M A T U R I T N Í   Z K O U Š K Y:

 

Složení maturitních komisí - podzim 2019

   Ředitel školy jmenuje pro podzimní termín maturitních zkoušek 2019 následující složení maturitních komisí: Komise pro třídu A4. a H4. Zobrazit | Stáhnout  (.pdf)     V Havlíčkově Brodě dne 27. 6. 2019

Podzim 2019 - termíny opravných a náhradních
zkoušek MZ a ZZ

    MATURITNÍ ZKOUŠKY 2019 Název dílčí části MZ   Termín Písemné práce a didaktické testy společné části

Maturitní zpravodaj č. 51 - informace
k didaktickým testům

  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vydalo 51. číslo Maturitního zpravodaje, které přináší užitečné informace k nadcházejícím didaktickým testům a k předání výsledků písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky.  Maturitní zpravodaj č. 51    

Složení maturitních komisí - jaro 2019

   Ředitel školy jmenuje pro jarní termín maturitních zkoušek 2019 následující složení maturitních komisí: Třída  A4. Zobrazit | Stáhnout  (.pdf)   Třída  E4. Zobrazit | Stáhnout 

Kritéria hodnocení zkoušek
profilové části maturitní zkoušky

 Ekonomické lyceum        Zobrazit | Stáhnout  Obchodní akademie        Zobrazit | Stáhnout Hotelnictví       Zobrazit | Stáhnout Gastronomie       Zobrazit | Stáhnout   V Havlíčkově Brodě dne 26. 3. 2019 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele pro obory vzdělání s maturitní zkouškou  

Maturitní zpravodaj č. 50 - zkouška
z českého jazyka a literatury

  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vydalo jubilejní 50. číslo Maturitního zpravodaje, které seznamuje žáky se základními informacemi a časy konání zkoušek společné části maturitní zkoušky z  českého jazyka a literatury.  Maturitní zpravodaj č. 50    

Maturitní zpravodaj č. 49 - zkouška z matematiky

  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo další číslo Maturitního zpravodaje, které seznamuje žáky se základními informacemi o konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky z  matematiky.  Maturitní zpravodaj č. 49    

Maturitní zpravodaj č. 48 - zkouška z cizího jazyka

  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo další číslo Maturitního zpravodaje, které je zaměřeno na základní informace o konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky z  cizích jazyků.  Maturitní zpravodaj č. 48     

JZS společné části MZ - jaro 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2019.  

Maturitní práce ve školním roce 2018-2019

     Pravidla pro zadávání a organizaci maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí  Zobrazit | Stáhnout Zadání maturitní práce Zobrazit | Stáhnout V Havlíčkově Brodě dne 3. 9. 2018 Mgr. Jiří Forman ředitel školy           

Maturitní zpravodaj č. 47
- přihlašování žáků k MZ

  CERMAT = Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vydalo nové číslo Maturitního zpravodaje, které seznamuje širokou veřejnost s novinkami a organizací maturitní zkoušky ve školním roce 2018 / 2019. Zároveň přináší podrobné informace o přihlašování žáků k maturitní zkoušce. Proto by si ho měli velice podrobně a pečlivě prostudovat všichni budoucí maturanti. Všichni žáci našich současných 4. ročníků jsou povinni nejpozději do 3. prosince 2018 odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku k řádnému termínu maturitní zkoušky pro jarní zkušební období školního roku 2018/2019. Předvyplněné přihlášky obdrží žáci naší školy od svých třídních učitelů nejpozději do 16. listopadu 2018. Maturitní zpravodaj č. 47

Školní seznam literárních děl: 2018 - 2019

    Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2018 - 2019   Seznam obsahuje 70 literárních děl, žák si z něj vybírá 20 děl podle následujících kritérií: 1.   Světová a česká literatura do konce 18. století   minimálně 2 literární díla

Profilová část MZ 2018 - 2019

Profilová část maturitních zkoušek je plně v kompetenci ředitele školy a skládá se ze 3 povinných zkoušek a z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky. Forma profilové zkoušky   a)  písemná zkouška b)  praktická zkouška c)  ústní zkouška před zkušební maturitní komisí d)  maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí   Přehled povinných a nepovinných zkoušek v jednotlivých oborech vzdělání   Přehled zkoušek v profilové části MZ pro jednotlivé obory vzdělání  Zobrazit | Stáhnout  Profilová část pro obor  O B C H O D N Í

Katalogy požadavků zkoušek společné části
maturitní zkoušky platné od školního roku 2015/2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platné od školního roku 2015/2016. V souladu s těmito požadavky budou koncipovány zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2016.   Český jazyk Zobrazit | Stáhnout   Matematika       Zobrazit | Stáhnout

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita