Stravování ve škole

Zobrazeno: 271021


Jídelníček, objednávky a odhlášky:


www.strava.cz
 


Informace ke stravování:

Školní stravovací zařízení zajišťuje kompletní stravovací služby jednak pro žáky a zaměstnance vlastní školy, dále pro žáky základní školy a také pro cizí strávníky. Všichni strávníci si přihlašují a odhlašují stravu přes objednávkový systém www.strava.cz. Nárok na stravu prokazuje strávník bezkontaktním čipem, který je zároveň využíván pro vstup do budovy školy. Z nabízeného jídelního lístku si zájemci mohou volit většinou ze dvou jídel. Odhlášení oběda systém umožňuje v daný den pouze do 6.30 hodin.

Na obou pracovištích školy (Bratříků 851 a Kyjovská 3187) jsou v provozu školní kuchyně s jídelnami, v nichž probíhá odborný výcvik žáků oboru vzdělání kuchař-číšník. Na pracovišti Bratříků mohou být strávníci v době oběda obsluhováni žáky 1. a 2. ročníku výše uvedeného oboru. Další informace k systému stravování v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod jsou uvedeny ve vnitřních řádech školních jídelen - viz přílohy níže.

Kvalita jídel i kultura stravování je díky vysoké profesionalitě zaměstnankyň kuchyní, včlenění odborného výcviku žáků do stravovacích služeb i estetickému prostředí obou jídelen na velmi dobré úrovni. Vzhledem k zaměření školy bude úroveň stravovacích služeb i nadále jednou z priorit školy.

Podrobné informace o stravování poskytuje vedoucí školní jídelny Dana Čechová - tel. 731 573 185; e-mail cechova@oahshb.cz

Aktuální ceny jídel - platnost od 1. září 2019:
  Pro žáky od 15 let Pro žáky 11-14 let Pro žáky 7-10 let Pro cizí strávníky
Snídaně 20,- -- -- 49,-
Oběd 30,- 29,- 26,- 73,-
Večeře 33,- -- -- 57,-

Obědem se rozumí polévka, hlavní jídlo, nápoj, příp. dezert. Cena za celodenní stravování pro žáky ubytované na domově mládeže činí 83,-Kč. Pokud žák nebo zaměstnanec odebere stravu v den, kdy nemá nárok na sníženou cenu, musí uhradit celkové náklady spojené s výrobou - viz níže uvedený dokument. Ceny zde uvedené jsou v Kč včetně DPH.


Aktualizováno 20. srpna 2019

Ing. Jana Dubnová
zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz

Pro žáky

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita