Napiš esej v angličtině a vyhraj léto v USA

Zúčastni se druhého ročníku studentské soutěže Our Earth is Smaller Earth a vyhraj Work and Travel pobyt USA v hodnotě 500 USD na léto 2018 nebo GoPro kameru!      Podmínky soutěže - Soutěže se mohou zúčastnit pouze studenti VŠ, VOŠ nebo SŠ prezenční formy studia,    kteří dovrší 18 let věku do 31. 3. 2018 - Esej musí být napsána na jedno z níže uvedených témat - Esej musí být v anglickém jazyce o délce 1-2 normostran - Esej musí být odeslána na e-mail czech@smallerearth.com nejpozději do 31. 12. 2017 - Předmět e-mailu musí být Our Earth is Smaller Earth - V textu e-mailu musí být uveden název

Zkoušky LCCI 2015

17 studentů a studentek 4. ročníku studijních oborů OA, EL a HOT složilo velmi úspěšně písemné zkoušky z obchodní angličtiny (10) a obchodní němčiny (7) a společně s maturitním vysvědčením jim budou předány mezinárodní certifikáty LCCI, dokládající zvládnutí odborného jazyka na úrovni B1. Všem, dnes již absolventům školy, srdečně blahopřeji a doufám, že své odborné znalosti zhodnotí nejen v praxi, ale i v dalším studiu. Věřím , že dlouhodobě vynikající výsledky našich studentů ve zkouškách LCCI budou nadále dobrou motivací k získání certifikátu i pro žáky 3. ročníku. Svým kolegům, kteří se podíleli na přípravě studentů, děkuji za svědomitou práci. Mgr. Jarmila Hvozdecká vedoucí předmětové

Mezinárodní jazykové certifikáty LCCI pro naše
studenty i veřejnost

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod navázala spolupráci s mezinárodním centrem pro vzdělávání cizích jazyků (Education Development International) Londýnské komory obchodu a průmyslu (LCCI) se sídlem v Pardubicích. Stala se jednou z osmi středních škol v ČR, které můžou poskytovat svým studentům významnou nadstandardní službu.   Od 1. 9. 2007 mají žáci školy možnost složit mezinárodně uznávanou zkoušku z obchodní angličtiny a němčiny a získat tak certifikát LCCI, který je uznáván zaměstnavateli, profesními sdruženími a univerzitami na celém světě. Absolventi se tak budou moci lépe uplatnit jak u nás, tak i v nových podmínkách pracovního trhu Evropské unie, ale i dalších neevropských zemí.

Mezinárodní jazykové zkoušky EDI

Od roku 2007 spolupracuje Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod s Jazykovou školou Jany Trubákové se sídlem v Pardubicích. Výsledkem této spolupráce je ustanovení mezinárodního centra Education Development International - LCCI International Qualifications přímo na naší škole. Podrobnější informace:    http://jazykovaskolajanytrubakove.cz/ EDI je mezinárodní vzdělávací instituce cizích jazyků, zejména anglického jazyka. Je zřízena QCA - Qualifications Authority - Nejvyšším kvalifikačním úřadem Velké Británie. Zabezpečuje celoživotní vzdělávání cizích jazyků a mezinárodní zkoušky EDI jsou hodnoceny dle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy. Působí nejen v Evropské unii, ale ve 130 zemích celého světa. Certifikace EDI jsou uznávány státními institucemi, obchodními a průmyslovými korporacemi, ale i

Zkoušky LCCI 2014

13 studentů a studentek 4. ročníku studijních oborů OA, EL a HOT složilo velmi úspěšně písemné zkoušky z obchodní angličtiny (9) a němčiny (4) a společně s maturitním vysvědčením jim byl předán certifikát dokládající zvládnutí odborného jazyka na úrovni B1. Následně jim byly předány i finanční příspěvky v hodnotě 500,- Kč z Nadačního fondu EKONOM. Všem dnes již absolventům naší školy ještě jednou blahopřeji k úspěšnému složení zkoušky a doufám, že své odborné jazykové znalosti uplatní nejen v praxi, ale i v dalším studiu. Věřím, že dlouhodobě vynikající výsledky našich studentů v těchto zkouškách budou dostatečnou motivací i pro žáky 3. ročníku. Svým kolegům, kteří se podíleli na

Studenti angličtiny úspěšní - i mezinárodně

V první dubnové dekádě se uskutečnily dvě akce, v nichž se výrazně prosadili i žáci naší školy, a to především studenti angličtiny. První z nich byla národní on-line soutěž Angličtinář roku, která proběhla 9. dubna. Této celostátní soutěže se zúčastnilo přes 660 žáků z 91 středních škol z České republiky. Náš soutěžní tým v sestavě Martin Špinar E3., Šárka Grecmanová H4., Nicolas Poutoire A3.B, Lucie Holcová E4. a Barbora Kubátová E1. se v tvrdé konkurenci rozhodně neztratil a obsadil velmi cenné 26. místo. K úspěchu přispěli především 3 z nich, a to Martin Špinar – 96. místo, Šárka Grecmanová – 110. místo a Nicolas Poutoire 131. místo. Všem pěti žákům patří poděkování za

Zkoušky LCCI opět úspěšně

16. dubna zasedlo do lavic 25 studentů a studentek 4. ročníku oborů "Obchodní akademie" a "Ekonomické lyceum", aby během 120 minut vyřešili úkoly písemné zkoušky z obchodní angličtiny (18) a němčiny (7).Napětí všech opadlo právě v těchto dnech, kdy jsou jim předávány certifikáty a následně i peněžní „odměny“ v podobě 500, - Kč z fondu Nadace EKONOM. Všem studentům srdečně blahopřeji k úspěšnému složení zkoušky na úrovni B1 a doufám, že jejich odborné jazykové znalosti budou oceněny i v praxi. Věřím, že tyto výsledky budou i dostatečnou motivací pro žáky současného 3. ročníku. Svým kolegům, kteří se podíleli na přípravě studentů ke zkouškám, děkuji za zodpovědnou práci.   Mgr.

Hodnocení výuky francouzské lektorky
Marine Saettel očima našich žáků

Skupina FRJ 2. ročník Každý čtvrtek nám sympatická Francouzka Marine pomáhá zvládat zapeklitosti francouzského jazyka. Díky ní je výuka mnohem zajímavější. Obohacuje naši slovní zásobu, zlepšuje naši výslovnost a zpestřuje hodiny hrami. Díky tomu, že neumí česky, nás vlastně nutí mluvit a přemýšlet pouze ve francouzštině. Většinou jí dobře rozumíme, a když ne, dokáže nám každé slovíčko dobře vysvětlit pomocí gest a posunků. Velice zajímavá byla také prezentace o jejím pobytu v Africe. Hodiny s Marine jsou příjemným zpestřením všedních školních dnů a výbornou zkušeností do budoucnosti. Skupina FRJ 2. ročník. Třída A4.B Ve třetím

Evaluace působení francouzské lektorky
Clémence Sublet očima našich žáků.

  Ve školním roce 2010/2011 měla naše škola možnost přivítat francouzskou učitelku Clémence Sublet, která zde po celý rok ve čtyřech třídách jednou týdně vyučovala francouzský jazyk formou her a projekce tak, že si z toho všichni studenti odnesli nové zkušenosti a vědomosti. Při jejích hodinách jsme si užili i spoustu zábavy. Pokud jsme něčemu nerozuměli, snažila se nám to názorně předvést, pokud to bylo možné. Při svém pobytu v České republice se Clémence začala učit česky a udělala výrazné pokroky, které jsme ocenili. Všichni jsme byli s její výukou spokojeni a byli bychom rádi, kdyby mohla přijet i příští rok. Třída E2.      

Požadavky na znalosti z AJ u žáků nastupujících
do 1. ročníků

Žák by měl umět ze základní školy: Tvarosloví:   - Podstatná jména: základní principy užívání členů v kontextu, množné číslo, nepravidelné množné číslo frekventovaných podstatných jmen, konkurenční způsoby vyjadřování českého 2. pádu, vyjadřování kvantity u počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen. - Přídavná jména:

Požadavky na znalosti z NEJ u žáků nastupujících
do 1. ročníků

Žák by měl umět ze základní školy: Tvarosloví: - Podstatná jména: používání členu určitého a neurčitého, skloňování podstatných jmen (1.-4.p.), množné číslo podstatných jmen, systematizace, skloňování vlastních jmen, vyjadřování českých pádů skloňováním, předložkami a skládáním, přivlastňovací pád, zpodstatnělá přídavná jména. - Přídavná jména: skloňování po členu určitém a neurčitém, stupňování pravidelné a nepravidelné, přídavná jména zeměpisná. - Zájmena: osobní, přivlastňovací, záporná, frekventovaná tázací, ukazovací, neurčitá a vztažná, skloňování nejpoužívanějších zájmen. -

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita