Jak se orientovat v síti paragrafů?

Zobrazeno: 3817

Dne 29. ledna 2014 se žáci maturitních ročníků – tříd A4.A, A4.B, E4., H4. a N2. - zúčastnili přednášky na téma Trestní právo. Státní zástupce z Okresního státního zastupitelství v Havlíčkově Brodě, JUDr. Ing. Pavel Kadrnka, žákům objasnil, čím se trestní právo zabývá a z jakých pramenů vychází. Na praktických příkladech jim vysvětlil, jak se od sebe liší přečin a zločin a co je to skutková podstata trestného činu. Pozornost věnoval hlavně trestným činům, kterých se dopouštějí mladiství, zejména ve spojitosti s dopravními nehodami.

Žáci měli prostor pro dotazy, které JUDr. Ing. Pavel Kadrnka ochotně zodpověděl. Přednáška byla velmi zajímavým doplněním výuky v předmětu Právo.


  

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev