Mesiáš v podání třídy E3.

Stalo se již hezkou tradicí, že si v poslední den kalendářního roku zazpívají žáci školy společně s učiteli i ostatními zaměstnanci vánoční písně a koledy. Avšak po loňském závěrečném vystoupení třídy E4., v čele s talentovaným Matějem Kalenským a paní učitelkou Mgr. Ivou Bělouškovou, se celkem oprávněně nabízela otázka, zda tato tradice vánočních koncertů zůstane zachována, zda pomyslnou štafetu vůbec někdo převezme.

Cena Františka Drašnera

Dne 21. října proběhl v Havlíčkově Brodě již 27. Knižní veletrh, který byl sám o sobě velkou událostí. Pro nás to znamenalo vyhodnocení soutěže amatérských regionálních historiků, kterou každoročně vyhlašuje Okrašlovací spolek Budoucnost. Práce se týkaly osobností či památek z našeho regionu. Nejlepší zprávou ale je, že všechny tři vítězné pozice obsadily studentky z naší školy. Nejúspěšnější byla Barbora Marešová (E2.) s prací Český Manchester – soukenictví v Humpolci, druhá Martina Gicová (E2.) – Blanka Matragi a na třetím místě Michaela Kozlová (H3.) s prací Za vortovským poznáním. Vyhlášení se zúčastnila i Lenka Freudenreichová (H3., Obec Pohled) a Anna

Týden čtení na pracovišti Bratříků

V průběhu celého minulého týdne se na pracovišti Bratříků uskutečnila dnes již tradiční akce – TÝDEN ČTENÍ. Letos poprvé však proběhla zcela pod patronátem Studentského parlamentu. I přes prvotní organizační nedokonalosti vše proběhlo hladce a zájemci z řad žáků a učitelů si mohli prakticky každou velkou přestávku poslechnout úryvky z vybraných literárních děl. V pondělí literární maraton odstartovala třída A1.H., která prostřednictvím Elišky Jojdové a Pavlíny Klementové představila publiku Erbenovu Polednici a příběh Jiřího Holuba Kolik váží Matylda. V závěru je doplnila Barbora Marešová z E1., která si vybrala povídku z dílny dvojice Šimek – Grossmann Jak jsem se

Poslední koncert třídy E4.

  Zůstane tradice vánočních koncertů na naší škole i do budoucna zachována? Toť otázka! Všichni věříme, že ano. Nicméně vánoční koledy v podání hudebně nadané třídy E4. v čele s třídní učitelkou Mgr. Ivou Bělouškovou a lídrem pěveckého souboru Matějem Kalenským jsme zřejmě slyšeli naposledy. Teprve čas ukáže, zda se objeví stejně zdatní nástupci. Budou to mít ale hodně těžké, protože laťka je nastavena opravdu vysoko.      

Ohlédnutí za „Březnovým čtením“
na pracovišti Kyjovská

Dne 16. března 2017 se třída C2.K opět účastnila „Březnového čtení“ na naší škole. Vybrali jsme si hru Divadla Járy Cimrmana od Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka s názvem "Afrika". Do nácviku hry jsme se pustili s radostí a po několika hodinách zkoušení s paní učitelkou PhDr. Jaromírou Kvačkovou jsme ji předvedli i publiku. Ve hře vystupovali: Dr. Emil Žába, etnograf, lékař, vůdce výpravy: MILAN JAMBOR Ludwig Úvalský von Úvaly u Prahy, mecenáš výpravy: JAN KRUPIČKA bratr Cyril Metoděj, františkán, misionář: MATĚJ KRÁL Bohumil Puchmajer, strojník, pilot,

Buď toho součástí. Podporuj muziku!
aneb frontman skupiny Nebe na naší škole

Dne 24. listopadu 2016 proběhla na naší škole neobvyklá přednáška s účastí velmi zajímavého hosta. Tuto přednášku, která je součástí hudebního projektu „Buď toho součástí. Podporuj muziku!“ absolvovali žáci prvního ročníku. Projekt spustila Česká pobočka Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI) ve spolupráci s Ochranným svazem autorským (OSA) a jeho cílem je upozornit mládež na problémy týkající se autorských práv a vnímání hodnoty hudby. Na úvod jsme zhlédli dokument, který vytvořil český raper Lipo. Účinkují v něm přední čeští interpreti jako Ewa Farna, Ben Cristovao nebo Paulie Garand. Tato jména ukazují, že dokument je zaměřen především na mladé posluchače. Sleduje problematiku podporování

Den s Karlem IV.

Bylo krásné slunečné ráno, 10. června 2016, a studenti druhých a třetích ročníků všech oborů se scházeli na Havlíčkově náměstí, aby připomenuli místnímu obyvatelstvu jednu z největších osobností českých dějin – Karla IV. – a oslavili tak 700. výročí jeho narození. Celá akce se mohla uskutečnit díky iniciativě našeho studentského parlamentu, který se zapojil do projektu Mládež kraji, v němž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Z naší školy se do projektu zapojili dobrovolníci z následujících tříd: A2., E2., H2., A3. a E3., v jejichž

Pozvánka: "Den s Karlem IV."

TÝDEN ČTENÍ

V týdnu od 29. 2. do 4. 3. 2016 se na naší škole uskutečnil další ročník akce nazvané Týden čtení. Tato akce je již tradičně součástí kampaně Březen – měsíc čtenářů, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Cílem této akce je posilovat společenský význam a prestiž četby a také propojit čtenáře a instituce zabývající se psaným slovem, četbou a čtenářstvím. Navázali jsme na předchozí úspěšné ročníky, kdy se na naší škole v rámci tohoto týdne veřejně četlo pro zájemce z řad žáků, pedagogů i zaměstnanců školy. Každý den, od pondělí do pátku, byli připraveni žáci z různých tříd, vždy

Den učitelů 2015

Slavnostní setkání současných i bývalých zaměstnanců školy konané při přležitosti "Dne učitelů" se uskutečnilo na naší škole ve středu 1. dubna 2015 od 14:30 hodin v jídelně pracoviště Bratříků. V úvodu vystoupil ředitel školy Mgr. Jiří Forman s poměrně rozsáhlým referátem o životě a díle Jana Amose Komenského a také s blahopřáním všem učitelům k jejich svátku. Následovalo kulturní pásmo, které si připravili pod režijním vedením paní učitelky Mgr. Ivy Bělouškové žáci naší školy - hodně se zpívalo (jenom anglicky), také trochu moderně tančilo a nechybělo ani barmanské vystoupení. Žáci třídy H2. se pak zasloužili o rychlou obsluhu všech přítomných

Týden čtení - březen 2015

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil na měsíc březen již šestý ročník propagační kampaně Březen – měsíc čtenářů. Cílem této akce je posilovat společenský význam a prestiž četby a dále propojit ČTENÁŘE, organizace a instituce zabývající se psaným slovem, četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět: ANO, ČTEME A JE NÁS HODNĚ! V rámci měsíce března byl týden od 2. - 8. 3. 2015 určený pouze k propagaci čtení pod heslem TÝDEN ČTENÍ aneb „ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU“. Hlavně masivně a po celý týden! Na Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod jsme navázali na úspěšné předchozí

Pozvánka na maturitní ples H4.

  Srdečně zveme své spolužáky, pedagogy, pracovníky a absolventy školy i ostatní širokou veřejnost na maturitní ples třídy H4. – oboru Hotelnictví - žáků Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Ples se koná v pátek 16. ledna 2015 od 19:00 hodin ve Spolkovém domě v Humpolci. K poslechu a tanci bude hrát kapela Melodie. Vstupenky na sezení (200 Kč) nebo na stání (180 Kč) můžete zakoupit u studentů třídy H4. nebo napište na h4matples@gmail.com. Jsou zajištěny dvě svozové autobusové trasy. První je z Havlíčkova Brodu do Humpolce a zpět. Druhá trasa je z Ledče nad Sázavou přes Světlou nad Sázavou do

Oslava Dne učitelů

Jan Amos Komenský, významný pedagog, spisovatel, teolog a filosof, u nás i ve světě nazývaný Učitelem národů, se narodil 28. března 1592. Na jeho počest se v tento den každým rokem slaví Den učitelů. Slavnostní setkání současných i bývalých zaměstnanců školy konané právě při přležitosti "Dne učitelů" se uskutečnilo na naší škole ve středu 26. března 2014 od 15:00 hodin v jídelně pracoviště Bratříků. Kromě výborného občerstvení bylo pro všechny účastníky připraveno i kulturní pásmo, které si pod vedením paní učitelky Mgr. Ivy Bělouškové připravili žáci naší školy. Několik fotografií s hlavními aktéry a účastníky této vydařené akce: 

Týden čtení

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil na měsíc březen již pátý ročník propagační kampaně Březen – měsíc čtenářů. Letos s mottem – Ano, čteme a je nás stále hodně!. Cílem této akce je posilovat společenský význam a prestiž četby a dále propojit ČTENÁŘE, organizace a instituce zabývající se psaným slovem, četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět: ANO, ČTEME A JE NÁS HODNĚ! V rámci měsíce března byl týden od 3. - 9. 3. 2014 určený pouze k propagaci čtení a nazýval se TÝDEN ČTENÍ aneb „ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU“. Hlavně masivně a po celý týden! Na

Přijali jsme pozvání na "Čaj o páté"

Žáci ze Základní školy Wolkerova se pravidelně účastní akcí, které pořádá Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod pro žáky ZŠ – Talentovka, Den otevřených dveří & Vánoční gastroden, ekonomické soutěže či přijímací zkoušky nanečisto. Tentokrát jsme pro změnu dostali pozvání na návštěvu my. Ve středu 22. května jsme se zúčastnili programu žáků devátých tříd v rámci akce Čaj o páté. V prostorné vstupní hale ZŠ Wolkerova se konala výstavka výtvarných prací žáků 9. tříd, kde nás zaujaly výrobky z keramické dílny, miniatury, upomínkové předměty, zápichy ke květinám a nápadité mozaiky. Překvapením pro nás i další návštěvníky školy byla výtvarná výzdoba spojovací chodby provedená ve stylu typických

Březen 2013 - měsíc čtenářů na naší škole

   Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil na měsíc březen čtvrtý ročník propagační kampaně Březen – měsíc čtenářů. Letos s mottem – S námi vždy all inclusive! Cílem této akce je propojit ČTENÁŘE, organizace a instituce zabývající se psaným slovem, četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět: ANO, ČTEME A JE NÁS HODNĚ! V rámci měsíce března byl speciálně k propagaci čtení určen týden od 4. do 10. 3. 2013, a byl proto označen jako TÝDEN ČTENÍ. Na naší škole jsme se do této akce zapojili, a to tak, že každý den od úterý do pátku se u nás četlo.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev