Kontaktní údaje

Zobrazeno: 74106

Oficiální název školy:

 

  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
  Bratříků 851
  580 02 Havlíčkův Brod

 

Odloučené pracoviště - praktické vyučování:

 

Kyjovská 3187
580 02 Havlíčkův Brod

 

Kontakty

  Zřizovatel školy

  IČ   60126817
  IZO   107 860 937
  REDIZO   600 170 748
  Webové stránky   http://www.oahshb.cz
  E-mail školy   oahshb@oahshb.cz
  ID datové schránky   grytdmk
  Peněžní ústav
    - číslo účtu
  Komerční banka, a.s.
  16732521/0100

  Telefony

    - sekretariát školy
      
    - domov mládeže

    - ubytovna Kyjovská

    - odhláška stravy  569 421 182

    569 422 187

  569 430 641;    736 545 879

  731 573 185 (lze i SMS)

  Ředitel školy
     - telefon
     - e-mail
  Mgr. Jiří Forman
    569 428 813; 731 483 643
    forman@oahshb.cz
   
  Zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování
     - telefon
     - e-mail
  Ing. Radka Svatošová
    569 421 182/16; 736 545 825
    svatosov@oahshb.cz
   
  Zástupkyně ředitele pro praktické vyučování
     - telefon
     - e-mail
  Ing. Marie Mrázová
    569 421 182; 731 483 661
    mrazova@oahshb.cz
   
  Zástupkyně ředitele pro ekonomiku  a provoz
     - telefon
     - e-mail
   Ing. Jana Dubnová
    569 421 182/14;  736 545 784
    dubnova@oahshb.cz
   
  Vedoucí vychovatelka
    - telefon
    - e-mail
   Bc. Monika Kašparovská
    569 422 187; 777 828 571
    kasparov@oahshb.cz
 
  Mluvčí školy = ředitel školy
    - telefon
    - e-mail
   Mgr. Jiří Forman
    569 428  813; 731 483 643
    forman@oahshb.cz
   

    Školní poradenské pracoviště

    1. výchovný poradce

 
    2. školní psycholog

 

    3. školní metodik prevence
   

  Mgr. Věra Sobotová
  výchovná poradkyně
    730 181 384
    sobotova@oahshb.cz
     
  Mgr. Bohuslav Kůrka
  školní psycholog
    605 233 005
   kurka@oahshb.cz
     
  PhDr. Jaromíra Kvačková
  školní metodička prevence
    734 796 949
    kvackova@oahshb.cz
   
  Vedoucí učitelka odborného výcviku    Naděžda Žáčková
     739 031 913
     zackova@oahshb.cz
   

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita