Jednotné zkušební schéma
společné části MZ - podzim 2019

Zobrazeno: 662

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2019.

 


Podrobnější informace jsou k dispozici na www.novamaturita.cz

V Havlíčkově Brodě dne 5. 8. 2019

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev