Jednotné zkušební schéma - MZ jaro 2018

Zobrazeno: 2118

  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky a výběrové zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2018.

 V Havlíčkově Brodě dne 12. 1. 2018

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita