M A T U R I T N Í   Z K O U Š K Y:

 

Jednotné zkušební schéma
společné části maturitní zkoušky - jaro 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2020.    

Maturitní zpravodaj č. 52 - přihlašování žáků k MZ

  CERMAT = Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vydalo nové číslo Maturitního zpravodaje, které seznamuje širokou veřejnost s novinkami a organizací maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020. Zároveň přináší podrobné informace o přihlašování žáků k maturitní zkoušce. Proto by si ho měli velice podrobně a pečlivě prostudovat všichni budoucí maturanti. Všichni žáci našich současných 4. ročníků jsou povinni nejpozději do 2. prosince 2019 odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku k řádnému termínu maturitní zkoušky pro jarní zkušební období školního roku 2019/2020.  Maturitní zpravodaj č. 52   Zobrazit | Stáhnout

Profilová část MZ ve školním roce 2019-2020

  Forma profilové zkoušky a)  písemná zkouška b)  praktická zkouška c)  ústní zkouška před zkušební maturitní komisí d)  maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Přehled povinných a nepovinných zkoušek v jednotlivých oborech vzdělání Přehled zkoušek v profilové části MZ  Zobrazit | Stáhnout  Profilová část pro obor  OBCHODNÍ AKADEMIE Anglický jazyk Zobrazit | Stáhnout Německý jazyk

Školní seznam literárních děl: 2019 - 2020

    Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2019 - 2020   Seznam obsahuje 70 literárních děl, žák si z něj vybírá 20 děl podle následujících kritérií: 1.   Světová a česká literatura do konce 18. století   minimálně 2 literární díla

Maturitní práce ve školním roce 2019-2020

     Pravidla pro zadávání a organizaci maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí  Zobrazit | Stáhnout Zadání maturitní práce Zobrazit | Stáhnout V Havlíčkově Brodě dne 5. 9. 2019 Mgr. Jiří Forman ředitel školy           

Kritéria hodnocení zkoušek
profilové části maturitní zkoušky

 Ekonomické lyceum        Zobrazit | Stáhnout  Obchodní akademie        Zobrazit | Stáhnout Hotelnictví       Zobrazit | Stáhnout Gastronomie       Zobrazit | Stáhnout   V Havlíčkově Brodě dne 26. 3. 2019 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele pro obory vzdělání s maturitní zkouškou  

Katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platné od školního roku 2015/2016. V souladu s těmito požadavky budou koncipovány zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2016.   Český jazyk Zobrazit | Stáhnout   Matematika       Zobrazit | Stáhnout

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita