Výměnná stáž Havlíčkův Brod - Nitra

Poslední týden před jarními prázdninami strávily tři žákyně 2. ročníku oboru vzdělání Cukrář s učitelkou odborného výcviku Miriam Neubauerovou v partnerské Střední odborné škole potravinářské v Nitře. Hlavním programem stáže byla výměna zkušeností se slovenskými cukráři, získání nových poznatků a dovedností. Důležitou součástí stáže byla i účast dvojice žákyň naší školy v soutěži mladých cukrářů „O juniorskú tortu roka 2018“, která probíhala dne 22. února. Úkolem soutěžících bylo ozdobit maketu dortu na téma “Jarná harmónia“. Reprezentantky naší školy Marcela Pátková a Monika Pešková, žákyně třídy C2., nazvaly svůj dort „Příroda se probouzí“ a pomoci modelovací hmoty vytvořily rozkvetlý strom, na kterém

Spolupráce s partnerskou školou v Nitře

  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod spolupracuje s partnerskou Střední odbornou školou potravinářskou v Nitře již dva roky. Pravidelná setkání se uskutečňují jak v Nitře, například při příležitosti přehlídky středních škol "Mladý tvorca", tak i v Havlíčkově Brodě. Na březen letošního roku byl naplánován výměnný pobyt žáků obou škol na pracovištích partnerských škol. V pondělí 13. března přijeli do naší školy z Nitry tři žáci oboru vzdělání Cukrár – kuchár s paní učitelkou Bc. Renátou Vyoralovou. Po přivítání s vedením školy se žáků ze Slovenska ujali žáci třídy N1. a v rámci jejich učební praxe je seznámili s taji

Projekt "Vaříme společně"

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod je jedním z partnerů projektu Cooking Together - Vaříme společně, který připravil Kraj Vysočina a partnerský Région Champagne-Ardene. Cílem projektu je především zlepšení kvality a vzdělávací nabídky v obou regionech a výměna zkušeností z oblasti vzdělávání v gastronomických oborech. Jedna z aktivit projektu proběhla v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod 13. a 14. dubna 2015. Školu navštívilo 6 učitelů - gastronomů z regionu Champagne-Ardene, aby se zúčastnili společného vaření dvou tříchodových menu s odbornou učitelkou školy Mgr. Hanou Pertlovou a učitelkou odborného výcviku Vladimírou Liškovou. Podrobnější informace - viz Projekt Cooking

Projekt Cooking Together - Vaříme společně

  1. Název projektu:     Cooking Together (Vaříme společně) 2. Program podpory:     Erasmus+, Klíčová akce 2: Strategická partnerství 3. Koordinátor projektu:      Kraj Vysočina 4. Termín realizace:     1. 9. 2014 - 31. 8. 2016 5. Pracovní jazyk:     anglický jazyk 6. Hlavní partner projektu:     Région Champagne-Ardenne    7. Další partneři projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková

Projekt "Vaříme společně"

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod se stala jedním z partnerů projektu Cooking Together - Vaříme společně, který připravil Kraj Vysočina a partnerský Région Champagne-Ardene. Cílem projektu je především zlepšení kvality a vzdělávací nabídky v obou regionech a výměna zkušeností z oblasti vzdělávání v gastronomických oborech. 13. a 14. dubna proběhla v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod jedna z plánovaných aktivit tohoto projektu. Školu navštívilo 6 učitelů - gastronomů z regionu Champagne-Ardene, aby se zúčastnili společného vaření dvou tříchodových menu s odbornou učitelkou Mgr. Hanou Pertlovou a učitelkou odborného výcviku Vladimírou Liškovou.   Po krátkém přivítání ředitelem školy Mgr. Jiřím

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev