Maturitní zpravodaj č. 51 - informace
k didaktickým testům

Zobrazeno: 1249

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vydalo 51. číslo Maturitního zpravodaje, které přináší užitečné informace k nadcházejícím didaktickým testům a k předání výsledků písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky. 

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita