aktivity splnily svůj účel a že byly navázány nové vztahy ve třídách. Organizace i jednodenních kurzů by nebylo možné zajistit bez podpory vedení školy a pomoci

Nejlepší absolventi učebních oborů a středních
odborných škol převzali Osvědčení Hospodářské komory ČR

Ve dnech 13. – 14. 10. 2011 probíhalo v Kongresovém sále Hospodářské komory ČR v Praze slavnostní předávání Osvědčení Hospodářské komory České republiky. Toto ocenění získalo celkem 244 absolventů učebních oborů a středních odborných škol ze 49 škol z celé republiky.   Osvědčení se uděluje absolventům, kteří splní přísná kritéria: celkové hodnocení žáka u závěrečné nebo maturitní zkoušky musí být „prospěl s vyznamenáním“; praktická zkouška konaná v rámci závěrečné nebo maturitní zkoušky musí být hodnocena stupněm „výborný“; celou dobu přípravy nebyl žák hodnocen z odborného výcviku na výročním vysvědčení horším stupněm než „chvalitebný" Držitele těchto osvědčení navrhují

Státní zkoušky ze zpracování textu na počítači

Hodně času uplynulo od chvíle, kdy naše rozklepané prsty poprvé přičichly k výukovému programu ZAV. Jak šel čas, naše přesvědčení, že se nikdy nenaučíme psát všemi deseti, se pomalu ztrácelo. Postupně byla naše klávesnicová gramotnost na takové úrovni, že nám nedělaly problém jakékoliv texty, korekturní cvičení a ani konverzace s kamarády přes sociální sítě. Byla by škoda toho nevyužít, a tak se nás celkem 12 rozhodlo pokusit se složit "Státní zkoušku ze zpracování textu na počítači". V únoru jsme se pod dohledem komisaře vydali na 30minutovou cestu k obhajobě našich dovedností. Státní zkouška se skládala z  textu doplněného o gramatické jevy, standardního opisu a opisu s korekturními

Osobní složky

Obchodní akademie a Hotelová škola

Tělocvičny

Bratříků 851:   Kyjovská 3187:

Google Apps

I N F O R M A C E: o E-mailu Google? Dokumenty Google? Kalendář Google? Vše o Google Apps(.pdf) Informace o Google Apps pro školy Google Apps používá přes 3 miliony firem... Video popisující možnosti a výhody Google Apps pro školy (60min)(popis a názorné příklady použití aplikací)  

Kraj Vysočina spouští rozsáhlou diskuzi
k budoucnosti středního školství

Na Vysočině chybí ročně v lavicích prvních ročníků středních škol 800 studentů, to v praxi představuje 40 nenaplněných tříd. Tento úbytek se posunuje do vyšších ročníků a bude zásadně ovlivňovat střední školství ještě několik let. Nezájem o učební obory je hrozbou pro jejich budoucí existenci. I proto si kraj nechal zpracovat studii dopadů demografického vývoje do středních škol. "Čísla jsou neúprosná, už teď jsou některé střední školy využity jen ze 3/4 kapacity. To představuje vysoké náklady navíc na žáka jak v provozních, tak osobních nákladech. Ministerstvo školství ovšem výši finanční dotace počítané na žáka nezvyšuje. To je pro kraj dlouhodobě

„Sametový týden“ na OA a HŠ Havlíčkův Brod

Během něj probíhají následující akce: Týden byl zahájen proslovem ředitele školy k 20. výročí Listopadu 1989. V hale školy je  ve spolupráci s Muzeem Vysočiny v Havlíčkově Brodě realizována výstava k událostem Listopadu 1989 Během výstavy jsou celý týden promítány prezentace na téma Československo v letech 1968 - 1989 a Události Listopadu 1989. Ve školním studijním a informačním centru je ve spolupráci k Krajskou knihovnou Vysočiny umístěna výstava knih s názvem Listopad 1989 v knihách. Pro žáky školy byla vyhlášena literární soutěž na následující témata:

Ordinace psychologa

Rozpis ordinačních hodin v ordinaci psychologa  Zeleně jsou vyznačeny ordinační hodiny, červeně  zarezervované časy.

Chyba při přihlašování

Chyba při přihlašování Vážený uživateli Bohužel Vaše jméno nebo heslo nesouhlasí s databází uživatelů školního informačního systému. Pro přihlašování je nutné použít login osoby ve školní počítačové síti . V hesle se rozlišují velká a malá písmena. Pokud se Vám nedaří přihlásit či neznáte uvedené údaje, kontaktujte prosím systémového integrátora Vašeho pracoviště. Tip: Častým problémem při přihlašování je použití staré verze Internet Exploreru (starší než 6.0). Tip: Dalším častým problémem je špatně přepnutá klávesa Caps Lock nebo nastavené jiné rozložení klávesnice (čeština/angličtina).

Gratulace :-)))

Dne 18. prosince 2008 se konala na pracovišti Bratříků státní zkouška ze zpracování textu na počítači. Celkem se zúčastnilo 13 studentů. A jaké byly výsledky?  Úžasné!!!!  Všichni tito studenti uspěli: Benáková Veronika – E2. BeránekLuboš–E2. Čápová Veronika – E2. Dočekalová Markéta – E2. Dvořáková Veronika – E2.

Besídka v dětském domově

  V pátek po vyučování jsme se rozjeli za dětmi do Nové Vsi. Nejeli jsme s prázdnýma rukama. Vezli jsme 8 200 Kč, kterými přispěli studenti a zaměstnanci naší školy. Dárek jsme předali paní ředitelce a začali si užívat předvánoční nálady. Domov byl vánočně vyzdobený větvičkami, ozdobami, cukrovím, ovocem a hlavně pohodou. Děti se nám představili ve vánoční pohádce a potom jsme si prohlédli jejich bydlení, ochutnali připravené pochoutky a poslouchali povídání o výletech, o škole… Odjížděli jsme vánočně naladění, s pocitem, že je o děti dobře postaráno. Náš příspěvek využijí v domově na dostavbu víceúčelového hřiště. Potřebují ale ještě spoustu peněz. Pokud čte

Napsali o nás...

Co o nás píší jiní: 6.12.2008 - www.vysocina-news.cz: Hotelová škola v Brodě se rozrůstá

5. české fórum – zasedání Evropského parlamentu mládeže

Odeslaly jsme potřebné údaje a netrpělivě čekaly na zpětný mail. Přišel a s ním i rozhodnutí o přijetí naší přihlášky, rozdělení do komisí a přidělení tématu, kterému věnujeme víkend. Bohužel, neodjely jsme v kompletní sestavě, Martina pro nemoc musela zůstat doma. Ani netuší, o co přišla.:-) Jak jsem se již zmínila, všichni delegáti byli rozdělení do následujících komisí: Komise pro zaměstnanost a sociální otázky I (EMPL I) – Důchodová reforma Komise pro zaměstnanost a sociální otázky II (EMPL II) – Návrh

Raut se povedl!

  Ten první se uskutečnil dne 7. září 2006 v Lipnici nad Sázavou při příležitosti slavnostního odhalení reliéfu Ústa pravdy. Všichni návštěvníci, mezi nimi např. senátor Petr Pithart, poslankyně Miroslava Němcová, hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil, radní Martina Matějková ocenili profesionální úroveň rautu a zdůraznili, že jim opravdu chutnalo. Koneckonců podívejte se sami na obrázky z rautu! Dík patří všem učitelům i žákům, kteří celou náročnou akci připravili.              ...

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně: PREAMBULE My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií,

Veletrh Gäste 2005 v Lipsku

       Tento veletrh je jedním z vůdčích veletrhů v oboru ve střední a východní Evropě. Hlavními tématy veletrhu jsou inovativní výrobní techniky, reprezentativní prodejní vybavení, veřejné stravování, pekařské a cukrářské fórum a odborné doprovodné programy. Na  veletrhu byla velká nabídka nových surovin pro cukráře, kuchaře, pekaře, čerstvé výrobky, cukrářské a  pekařské stroje a jiná gastronomická technika. Shlédli jsme  umění nizozemských cukrářů a pekařů, také krásné výrobky z karamelu z Evropské cukrářské školy z Polska. Byly tam představeny novinky a produkty pro gastronomická zařízení, vybavení hotelů, restaurací a provozů veřejného stravování. Proběhla  tam  soutěž studených mís, cukrárenských výrobků a dekorativní úprava zeleniny a ovoce. Získali jsme zde spoustu

Gratulace

Dne 15. dubna 2009 se konala na pracovišti Bratříků státní zkouška ze zpracování textu na počítači. A jaké byly výsledky? Jako vždycky - prostě úžasné!!!! Všichni tito studenti uspěli: Ďásková Vendula – E2. Fišarová Lenka H2. Hnátová Ivana – O3. Klíma Jan – E2. Kunášková Irena – E2.

Veřejný kalendář akcí

Gastrocentrum slavnostně otevřeno

Toto nové centrum vzniklo rekonstrukcí bývalé školní kuchyně a bude sloužit  pro praktickou výuku žáků oborů vzdělání "Hotelnictví", "Kuchař-číšník" a "Stravovací a ubytovací služby". Celkem se za týden vystřídá v těchto nových moderně zařízených prostorech více než 200 žáků. Rekonstrukce byla financována z prostředků kraje Vysočina a realizována firmou Stavointerier, s.r.o., Havlíčkův Brod. Pásku svorně přestřihli ředitel školy Mgr. Jiří Forman,  radní kraje Vysočina zodpovědná za oblast školství, mládeže a sportu RNDr. Marie  Kružíková a stavbyvedoucí firmy Stavointerier Havl. Brod  Radek Bříza. Slavnostního aktu se zúčastnili i další představitelé kraje Vysočina - Mgr. Miroslav Pech, PaedDr. Vladimír Zelený, Ing. Alena Vlachová, Miloslav  Šulc, Jitka Kafková a Olga Johanidesová.

Čestné uznání Hospodářské komory pro naši školu

Dne 3.10.2005 jsme se zúčastnily slavnostního předání Osvědčení Hospodářské komory České republiky, které se uděluje každoročně nejlepším absolventům středních odborných škol a učilišť v ČR. Při té příležitosti získala naše škola -  OA a ISŠ obchodu a služeb v Havlíčkově Brodě -  Čestné uznání Hospodářské komory České republiky za vysokou úroveň praktické přípravy v oborech cukrář - výroba a pekař. Uvedené "Osvědčení" nám otvírá cestu k většímu uplatnění na trhu práce v celé EU, a proto bychom chtěly tímto způsobem poděkovat všem pedagogům, ale především učitelům odborných předmětů a odborného výcviku - Kláře Šeredové, Vlastě Dolejší, Janě Pavlové,  Jaroslavě Zajíčkové a Mgr. Blance Jelínkové. Za oceněné:

Návštěva z partnerské školy

    My, žáci třídy 4.B oboru Obchodní akademie, kteří jsme si zvolili jako první cizí jazyk němčinu, a naši dva učitelé, Mgr. Andrea Dolejšová a Ing. Hubert Wiche jsme se totiž zúčastnili projektu „Jugend-Schule-Wirtschaft Dialog in Europa“ (Mládež, škola a hospodářství v Evropě), jehož podstatou je spolupráce polských, maďarských, českých, slovenských a slovinských škol se školami v Německu při zpracování ekonomických témat. Naší partnerskou školou se stala škola z německé Gothy, jejíž studenti nás pozvali koncem května na pár dní k sobě. Pobyt u nich se nám moc líbil, a tak jsme se nyní všichni opět setkali, tentokrát v Čechách.      Pobyt německých

DALŠÍ ODKAZY DO INTERNETU:

 

Adaptační kurz 2007

A takto na své první seznamování se spolužačkami vzpomíná studentka třídy A1. B Veronika Vodáková. Adaptační kurz třídy 1. B se uskutečnil 28. srpna 2007. Ale nebylo to naše první setkání. Některé z nás se potkaly už na Dni otevřených dveří. Následovaly červnové třídní schůzky a právě tady jsme se ze seznamů tříd poprvé dozvěděly jména spolužaček. Asi každou z nás vyděsila představa 30 holek a žádného kluka. Vždyť každá správná třída by nad sebou měla mít ochrannou mužskou ruku. Konečně nastal ten den. Den, kdy na sebe nebudeme pouze koukat, ale budeme se muset navzájem poznat – myslím, že nebyla ani jedna,

Adaptační kurz - H1

 Všichni jsme se v plném počtu sešli v 9.00 hod. ve školní hale, kde na nás už nedočkavě čekala naše budoucí třídní učitelka Ing. Jana Lajnerová a Mgr. Eva Stloukalová (ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod), která nás celým kurzem provázela až do 13.00 hodiny.Ze začátku byl každý z nás ostýchavý, což se dalo čekat, ale postupem času jsme se více uvolnili, takže vše probíhalo v pohodě. Vděčíme za to také programu, který pro nás byl připraven, různé poznávací techniky, hry apod. Tento adaptační kurz měl určitě smysl, protože jsme se mohli alespoň trochu seznámit, a proto se nám snad první školní

Poslední zvonění 2006

Další foto najdete ve fotogalerii.   4.A obor "Obchodní akademie"     4.B obor "Obchodní akademie" M4 obor "Management obchodu" - Kyjovská  

Učebny ICT

Bratříků           Kyjovská

Veřejný dokumentový server

Otevřít dokumentový server v novém okně.       

Pozvánka na třídní schůzky

  Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky, které se uskuteční na obou našich pracovištích ve středu 21. listopadu 2018 od 16:00 hodin.   Umístění jednotlivých tříd:   Pracoviště Bratříků Zobrazit | Stáhnout   Pracoviště Kyjovská Zobrazit | Stáhnout   V Havlíčkově Brodě dne 13. 11. 2018 Mgr. Jiří Forman ředitel školy           

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita