M A T U R I T N Í   Z K O U Š K Y:

 

Profilová část MZ ve školním roce 2019-2020

  Forma profilové zkoušky a)  písemná zkouška b)  praktická zkouška c)  ústní zkouška před zkušební maturitní komisí d)  maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Přehled povinných a nepovinných zkoušek v jednotlivých oborech vzdělání Přehled zkoušek v profilové části MZ  Zobrazit | Stáhnout  Profilová část pro obor  OBCHODNÍ AKADEMIE Anglický jazyk Zobrazit | Stáhnout Německý jazyk

Katalogy požadavků zkoušek společné části
maturitní zkoušky platné od školního roku 2015/2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platné od školního roku 2015/2016. V souladu s těmito požadavky budou koncipovány zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané po 1. lednu 2016.   Český jazyk Zobrazit | Stáhnout   Matematika       Zobrazit | Stáhnout

Kritéria hodnocení zkoušek
profilové části maturitní zkoušky

 Ekonomické lyceum        Zobrazit | Stáhnout  Obchodní akademie        Zobrazit | Stáhnout Hotelnictví       Zobrazit | Stáhnout Gastronomie       Zobrazit | Stáhnout   V Havlíčkově Brodě dne 26. 3. 2019 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele pro obory vzdělání s maturitní zkouškou  

Maturitní zpravodaj č. 51 - informace
k didaktickým testům

  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vydalo 51. číslo Maturitního zpravodaje, které přináší užitečné informace k nadcházejícím didaktickým testům a k předání výsledků písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky.  Maturitní zpravodaj č. 51    

Maturitní zpravodaj č. 50 - zkouška
z českého jazyka a literatury

  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vydalo jubilejní 50. číslo Maturitního zpravodaje, které seznamuje žáky se základními informacemi a časy konání zkoušek společné části maturitní zkoušky z  českého jazyka a literatury.  Maturitní zpravodaj č. 50    

Maturitní zpravodaj č. 49 - zkouška z matematiky

  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo další číslo Maturitního zpravodaje, které seznamuje žáky se základními informacemi o konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky z  matematiky.  Maturitní zpravodaj č. 49    

Maturitní zpravodaj č. 48 - zkouška z cizího jazyka

  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravilo další číslo Maturitního zpravodaje, které je zaměřeno na základní informace o konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky z  cizích jazyků.  Maturitní zpravodaj č. 48     

Maturitní práce ve školním roce 2018-2019

     Pravidla pro zadávání a organizaci maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí  Zobrazit | Stáhnout Zadání maturitní práce Zobrazit | Stáhnout V Havlíčkově Brodě dne 3. 9. 2018 Mgr. Jiří Forman ředitel školy           

Školní seznam literárních děl: 2018 - 2019

    Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2018 - 2019   Seznam obsahuje 70 literárních děl, žák si z něj vybírá 20 děl podle následujících kritérií: 1.   Světová a česká literatura do konce 18. století   minimálně 2 literární díla

Pro žáky

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev