M A T U R I T N Í   Z K O U Š K Y:

 

Maturitní zpravodaj č. 47
- přihlašování žáků k MZ

  CERMAT = Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vydalo nové číslo Maturitního zpravodaje, které seznamuje širokou veřejnost s novinkami a organizací maturitní zkoušky ve školním roce 2018 / 2019. Zároveň přináší podrobné informace o přihlašování žáků k maturitní zkoušce. Proto by si ho měli velice podrobně a pečlivě prostudovat všichni budoucí maturanti. Všichni žáci našich současných 4. ročníků jsou povinni nejpozději do 3. prosince 2018 odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku k řádnému termínu maturitní zkoušky pro jarní zkušební období školního roku 2018/2019. Předvyplněné přihlášky obdrží žáci naší školy od svých třídních učitelů nejpozději do 16. listopadu 2018. Maturitní zpravodaj č. 47

Školní seznam literárních děl: 2018 - 2019

    Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2018 - 2019   Seznam obsahuje 70 literárních děl, žák si z něj vybírá 20 děl podle následujících kritérií: 1.   Světová a česká literatura do konce 18. století   minimálně 2 literární díla

Profilová část MZ 2018 - 2019

Profilová část maturitních zkoušek je plně v kompetenci ředitele školy a skládá se ze 3 povinných zkoušek a z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky. Forma profilové zkoušky   a)  písemná zkouška b)  praktická zkouška c)  ústní zkouška před zkušební maturitní komisí d)  maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí   Přehled povinných a nepovinných zkoušek v jednotlivých oborech vzdělání   Přehled zkoušek v profilové části MZ pro jednotlivé obory vzdělání  Zobrazit | Stáhnout  Profilová část pro obor  O B C H O D N Í

Katalogy požadavků zkoušek společné části
maturitní zkoušky platné od školního roku 2015/2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platné od školního roku 2015/2016. V souladu s těmito požadavky budou koncipovány zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2016.   Český jazyk Zobrazit | Stáhnout   Matematika       Zobrazit | Stáhnout

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita