JAKUB KUDRNÁČ - nejsilnější student v kraji!!!

Zobrazeno: 3139

 

Ve středu 22. března 2017 se v Jihlavě uskutečnilo krajské kolo středních škol v silovém víceboji chlapců. Naši školu reprezentovali: Jakub Kudrnáč (A4.), Martin - Bui Hai (H2.) a Filip Culek (A1.H).

Silový víceboj se boduje a skládá z těchto disciplín:

  • shyby na doskočné hrazdě s držením podhmatem; závodník se musí ve spodní poloze zastavit; 1 shyb = 3 body
  • trojskok snožmo z místa; každý závodník má 3 pokusy, nejdelší z nich se započítává do soutěže; 0-4 m = 0 b.; 4-7,5 m (10 cm = 1 b.); nad 7,5 m (10 cm = 2 b.)
  • tlaky s činkou (benčpres) vleže na vodorovné lavici; váha činky každého závodníka se rovná 75% jeho hmotnosti a šířka úchopu na čince je max. 80 cm; 1 tlak = 1,5 bodů
  • svisy vznesmo na doskočné hrazdě; z klidového vyvěšeného svisu plynulým přechodem snožmo přes přednos do svisu vznesmo (dotknutí alespoň prsty nohou žerdi), ve svisu povinná výdrž jako u shybů; 1 svis = 1,5 bodů.

O pořadí jednotlivců rozhoduje celkový počet bodů, který je dán součtem bodů ze všech čtyř disciplín. Pořadí družstev je pak určeno součtem bodů třech nejlepších reprezentantů školy.

Naši chlapci si vedli naprosto skvěle! V kategorii jednotlivců náš student 4. ročníku oboru Obchodní akademie ze třídy A4. Jakub Kudrnáč s přehledem zvítězil a stal se tak krajským přeborníkem!!! Při vlastní soutěži dosáhl těchto naprosto famózních výkonů: shyby – 29x, trojskok – 860 cm, benčpres – 44x, svisy vznesmo – 42x.
Jakube, blahopřejeme k vynikajícímu výsledku!!!


Ze 41 bodovaných závodníků se pak Filip Culek umístil na 9. místě a Martin - Bui Hai skončil na místě 13., což v konečném součtu znamenalo vynikající 3. místo pro naši školu v soutěži družstev.

Našim úspěšným chlapcům patří gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci naší školy.

Josef Fiala
učitel tělesné výchovy

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev