Mesiáš v podání třídy E3.

Zobrazeno: 4173

Stalo se již hezkou tradicí, že si v poslední den kalendářního roku zazpívají žáci školy společně s učiteli i ostatními zaměstnanci vánoční písně a koledy. Avšak po loňském závěrečném vystoupení třídy E4., v čele s talentovaným Matějem Kalenským a paní učitelkou Mgr. Ivou Bělouškovou, se celkem oprávněně nabízela otázka, zda tato tradice vánočních koncertů zůstane zachována, zda pomyslnou štafetu vůbec někdo převezme.

Obavy byly zcela liché, zůstaly nenaplněny! Taktovky se totiž iniciativně chopil, i když poněkud překvapivě, mladý nadějný dirigent a režisér Mgr. Pavel Stehno. Pod jeho vedením si studenti třídy E3. připravili pro  všechny žáky školy historickou frašku o 4 jednáních (volně inspirovanou britskou komedií Život Briana) s názvem MESIÁŠ.  Jejich vystoupení se členilo do několika obrazů: 

►  Úvod: Tenkrát na Středovýchodě
►  1. jednání: Taková židovská rodinka
►  2. jednání: Já do Tebe kamenem
►  3. jednání: S Tebou je kříž
►  4. jednání: Výuka latiny
►  Závěrečné defilé - koledy

 

A nakonec se dostalo i na tradiční koledy, bez kterých si vánoční čas neumíme dost dobře představit. Zazněly zde nejen klasické české koledy, ale také vánoční písně v ruské, německé, anglické či španělské verzi.

Hra se opravdu vydařila: výkony herců byly jedinečné, režijní vedení profesionální, dialogy vtipné, drobné technické potíže zanedbatelné, publikum výborné, nálada skvělá. Byla to skutečně zdařilá podívaná, kterou v samotném závěru všichni přítomní ocenili dlouhotrvajícím potleskem. 

Takže pane režisére a třído E3. - děkujeme!

Mgr. Karel Sedlák
zástupce ředitele 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita