Máme na škole Učitele Vysočiny 2019!

Zobrazeno: 986

V pátek 29. března 2019 proběhlo v Horáckém divadle v Jihlavě vyhlášení nejlepších učitelů Kraje Vysočina za uplynulé období. Poprvé v historii tak byli v našem kraji oceněni středoškolští učitelé, které vybrala odborná komise z návrhů zaslaných jednotlivými školami kraje. Návrhy na ocenění podávali ředitelé škol po konzultaci s pedagogickými sbory. Museli popsat, čím je navrhovaný učitel výjimečný, zda používá aktivizační a inovativní postupy, jak systematicky pracuje se žáky v soutěžích a přehlídkách apod.

A hned v prvním ročníku soutěže se do šestice nejlepších učitelek a učitelů dostal zástupce naší školy – Naďa Žáčková, vedoucí učitelka odborného výcviku. Pro celou školu to je velká pocta a uznání profesionální práce naší milé kolegyně.

O každém z oceněných učitelů byl natočen krátký medailonek, který při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže hosté zhlédli. Celý večer byl provázen známými skladbami v provedení orchestru TUTTI z jihlavské ZUŠ. Ocenění předávala radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jana Fialová v doprovodu 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Pavla Fraňka a náměstka hejtmana Kraje Vysočina Ing. Martina Kukly. Slavnostnímu vyhlášení výsledků byl přítomen také Milan Štěch, místopředseda Senátu Parlamentu ČR.

Význam ocenění vystihla radní Jana Fialová, která mimo jiné řekla: „Jde o symbolické poděkování za mimořádnou profesionalitu při výkonu učitelského povolání, za trpělivost, nadhled a osobitost.“

Nadě Žáčkové za vedení školy, všechny kolegyně a kolegy i žáky školy srdečně blahopřeji k jejímu úspěchu.

Mgr. Jiří Forman, ředitel školy
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev