Maturitní zpravodaj č. 47
- přihlašování žáků k MZ

Zobrazeno: 1284

 

CERMAT = Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vydalo nové číslo Maturitního zpravodaje, které seznamuje širokou veřejnost s novinkami a organizací maturitní zkoušky ve školním roce 2018 / 2019. Zároveň přináší podrobné informace o přihlašování žáků k maturitní zkoušce. Proto by si ho měli velice podrobně a pečlivě prostudovat všichni budoucí maturanti.

Všichni žáci našich současných 4. ročníků jsou povinni nejpozději do 3. prosince 2018 odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku k řádnému termínu maturitní zkoušky pro jarní zkušební období školního roku 2018/2019. Předvyplněné přihlášky obdrží žáci naší školy od svých třídních učitelů nejpozději do 16. listopadu 2018.

V Havlíčkově Brodě dne 8. 11. 2018

Mgr. Karel Sedlák
zástupce ředitele

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita