Konzultační hodiny
školního poradenského pracoviště

Zobrazeno: 502

Ve školním roce 2019 - 2020 pracuje školní poradenské pracoviště při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod ve složení: 

  • Výchovný poradce: Mgr. VĚRA SOBOTOVÁ  

Tel.: 730 181 384 nebo 734 417 307
E-mail: sobotova@oahshb.cz

  • Školní metodik prevence: PhDr. JAROMÍRA KVAČKOVÁ             

Tel.: 734 796 949
E-mail: kvackova@oahshb.cz

  • Školní psycholog: Mgr. Bc. BOHUSLAV KŮRKA              

Tel.: 605 233 005
E-mail: kurka@oahshb.cz

 

  • Přehled konzultačních hodin pracovníků ŠPP:

    Zobrazit | Stáhnout  (.pdf 147 kB) 

     

 

Pracovníci školního poradenského pracoviště se věnují zejména:
 

► integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
►integraci a vzdělávání žáků z jiného kulturního prostředí,
►integraci a vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním,
►primární prevenci rizikového chování,
►průběžné a dlouhodobé péči o žáky se slabým prospěchem,
►ndividuálním konzultacím se žáky a jejich zákonnými zástupci.

Speciální potřeby žáků je nutné doložit vyšetřením z PPP nebo SPC. Doporučení je důležité k maturitní i závěrečné zkoušce.

 
 Aktualizace 17. 9. 2019

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev